Pre nego što počneš

U Kontrolnom čvorištu podesite podešavanja uređaja za nivo organizacije.


Promena podešavanja na nivou organizacije odnosi se na sve lokacije.

1

Sa korisničkog prikaza uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge > Pozivanje > Podešavanja servisa.

2

U odeljku Uređaj kliknite na Podešavanje podrazumevanih podešavanja uređaja.

3

Izaberite podešavanja uređaja koja želite da izmenite za opciju korekcije.

4

Pratite korake da biste primenili izmene korekcije.

Primer

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da konfigurišete podešavanja uređaja na nivou organizacije u Kontrolnom čvorištu.

Pre nego što počneš

U Kontrolnom čvorištu podesite podešavanja uređaja za nivo lokacije.

1

Sa korisničkog aspekta uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge.

2

Izaberite Pozivanje > Lokacija.

3

Izaberite lokaciju iz tabele.

4

Kliknite na Konfiguriši podešavanja uređaja

5

Izaberite podešavanja uređaja koja želite da izmenite za opciju korekcije.

6

Pratite korake da biste primenili izmene korekcije.

Primer

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da konfigurišete podešavanja uređaja na nivou lokacije u Kontrolnom čvorištu.

Pre nego što počneš

  • U Kontrolnom čvorištu podesite podešavanja na nivou uređaja za izmene uređaja.

  • Uređaji se ponovo sinhronizuju nakon radnog vremena, sa konfiguracijom koja se primenjuje na uređaj.

  • Konfiguracija uređaja važi samo do sledećeg ponovnog sinhronizacije rasporeda.

  • Kontrolne konfiguracije čvorišta poništavaju ručne konfiguracije na uređajima, za navedene opcije.

1

Sa korisničkog stanovišta uhttps://admin.webex.com, idite u Upravu.

2

Izaberite Korisnike, a zatim izaberite korisnika za izmenu.

3

Izaberite uređaj koji želite da konfigurišete.

4

Kliknite na Podešavanja uređaja.

5

Izaberite podešavanja uređaja koja želite da izmenite za opciju korekcije.

Primer

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da konfigurišete podešavanja uređaja na nivou uređaja u Kontrolnom čvorištu.

Tabela 1. Primenljiva podešavanja za MPP uređaje na ovom nivou su:

Slika pozadine kupca

Navedite URL adresu koju ćete koristiti kao svoju prilagođenu pozadinsku sliku. Navedene URL adrese moraju da se povežu direktno sa slikovnom datotekom i da budu u HTTP, HTTPS ili Filepath formatu.


 

Dostupno za ove modele MPP telefona: 480x800 telefona, 6871, 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, 8865.

Jezik na telefonu

Izaberite jezik za svoj MPP telefon. Podešavanjem ovog podešavanja poništava se podrazumevano podešavanje jezika za lokaciju koju ste obezbedili.

Tajmer pozadinskog osvetljenja

Izaberite vreme (u minutima) da pozadinsko osvetljenje telefona ostane uključeno.

Istek ekrana (Čuvar ekrana)

Navedite količinu neaktivnog vremena (u sekundama) pre nego što se aktivira čuvar ekrana telefona.

Kvalitet usluge (QOS)

Omogućava vam da omogućite/onemogućite označavanje paketa sa lokalnog uređaja na Webex Calling platformu.

Cisco Discovery Protocol (CDP)

Omogućava vam da omogućite/onemogućite CDP za lokalne uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

Protokol otkrivanja sloja veze (LLDP)

Omogućite/onemogućite protokol otkrivanja sloja veze za lokalne uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

Prioritet audio kôda za MPP

Izaberite najviše tri unapred definisane opcije prioriteta kodek-a koje su dostupne za vaš region.


 

Da biste izbegli uticaj na kvalitet glasa, preporučujemo da se pre unošenja izmena posavetujete sa sertifikovanim Cisco Voice inženjerom.

Prioritet audio kodek za DECT

Izaberite najviše tri unapred definisane opcije prioriteta kodek-a koje su dostupne za vaš region.


 

Da biste izbegli uticaj na kvalitet glasa, preporučujemo da se pre unošenja izmena posavetujete sa sertifikovanim Cisco Voice inženjerom.

Prioritet audio kodek za ata

Izaberite najviše tri unapred definisane opcije prioriteta kodek-a koje su dostupne za vaš region.


 

Da biste izbegli uticaj na kvalitet glasa, preporučujemo da se pre unošenja izmena posavetujete sa sertifikovanim Cisco Voice inženjerom.

USB portovi

Omogućite/onemogućite korišćenje USB portova na Multi-Platform telefonima.


 

Onemogućavanje ove funkcije može dovesti do toga da periferni uređaji prestanu da funkcionišu.

MPP veb-pristup (korisnik)

Omogućite/onemogućite pristup korisničkom nivou veb interfejsu Multi-Platform Telefona.


