Før du begynder

I Control Hub skal du konfigurere enhedsindstillinger for organisationsniveau.


Ændring af indstillinger på organisationsniveau gælder for alle placeringer.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester > Opkald > Tjenesteindstillinger.

2

I afsnittet Enhed skal du klikke på Konfigurer standardenhedsindstillinger.

3

Vælg de enhedsindstillinger, der skal ændres for valgmuligheden for tilsidesættelse.

4

Følg trinene for at anvende ændringerne til tilsidesættelse.

Før du begynder

I Control Hub skal du konfigurere enhedsindstillinger for placeringsniveauet.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Tjenester.

2

Vælg Opkald > Placering.

3

Vælg placeringen fra tabellen.

4

Klik påKonfigurer enhedsindstillinger

5

Vælg de enhedsindstillinger, der skal ændres for valgmuligheden for tilsidesættelse.

6

Følg trinene for at anvende ændringerne til tilsidesættelse.

Før du begynder

  • I Control Hub skal du konfigurere indstillinger på enhedsniveau for enhedsændringer.

  • Enheder gensynkronisering efter åbningstid med konfigurationen anvendt på enheden.

  • Konfiguration til enhed er kun god indtil indtil den næste omlagte gensynkronisering.

  • Control Hub-konfigurationer tilsidesætter manuelle konfigurationer på enheder for de angivne valgmuligheder.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com skal du gå til Administration.

2

Vælg Brugere, og vælg derefter den bruger, der skal ændres.

3

Vælg den enhed, du vil konfigurere.

4

Klik på Enhedsindstillinger.

5

Vælg de enhedsindstillinger, der skal ændres for valgmuligheden for tilsidesættelse.

Tabel 1. Gældende indstillinger for MPP-enheder på dette niveau er:

Kundens baggrundsbillede

Angiv en URL-adresse, der skal bruges som dit brugerdefinerede baggrundsbillede. De angivne URL-adresser skal linke direkte til en billedfil og være i HTTP-, HTTPS- eller filepath-format.


 

Tilgængelig for disse MPP-telefonmodeller: 480x800 telefoner, 6871, 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865.

Telefonsprog

Vælg sproget for din MPP-telefon. Hvis du indstiller dette, tilsidesættes den standardsprogindstilling, der gælder for din klargjorte placering.

Timer for baggrundslys

Vælg, hvor lang tid (i minutter) telefonens baggrundslys skal forblive tændt.

Timeout for skærm (pauseskærm)

Angiv, hvor længe en telefon skal være inaktiv (i sekunder), før telefonens pauseskærm aktiveres.

Tjenestekvalitet (QOS)

Gør det muligt for dig at aktivere eller deaktivere QOS-tagging af pakker fra den lokale enhed til Webex Calling-platformen.

Cisco Discovery Protocol (CDP)

Gør det muligt for dig at aktivere eller deaktivere CDP for lokale enheder.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Aktivér/deaktiver Link Layer Discovery Protocol for lokale enheder.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.

Lydcodec-prioritet for MPP

Vælg op til tre foruddefinerede codec-prioritetsvalgmuligheder, der er tilgængelige for dit område.


 

For at undgå indvirkning på stemmekvaliteten anbefales det, at du rådfører dig med en certificeret Cisco-stemmetekniker, før du foretager ændringer.

Lydcodec-prioritet for DECT

Vælg op til tre foruddefinerede codec-prioritetsvalgmuligheder, der er tilgængelige for dit område.


 

For at undgå indvirkning på stemmekvaliteten anbefales det, at du rådfører dig med en certificeret Cisco-stemmetekniker, før du foretager ændringer.

Lydcodec-prioritet for ATA

Vælg op til tre foruddefinerede codec-prioritetsvalgmuligheder, der er tilgængelige for dit område.


 

For at undgå indvirkning på stemmekvaliteten anbefales det, at du rådfører dig med en certificeret Cisco-stemmetekniker, før du foretager ændringer.

USB-porte

Aktivér/deaktiver brugen af USB-portene på multiplatformstelefoner.


 

Deaktivering af denne funktion kan medføre, at eksterne enheder holder op med at fungere.

MPP-webadgang (bruger)

Aktivér/deaktiver adgang på brugerniveau til webgrænsefladen på multiplatformstelefoner.


 

Aktivering af webadgang for brugeren kan resultere i sikkerhedsproblemer.

