Pre nego što počneš

U kontrolnom čvorištu konfigurišite postavke uređaja za nivo organizacije.


Promena postavki na nivou organizacije primenjuje se na sve lokacije.

1

Iz prikaza korisnika u https://admin.webex.comprogramu , idite na stranicu "Usluge > pozivanje > usluge".

2

U odeljku Uređaj izaberite stavku Podrazumevane postavke uređaja confiure.

3

Odaberite postavke uređaja da biste izmenili opciju zamene.

4

Sledite korake da biste primenili promene zamene.

Pre nego što počneš

U kontrolnomčvorištu konfigurišite postavke uređaja za nivo lokacije.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu , idite na usluge.

2

Izaberite lokaciju > pozivanje .

3

Izaberite lokaciju iz tabele.

4

Kliknite na dugme Konfiguriši postavke uređaja

5

Odaberite postavke uređaja da biste izmenili opciju zamene.

6

Sledite korake da biste primenili promene zamene.

Pre nego što počneš

  • U kontrolnomčvorištu konfigurišite postavke na nivou uređaja za izmene uređaja.

  • Uređaji se ponovoncuje nakon radnog vremena sa konfiguracijom koja je primenjena na uređaj.

  • Konfiguracija uređaja je dobra samo do sledećeg rscheduled resync-a.

  • Konfiguracije kontrolnog čvorišta zamenjuje ručne konfiguracije na uređajima za navedene opcije.

1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comprogramu go to Management.

2

Izaberite korisnika, a zatim izaberite korisnika koji želite da izmenite.

3

Izaberite uređaj koji želite da konfigurišete.

4

Izaberite stavku Postavke uređaja.

5

Odaberite postavke uređaja da biste izmenili opciju zamene.

Tabela 1. Primenljive postavke za MPP uređaje na ovom nivou su:

Slika pozadine klijenta

Navedite URL adresu koju ćete koristiti kao prilagođenu sliku pozadine (postera). Navedene URL adrese moraju direktno da se povežu sa datotekom slike i da budu u HTTP, HTTPS ili filepath formatu.


 

Dostupno za ove modele MPP telefona: 480x800 telefona, 6871, 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865.

Jezik telefona

Izaberite jezik za MPP telefon. Postavljanjem ovoga biće zamenjena podrazumevana jezička postavka za vašu obezbeđenu lokaciju.

Tajmer za beksvetle

Odaberite dužinu vremena (u minutima) na kojima bi trebalo da ostane upaljeno svetlo telefona.

Vremensko vreme ekrana (čuvar ekrana)

Navedite količinu neaktivnog vremena potrebnog (u sekundama) pre nego što se aktivira čuvar ekrana telefona.

Kvalitet usluge (QOS)

Omogućava vam da omogućite/onemogućite obeležavanje paketa sa lokalnog uređaja na Webex platformu za pozivanje.

Cisco Discovery Protocol (CDP)

Dozvoljava vam da omogućite/onemogućite CDP za lokalne uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.

Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Omogućite/onemogućite Link Layer Discovery Protocol za lokalne uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.

Prioritet audio kodeka za MPP

Odaberite do tri unapred definisane opcije prioriteta kodeka koje su dostupne za vaš region.


 

Da biste izbegli bilo kakve uticaje na kvalitet glasa, preporučuje se da se konsultujete sa sertifikovanim Cisco Glasovnim inženjerom pre nego što napravite promene.

Prioritet audio kodeka za DECT

Odaberite do tri unapred definisane opcije prioriteta kodeka koje su dostupne za vaš region.


 

Da biste izbegli bilo kakve uticaje na kvalitet glasa, preporučuje se da se konsultujete sa sertifikovanim Cisco Glasovnim inženjerom pre nego što napravite promene.

Prioritet audio kodeka za ATA

Odaberite do tri unapred definisane opcije prioriteta kodeka koje su dostupne za vaš region.


 

Da biste izbegli bilo kakve uticaje na kvalitet glasa, preporučuje se da se konsultujete sa sertifikovanim Cisco Glasovnim inženjerom pre nego što napravite promene.

USB portovi

Omogućite/onemogućite korišćenje USB portova na telefonima sa više platformi.


 

Onemogućavanje ove funkcije može dovesti do prestanka funkcionisanja perifernih uređaja.

MPP Web Access (korisnik)

Omogućite/onemogućite pristup korisničkom nivou veb interfejsu telefona sa više platformi.


