Zaloguj się na desce rozdzielczej

Uzyskaj dostęp do Recepcjonisty z poziomu User Hub. Po zalogowaniu okienka wyświetlacza w konsoli umożliwiają:

 • Wyświetlanie globalnych wiadomości, ustawień aplikacji i informacji o koncie użytkownika i stanie połączenia.

 • Wyświetl i zmień bieżące ustawienia.

 • Wyświetlanie aktywnych połączeń i zarządzanie nimi za pomocą konsoli połączeń.

 • Tworzenie kontaktów i zarządzanie nimi.

 • Monitoruj i zarządzaj połączeniami w kolejce z panelu połączeń w kolejce.

Przed rozpoczęciem

Do nawiązywania i/lub odbierania połączeń wymagany jest telefon biurkowy lub aplikacja Webex.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenie > Ustawienia połączenia > miękka konsola recepcjonisty > Uruchom klienta recepcjonisty

2

Wybierz opcję logowania Cisco.

Co zrobić dalej

Obejrzyj ten film o tym, jak zalogować się do pracownika recepcji i zapoznać się z treścią portalu.

Zarządzaj swoimi kontaktami

Kontakty można tworzyć i zarządzać nimi w Recepcjonistce , aby łatwo nawiązywać połączenia z zapisanymi numerami. Po utworzeniu kontaktu można statycznie aktualizować, usuwać, monitorować kontakt (używany, jeśli codziennie monitorujesz te same kontakty), dynamicznie monitorować kontakt (używany do wyświetlania wybranych kontaktów w razie potrzeby) i dodawać notatkę do kontaktu.


 

Maksymalna liczba kontaktów, które można monitorować statycznie, wynosi 200. Maksymalna liczba kontaktów, które mogą być monitorowane dynamicznie, wynosi 100.

1

W okienku kontaktów wybierz kartę Osobiste.

2

Kliknij ikonę Edytuj , aby dodać, zaktualizować lub usunąć kontakt osobisty.

3

Aby dodać notatkę do kontaktu, wybierz kontakt i kliknij przycisk Uwagi.

Nawiąż połączenie

Istnieje kilka sposobów nawiązywania połączeń z Klientem Recepcjonistą. Możesz wybrać numer, użyć opcji ponownego wybierania lub wybrać kontakt, do którego chcesz zadzwonić.
1

W okienku konsoli połączeń użyj dialera lub kliknij przycisk Powtórz.

2

W okienku kontaktów wybierz kontakt do wybierania.


 

W tym miejscu można również wybrać, aby wyświetlić historię połączeń lub wyszukać konkretny kontakt.

3

Kliknij POŁĄCZENIE.

Odbierz połączenie

W okienku konsoli kliknij przycisk Odbierz.

Automatyczne odbieranie połączeń w kliencie recepcji

Połączenia wychodzące

W przypadku połączeń wychodzących połączenie początkowe z telefonem klienta recepcji jest odbierane automatycznie, a połączenie wychodzące jest przekierowywane do miejsca docelowego.

Usuwa to potrzebę odebrania sobie pierwszego połączenia przez osobę przyjmującą klienta przed nawiązaniem połączenia wychodzącego.

 1. Użyj dialera lub wybierz kontakt, aby zadzwonić do osoby, której chcesz.

 2. Kliknij przycisk Wybierz, aby nawiązać połączenie.

  • Początkowe połączenie z recepcją zostanie automatycznie odebrane, a połączenie zostanie przekierowane na numer docelowy lub numer wewnętrzny.

Połączenia przychodzące

W przypadku połączeń przychodzących do recepcjonisty przycisk automatycznej odpowiedzi jest wyświetlany w kliencie recepcjonisty. Możesz włączyć lub wyłączyć ten przycisk.

Przycisk automatycznego odbierania włącza lub wyłącza automatyczne odbieranie dla połączeń wykonanych z klientem recepcjonistki.

 • OFF (Domyślnie) – każde połączenie przychodzące należy odbierać ręcznie.

 • WŁ. — Połączenia przychodzące do osoby przyjmującej są odbierane automatycznie.

Wstrzymaj połączenie aktywne

Klient recepcjonista umożliwia jednoczesne zarządzanie wieloma połączeniami. Aktywne połączenie można wstrzymać. Możesz też odebrać połączenie przychodzące podczas aktywnego połączenia, a pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

 1. W okienku konsoli, podczas aktywnego połączenia, kliknij przycisk PRZYTRZYMAJ połączenie, które chcesz wstrzymać.

 2. Kliknij przycisk Odbierz , aby wznowić połączenie.


 

Konsola połączeń umożliwia zarządzanie wieloma połączeniami. Jeśli jesteś na aktywnym połączeniu i odbierasz nowe połączenie, kliknij przycisk Odbierz, aby odebrać nowe połączenie. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

Przekaż połączenie

W trakcie połączenia można przekazać połączenie innemu użytkownikowi, ogłaszając je najpierw (przelew konsultowany) lub wykonując przelew bez powiadomienia (przelew niewidomy).
1

Podczas aktywnego połączenia użyj dialera lub wybierz kontakt, aby zadzwonić do osoby, do której chcesz przenieść.

Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.

2

(Opcjonalnie) Ogłaszaj połączenie.

3

Aby przekazać połączenie bez ogłoszenia (przekazanie bez konsultacji), kliknij opcję Przekaż po wybraniu celu przekierowywania.

4

Najedź kursorem na aktywne połączenie, a następnie kliknij opcję Przekaż.