Skift standardplacering for CQ-agent-funktionsknappen

Vælg placeringen af funktionstasten til log ind/log ud af opkaldskøagenten på multiplatformstelefoner.

Timer for løftet rør

Angiv, hvor længe (i sekunder) en telefon kan forblive slukket.

Standardlogføringsniveau

Angiv fejlfindingsniveauet for MPP-telefoner.


 

Fejlfindingsniveauet bør kun være i brug under fejlfindingssessioner, da det kan påvirke telefonens ydeevne.

SSID og adgangskode til WiFi-netværk

Angiv SSID og adgangskode til WiFi for trådløst aktiverede MPP-telefoner.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.

Indstil POE-tilstand

Aktivér/deaktiver PoE-tilstand (Power-Over-Ethernet) for multiplatformstelefoner.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.

Aktivér funktionen Lokal firewall

Aktivér/deaktiver muligheden for lokal firewall på multiplatformstelefoner.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.

Opsæt op til 10 Multicast-grupper

Vælg URL-adresser for op til 10 Multicast-grupper (hver med en unik lytteport).


 

Angivelse af en port til almindelig brug kan have en negativ indvirkning på enheden.

Aktivér/deaktiver DND-tjenester

Aktivér/deaktiver funktionen for Vil ikke forstyrres til multiplatformstelefoner.

Aktivér/deaktiver 802.1x

Aktivér eller deaktiver portbaseret netværksadgangskontrol for enheder.

Indstil tilknytningstimeren for gæster i aktivitetsbaserede kontorer

Vælg varigheden (i timer) af login for gæster i aktivitetsbaserede kontorer.

Indstil et VLAN

Angiv et numerisk VLAN-id til enheder.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.

Aktivér/deaktiver QOS

Aktivér/deaktiver QOS-tagging af pakker fra den lokale enhed til Webex Calling-platformen.

Aktivér/deaktiver CDP og LLDP

Aktivér/deaktiver Cisco Discovery Protocol for lokale enheder og Link Layer Discovery Protocol for lokale enheder.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.

Vælg fra en liste over foruddefinerede Codec-prioriteter – Kommer snart

Vælg op til tre foruddefinerede codec-prioritetsvalgmuligheder, der er tilgængelige for dit område.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.

Tabel 2. Gældende indstillinger for ATA-enheder på dette niveau er:

Aktivér/deaktiver 802.1x

Aktivér eller deaktiver portbaseret netværksadgangskontrol for enheder.

Indstil tilknytningstimeren for gæster i aktivitetsbaserede kontorer

Vælg varigheden (i timer) af login for gæster i aktivitetsbaserede kontorer.

Indstil et VLAN

Angiv et numerisk VLAN-id til enheder.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.

Aktivér/deaktiver QOS

Aktivér/deaktiver QOS-tagging af pakker fra den lokale enhed til Webex Calling-platformen.

Aktivér/deaktiver CDP og LLDP

Aktivér/deaktiver Cisco Discovery Protocol for lokale enheder og Link Layer Discovery Protocol for lokale enheder.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.

Vælg fra en liste over foruddefinerede Codec-prioriteter – Kommer snart

Vælg op til tre foruddefinerede codec-prioritetsvalgmuligheder, der er tilgængelige for dit område.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.

Tabel 3. Gældende indstillinger for DECT-enheder på dette niveau er:

Indstil tilknytningstimeren for gæster i aktivitetsbaserede kontorer

Vælg varigheden (i timer) af login for gæster i aktivitetsbaserede kontorer.

Indstil et VLAN

Angiv et numerisk VLAN-id til enheder.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.

Aktivér/deaktiver QOS

Aktivér/deaktiver QOS-tagging af pakker fra den lokale enhed til Webex Calling-platformen.

Aktivér/deaktiver CDP og LLDP

Aktivér/deaktiver Cisco Discovery Protocol for lokale enheder og Link Layer Discovery Protocol for lokale enheder.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.

Vælg fra en liste over foruddefinerede Codec-prioriteter – Kommer snart

Vælg op til tre foruddefinerede codec-prioritetsvalgmuligheder, der er tilgængelige for dit område.


 

Forkert konfigurerede enheder kan miste kontakten til netværket og kræve, at du annullerer dine ændringer og foretager en lokal fabriksnulstilling af enhederne for at bringe dem online igen.