Než začnete

V Centru řízení nakonfigurujte nastavení zařízení pro úroveň organizace.


Změna nastavení na úrovni organizace se vztahuje na všechna umístění.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comprogramu přejděte na Služby > Volání > Nastavení služby .

2

V části Zařízení klikněte na Confiure Default Device Settings (Výchozí nastavení zařízení Confiure).

3

Zvolte nastavení zařízení, které chcete upravit pro možnost přepsání.

4

Postupujte podle pokynů k použití změn přepsání.

Než začnete

V Centru řízenínakonfigurujte nastavení zařízení pro úroveň umístění.

1

V zobrazení pro zákazníka v  přejděte na možnost Služby.https://admin.webex.com

2

Vyberte možnost Volání > umístění .

3

Vyberte umístění z tabulky.

4

Klikněte na Konfigurovat nastavení zařízení.

5

Zvolte nastavení zařízení, které chcete upravit pro možnost přepsání.

6

Postupujte podle pokynů k použití změn přepsání.

Než začnete

  • V Centru řízenínakonfigurujte nastavení na úrovni zařízení pro úpravy zařízení.

  • Zařízení se po pracovní době znovu synchronizují s konfigurací použitou pro zařízení.

  • Konfigurace k zařízení jsou dobré pouze do další rscheduled resync.

  • Konfigurace Centra řízení přepíše ruční konfigurace na zařízeních pro uvedené možnosti.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comprogramu přejděte na Správa.

2

Vyberte Uživateléa pak vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

3

Vyberte zařízení, které chcete konfigurovat.

4

Klikněte na Nastavení zařízení.

5

Zvolte nastavení zařízení, které chcete upravit pro možnost přepsání.

Tabulka 1. Použitelná nastavení pro zařízení MPP na této úrovni jsou:

Obrázek na pozadí zákazníka

Zadejte adresu URL, která se má použít jako vlastní obrázek pozadí (tapety). Poskytnuté adresy URL musí odkazovat přímo na soubor obrázku a musí být ve formátu HTTP, HTTPS nebo filepath.


 

K dispozici pro tyto modely telefonů MPP: Telefony 480x800, 6871, 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865.

Jazyk telefonu

Vyberte jazyk telefonu MPP. Toto nastavení přepíše výchozí nastavení jazyka platné pro vaše zřízené umístění.

Časovač podsvícení

Zvolte dobu (v minutách), po kterou má podsvícení telefonu zůstat zapnuté.

Časový limit obrazovky (spořič obrazovky)

Zadejte dobu nečinnosti potřebnou (v sekundách), než se spořič obrazovky telefonu aktivuje.

Kvalita služeb (QOS)

Umožňuje povolit/zakázat značkování paketů z místního zařízení na volací platformu Webex.

Protokol Cisco Discovery Protocol (CDP)

Umožňuje povolit/zakázat CDP pro místní zařízení.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.

Protokol LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

Povolte/zakažte protokol Link Layer Discovery Protocol pro místní zařízení.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.

Priorita zvukového kodeku pro MPP

Vyberte až tři předdefinované možnosti priority kodeků, které jsou k dispozici pro vaši oblast.


 

Abyste se vyhnuli jakýmkoli dopadům na kvalitu hlasu, doporučujeme před provedením změn konzultovat s certifikovaným hlasovým inženýrem Cisco.

Priorita zvukového kodeku pro DECT

Vyberte až tři předdefinované možnosti priority kodeků, které jsou k dispozici pro vaši oblast.


 

Abyste se vyhnuli jakýmkoli dopadům na kvalitu hlasu, doporučujeme před provedením změn konzultovat s certifikovaným hlasovým inženýrem Cisco.

Priorita zvukového kodeku pro ATA

Vyberte až tři předdefinované možnosti priority kodeků, které jsou k dispozici pro vaši oblast.


 

Abyste se vyhnuli jakýmkoli dopadům na kvalitu hlasu, doporučujeme před provedením změn konzultovat s certifikovaným hlasovým inženýrem Cisco.

Porty USB

Povolte/zakažte používání portů USB na telefonech s více platformami.


 

Zakázání této funkce může způsobit, že periferní zařízení přestanou fungovat.

MPP Web Access (uživatel)

Povolte/zakažte přístup k webovému rozhraní multiplatformních telefonů na úrovni uživatele.


