Log på instrumentpanelet

Tilgå Receptionist fra opkaldsbrugerportalen. Når du er logget ind, tillader skærmbilledets ruder på instrumentpanelet dig at:

  • Se globale meddelelser, applikationsindstillinger og oplysninger om din brugerkonto- og opkaldstilstand.

  • Se og redigere dine aktuelle indstillinger.

  • Se og administrere aktive opkald fra opkaldskonsollen.

  • Oprette og administrere kontakter.

  • Overvåge og administrere opkald i kø fra ruden for opkald i kø.

1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Fra opkaldsbrugerportalenskal du gå til Mine apps.

3

Klik på Receptionist.

4

Vælg Cisco login-valgmuligheden.

Hvad er næste trin?

Se denne video om, hvordan du logger ind på receptionisten og får adgang til portalen.

Administrer dine kontakter

Du kan oprette og administrere kontakter inde i Receptionist for nemt at foretage opkald til gemte numre. Når du opretter en kontakt, kan du opdatere, slette, overvåge en kontakt statisk (bruges, hvis du dagligt overvåger de samme kontakter), overvåge en kontakt dynamisk (bruges til at se valgte kontakter efter behov) og tilføje en bemærkning til kontakten.


Det maksimale antal kontakter, du kan overvåge statisk, er 200. Det maksimale antal kontakter, der kan overvåges dynamisk, er 100.

Før du begynder

Tilgå Receptionist fra opkaldsbrugerportalen. Se Log på instrumentpanelet for at få en vejledning i, hvordan du logger ind.

1

Vælg fanen Personlig i kontaktruden.

2

Klik på ikonet Rediger for at tilføje, opdatere eller slette en personlig kontakt.

3

For at tilføje en note til en kontakt skal du vælge kontakten og klikke på Noter.