 

Omogućavanje pristupa Vebu korisnika može dovesti do bezbednosnih problema.

Promena podrazumevane lokacije CQ agenta Softkey

Odaberite lokaciju softkey softkey agenta reda čekanja za pozive na telefonima sa više platformi.

Tajmer van kuke

Navedite vreme (u sekundama) koje telefon može da ostane isključen.

Podrazumevani nivo vođenja evidencije

Navedite nivo otklanjanja grešaka za MPP telefone.


 

Nivo otklanjanja grešaka bi trebalo da se koristi samo tokom sesija rešavanja problema jer to može uticati na performanse telefona.

SSID Wi-Fi mreže i lozinka

Navedite WiFi SSID i lozinku za MPP telefone sa omogućenom bežičnom mrežom.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.

Podešavanje POE režima

Omogućite/onemogućite režim napajanja preko Etherneta za telefone sa više platformi.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.

Omogućavanje funkcije lokalnog zaštitnog zida

Omogućite/onemogućite mogućnost lokalnog zaštitnog zida na telefonima sa više platformi.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.

Podešavanje do 10 multicast grupa

Izaberite do 10 URL adresa multicast grupe (svaka sa jedinstvenim portom za slušanje).


 

Određivanje uobičajenog porta za korišćenje može nepovoljno uticati na uređaj.

Omogući/onemogući DND usluge

Omogućite/onemogućite Do-Not-Disturb mogućnosti za telefone sa više platformi.

Omogući/onemogući 802.1x

Omogućite/onemogućite kontrolu mrežnog pristupa zasnovanu na portu za uređaje.

Podešavanje tajmera udruženja gosta hotela

Odaberite trajanje (u časovima) prijavljivanja gostiju hotela.

Postavi VLan

Navedite numerički Virtuelni LAN ID za uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.

Omogući/onemogući QOS

Omogućavanje/onemogućavanje kvaliteta servisnog obeležavanja paketa sa lokalnog uređaja na Webex platformu za pozivanje.

Omogući/onemogući CDP & LLDP

Omogućite/onemogućite Cisco Discovery Protocol za lokalne uređaje i Link Layer Discovery Protocol za lokalne uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.

Odaberite sa liste unapred definisanih prioriteta kodeka — uskoro stiže

Odaberite do tri unapred definisane opcije prioriteta kodeka koje su dostupne za vaš region.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.

Sto 2. Primenljive postavke za ATA uređaje na ovom nivou su:

Omogući/onemogući 802.1x

Omogućite/onemogućite kontrolu mrežnog pristupa zasnovanu na portu za uređaje.

Podešavanje tajmera udruženja gosta hotela

Odaberite trajanje (u časovima) prijavljivanja gostiju hotela.

Postavi VLan

Navedite numerički Virtuelni LAN ID za uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.

Omogući/onemogući QOS

Omogućavanje/onemogućavanje kvaliteta servisnog obeležavanja paketa sa lokalnog uređaja na Webex platformu za pozivanje.

Omogući/onemogući CDP & LLDP

Omogućite/onemogućite Cisco Discovery Protocol za lokalne uređaje i Link Layer Discovery Protocol za lokalne uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.

Odaberite sa liste unapred definisanih prioriteta kodeka — uskoro stiže

Odaberite do tri unapred definisane opcije prioriteta kodeka koje su dostupne za vaš region.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.

Sto 3. Primenljive postavke za DECT uređaje na ovom nivou su:

Podešavanje tajmera udruženja gosta hotela

Odaberite trajanje (u časovima) prijavljivanja gostiju hotela.

Postavi VLan

Navedite numerički Virtuelni LAN ID za uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.

Omogući/onemogući QOS

Omogućavanje/onemogućavanje kvaliteta servisnog obeležavanja paketa sa lokalnog uređaja na Webex platformu za pozivanje.

Omogući/onemogući CDP & LLDP

Omogućite/onemogućite Cisco Discovery Protocol za lokalne uređaje i Link Layer Discovery Protocol za lokalne uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.

Odaberite sa liste unapred definisanih prioriteta kodeka — uskoro stiže

Odaberite do tri unapred definisane opcije prioriteta kodeka koje su dostupne za vaš region.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, što zahteva da vratite promene i uradite lokalnu fabričku resetovanje uređaja kako biste ih vratili na mrežu.