 

Povolení přístupu uživatelů k webu může vést k problémům se zabezpečením.

Změna výchozího umístění softwarového klíče agenta CQ

Zvolte umístění softwarového klíče pro přihlášení/odhlášení agenta fronty volání na telefonech s více platformami.

Časovač off-hook

Zadejte dobu (v sekundách), po kterou může telefon zůstat mimo připojení.

Výchozí úroveň protokolování

Zadejte úroveň ladění pro telefony MPP.


 

Úroveň ladění by se měla používat pouze během relací řešení potíží, protože může ovlivnit výkon telefonu.

SSID a heslo sítě Wifi

Zadejte SSID a heslo Wifi pro telefony MPP s bezdrátovým připojením.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.

Nastavení režimu POE

Povolte/zakažte režim Power-Over-Ethernet pro víceplatformní telefony.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.

Povolení funkce Místní brána firewall

Povolte/zakažte funkci místní brány firewall na telefonech s více platformami.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.

Nastavení až 10 skupin vícesměrového vysílání

Vyberte až 10 adres URL skupin vícesměrového vysílání (každá s jedinečným naslouchajícím portem).


 

Určení portu pro běžné použití může zařízení nepříznivě ovlivnit.

Povolení/zakázání služeb DND

Povolte/zakažte funkce Nerušit pro víceplatformní telefony.

Povolit/zakázat 802.1x

Povolte/zakažte řízení přístupu k síti na základě portů pro zařízení.

Nastavení časovače Asociace hotelových hostů

Zvolte dobu (v hodinách) přihlášení hosta hotelu.

Nastavení sítě VLan

Zadejte číselné ID virtuální sítě LAN pro zařízení.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.

Povolení/zakázání QOS

Povolte/zakažte označování kvality služeb paketů z místního zařízení na volací platformu Webex.

Povolit/zakázat CDP & LLDP

Povolte/zakažte protokol Cisco Discovery Protocol pro místní zařízení a protokol Link Layer Discovery Protocol pro místní zařízení.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.

Vyberte si ze seznamu předdefinovaných priorit kodeku – již brzy

Vyberte až tři předdefinované možnosti priority kodeků, které jsou k dispozici pro vaši oblast.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.

Tabulka 2. Použitelná nastavení pro zařízení ATA na této úrovni jsou:

Povolit/zakázat 802.1x

Povolte/zakažte řízení přístupu k síti na základě portů pro zařízení.

Nastavení časovače Asociace hotelových hostů

Zvolte dobu (v hodinách) přihlášení hosta hotelu.

Nastavení sítě VLan

Zadejte číselné ID virtuální sítě LAN pro zařízení.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.

Povolení/zakázání QOS

Povolte/zakažte označování kvality služeb paketů z místního zařízení na volací platformu Webex.

Povolit/zakázat CDP & LLDP

Povolte/zakažte protokol Cisco Discovery Protocol pro místní zařízení a protokol Link Layer Discovery Protocol pro místní zařízení.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.

Vyberte si ze seznamu předdefinovaných priorit kodeku – již brzy

Vyberte až tři předdefinované možnosti priority kodeků, které jsou k dispozici pro vaši oblast.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.

Tabulka 3. Použitelná nastavení pro zařízení DECT na této úrovni jsou:

Nastavení časovače Asociace hotelových hostů

Zvolte dobu (v hodinách) přihlášení hosta hotelu.

Nastavení sítě VLan

Zadejte číselné ID virtuální sítě LAN pro zařízení.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.

Povolení/zakázání QOS

Povolte/zakažte označování kvality služeb paketů z místního zařízení na volací platformu Webex.

Povolit/zakázat CDP & LLDP

Povolte/zakažte protokol Cisco Discovery Protocol pro místní zařízení a protokol Link Layer Discovery Protocol pro místní zařízení.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.

Vyberte si ze seznamu předdefinovaných priorit kodeku – již brzy

Vyberte až tři předdefinované možnosti priority kodeků, které jsou k dispozici pro vaši oblast.


 

Nesprávně nakonfigurovaná zařízení mohou ztratit kontakt se sítí, což vyžaduje, abyste vrátili změny a provedli místní obnovení továrního nastavení zařízení, aby se vrátili zpět do režimu online.