Angiv oplysninger i formularen med kundeoplysninger for at hjælpe med at opbygge en profil, der forbedrer kundeoplevelsen.

  1. Klik på kundenavnet for at åbne formularen med kundeoplysninger.


    Hvis kundenavnet ikke er tilgængeligt, viser Care desktop kundens e-mail, eller hvis ingen af dem er tilgængelige; telefonnummeret. Hvis ingen identificerbare oplysninger er tilgængelige, viser Care desktop kunden som Ukendt kunde.

  2. Klik på Rediger.

  3. Indtast relevante kundeoplysninger, og klik på Gem. Felter i Care desktop er begrænset til 2.000 tegn.


    Hvis du ændrer en kunde eller anmoder om en anden agent allerede er ændret, Care desktop vises en advarsel. Klik på Indlæs for at indlæse deres ændringer.

    For at kassere ændringerne og afslutte uden at gemme formularen skal du klikke på Annuller.

Tilknyttede oplysninger