 

Omogućavanje korisničkog veb pristupa može dovesti do bezbednosnih problema.

Promenite podrazumevanu lokaciju CQ Agent Softkey

Izaberite lokaciju mekog tastera za prijavljivanje/odjavljivanje agenta u kol redu na višeplatformskim telefonima.

Tajmer van kuke

Navedite koliko vremena (u sekundama) telefon može da ostane isključen.

Podrazumevani nivo evidentiranja

Navedite nivo otklanjanja grešaka za MPP telefone.


 

Nivo otklanjanja grešaka treba da se koristi samo tokom sesija za rešavanje problema jer to može uticati na performanse telefona.

SSID i lozinka za Wi-Fi mrežu

Navedite Wi-Fi SSID i lozinku za bežično omogućene MPP telefone.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

Podesite POE REŽIM

Omogućite/onemogućite režim Power-Over-Ethernet za višeplatformske telefone.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

Omogućite funkciju lokalnog zaštitnog zida

Omogućite/onemogućite lokalnu mogućnost zaštitnog zida na višeplatformskim telefonima.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

Postavite do 10 Multicast grupa

Izaberite do 10 URL adresa višečlane grupe (svaka sa jedinstvenim portom za slušanje).


 

Određivanje portova za uobičajenu upotrebu može negativno uticati na uređaj.

Omogući/onemogući DND usluge

Omogućite/onemogućite Do-Not-Deturb mogućnosti za višeplatformske telefone.

Omogućite/onemogućite 802.1x

Omogućite/onemogućite kontrolu pristupa mreži na bazi portova za uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

Podesite tajmer Udruženja hotelskih gostiju

Izaberite trajanje (u satima) prijave gosta u hotel.

Postavi VLan

Navedite brojčani ID virtuelnog LAN-a za uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

Omogući/onemogući QOS

Omogućite/onemogućite označavanje kvaliteta usluge paketa sa lokalnog uređaja na Webex Calling platformu.

Omogući/onemogući CDP i LLDP

Omogućite/onemogućite Cisco Discovery protokol za lokalne uređaje i Link Layer Discovery protokol za lokalne uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

Izaberite sa liste unapred definisanih prioriteta kodek-a — Uskoro

Izaberite najviše tri unapred definisane opcije prioriteta kodek-a koje su dostupne za vaš region.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

LED obrazac ključa linije

LED šeme definišu munjevite šeme za linijske tastere na MPP uređaju. Linijski ključ za LED ponašanje u vašim multiplatformskim telefonima ima dve opcione postavke, a to su:

  • Podrazumevano

  • Unapred podešeno1


 

PRILAGOĐENA opcija nije podržana na Webex Calling-u.

Ovaj parametar nije podržan na MPP 8875 uređajima.

Za više detalja, pogledajte Cisco IP telefon 8800 serije Multiplatform Phone Administration Guide.

Sto 2. Primenljiva podešavanja za ATA uređaje na ovom nivou su:

Omogućite/onemogućite 802.1x

Omogućite/onemogućite kontrolu pristupa mreži na bazi portova za uređaje.

Podesite tajmer Udruženja hotelskih gostiju

Izaberite trajanje (u satima) prijave gosta u hotel.

Postavi VLan

Navedite brojčani ID virtuelnog LAN-a za uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

Omogući/onemogući QOS

Omogućite/onemogućite označavanje kvaliteta usluge paketa sa lokalnog uređaja na Webex Calling platformu.

Omogući/onemogući CDP i LLDP

Omogućite/onemogućite Cisco Discovery protokol za lokalne uređaje i Link Layer Discovery protokol za lokalne uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

Izaberite sa liste unapred definisanih prioriteta kodek-a — Uskoro

Izaberite najviše tri unapred definisane opcije prioriteta kodek-a koje su dostupne za vaš region.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

Sto 3. Primenljiva podešavanja za DECT uređaje na ovom nivou su:

Podesite tajmer Udruženja hotelskih gostiju

Izaberite trajanje (u satima) prijave gosta u hotel.

Postavi VLan

Navedite brojčani ID virtuelnog LAN-a za uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

Omogući/onemogući QOS

Omogućite/onemogućite označavanje kvaliteta usluge paketa sa lokalnog uređaja na Webex Calling platformu.

Omogući/onemogući CDP i LLDP

Omogućite/onemogućite Cisco Discovery protokol za lokalne uređaje i Link Layer Discovery protokol za lokalne uređaje.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.

Izaberite sa liste unapred definisanih prioriteta kodek-a — Uskoro

Izaberite najviše tri unapred definisane opcije prioriteta kodek-a koje su dostupne za vaš region.


 

Pogrešno konfigurisani uređaji mogu da izgube kontakt sa mrežom, zahtevajući od vas da vratite promene i izvršite lokalno fabričko resetovanje uređaja kako biste ih ponovo uključili.