Hvis dette er aktiveret, har administratorer mulighed for at forsinke et brugerkrav. Når dette er valgt, har brugeren 14 dage til at vælge en af valgmulighederne herunder:

  • Skift e-mailadressen, der er tilknyttet den gamle konto.

  • Overfør Webex Teams samtaler fra den gamle konto til den nye konto.

  • Slet den gamle konto og indhold.

Hvis en administrator vælger at forsinke kravet for en bruger, og brugeren ikke handler inden 14 dage, overføres deres Webex Teams samtaler fra sin gamle konto til deres nye konto.

Hvis den er deaktiveret, vil administratorer kun have mulighed for øjeblikkeligt at påberåbe brugere. Når der vælges øjeblikkelig krav, føres brugere til din organisation med det samme. Næste gang brugeren logger ind på sin konto, skal de vælge en af valgmulighederne herunder:

  • Skift e-mailadressen, der er tilknyttet den gamle konto.

  • Slet den gamle konto og indhold.


Valgmuligheden Slet den gamle konto og indhold er ikke tilgængelig for brugere, der er tilmeldt til betalte Webex tjenesteydelser-konti.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til indstillingerog derefter rulle for at overflytte indhold.

2

Fjern markeringen i afkrydsnings feltet Tillad brugere at bringe deres Webex teams samtale med dem .