Aktiver indtalt besked for en bruger

Hvis du har aktiveret videresendelse af opkald, tilsidesætter disse indstillinger for videresendelse af opkald de indstillinger for indtalt besked, du har konfigureret.

1

Fra kunde visningen i skal https://admin.webex.com du gå til brugere og vælge den bruger, du vil aktivere indtalt besked for.

2

Vælg Opkald, og vælg Indtalt besked.

3

Slå voicemail-tjenesten til/fra, og vælg blandt de indstillinger, du vil aktivere.

Send en brugers opkald til telefonsvarer

Disse indstillinger for indtalt besked kan konfigureres til brugere til at foretage indgående opkald til brugeres indtalte beskeder.
 • Alle opkald—Denne valgmulighed videresender alle opkald til indtalt besked.

 • Når du eroptaget— Denne valgmulighed videresender opkald til telefonsvarer, når brugeren allerede er i gang med et opkald.

 • Når intet svar—Denne valgmulighed videresender indgående opkald til indtalt besked efter et bestemt antal ringe.

1

Fra kunde visningen i skal du https://admin.webex.com gå til brugere og vælge den bruger, du vil aktivere indtalt besked for.

2

Vælg Opkald, og vælg Indtalt besked.

3

Tænd for skift til telefonsvarertjeneste, og vælg følgende valgmuligheder:

 • Alle opkald– Markér afkrydsningsfeltet, og vælg standardhilsen, eller overfør en hilsen ved at klikke på Overfør fil,og vælg en.wav-fil.
 • Når du er optaget– Markér afkrydsningsfeltet, og vælg standardhilsen, eller overfør en hilsen ved at klikke på Overfør fil,og vælg en.wav-fil.
 • Når du ikke svarer– Vælg afkrydsningsfeltet, vælg antallet af ringe, før du sender til indtalt besked i rullemenuen, og vælg derefter standardhilsenen eller overfør en hilsen ved at klikke på Overfør fil ogvælg en.wav-fil.

 

Hvis du vælger Alleopkald, kan du ikke vælge de to andre valgmuligheder. Du kan vælge at dirigere til indtalt besked med både når du er optaget og når ingen svarmuligheder samlet.

4

Klik på Gem.

Nulstil en brugers PIN til indtalt besked

Hvis standard pinkoden til indtalt besked er aktiveret for din organisation, kan du nulstille en brugers telefonsvarer-PIN-kode. Yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en standard pin til indtalt besked for din organisation, finder du under Konfigurer en PIN til indtalt besked standardindstillinger for alle nye brugere.

1

Fra kunde visningen i skal du https://admin.webex.comgå til brugere og vælge den bruger, du vil nulstille indtalt besked-PIN-koden for.

2

Vælg Opkald, og vælg Indtalt besked.

3

Klik på Nulstil PIN til indtalt besked.

Nu kan brugeren logge ind på sin telefonsvarerportal og indtaste standard PIN-koden, der er op konfigureret for din organisation.


 

Brugere kan også nulstille deres telefonsvarer-PIN-kode i https://settings.webex.com. For disse vejledninger, se Indstil PIN til indtalt besked (Webex-opkald).

Aktiver indtalt besked-underretninger for en bruger

1

Fra kunde visningen i skal du https://admin.webex.com gå til brugere og vælge den bruger, du vil aktivere voicemail-underretninger for.

2

Vælg Opkald, og vælg Indtalt besked.

3

Tænd for skift af besked om ny indtalt besked, og vælg en af følgende:

 • Viae-mail– Markér afkrydsningsfeltet, og indtast e-mailadressen for at sende underretningen.

 • Via tekst– Markér afkrydsningsfeltet, indtast telefonnummeret for at sende meddelelsen, og vælg derefternetværksudbyderen i rullemenuen.

4

Klik på Gem.

Administrer en brugers hukommelse til indtalt besked

Du kan angive, hvor brugere kan få adgang til deres telefonsvarer - i opkaldsbrugerportalen eller til en angivet e-mailadresse som en .tiff-fil.

1

Fra kunde visningen i skal du gå til brugere og vælge den bruger, du vil konfigurere hukommelse https://admin.webex.comtil indtalt besked for.

2

Vælg Opkald, og vælg Indtalt besked.

3

Vælg en af følgende valgmuligheder underMeddelelseslagring:

 • Brug intern postkasse- Brugere får adgang til deres meddelelser fra deres telefon eller fra opkaldsbrugerportalen. Vælg Brug ny meddelelsesindikator på telefon for at aktivere indikatoren.


   
  Den interne postkasse har følgende lagerbegrænsninger:
  • Grænse for enkelte meddelelser på 10 minutter

  • Samlet postkassegrænse på 100 minutter

 • Brug ekstern postkasse- Brugere har alle deres talebeskeder sendt til en angivet e-mail. Dette deaktiverer adgang til indtalt besked fra brugeres telefon, desktop-app eller opkaldsbrugerportal.

4

Klik på Gem.


 

Brugere kan vælge at ændre disse indstillinger i opkaldsbrugerportalen. Alle ændringer, der foretages af disse indstillinger fra brugeren, vil blive afspejlet i både opkaldsbrugerportalen og Control Hub.

Konfigurer yderligere indstillinger for indtalt besked for en bruger

Disse ekstra indstillinger kan konfigureres med andre indstillinger for indtalt besked for brugere i Control Hub.

1

Fra kunde visningen i gå https://admin.webex.com til brugere og vælg den bruger, du vil aktivere yderligere indstillinger for indtalt besked for.

2

Vælg Opkald, og vælg Indtalt besked.

3

Vælg en eller begge af følgende under Yderligere indstillinger:

 • Vælg afkrydsningsfeltet Overfør til '0' til telefonnummer, og indtast telefonnummeret, som opkaldere vil blive overført til.

   

  Hvis du vælger denne valgmulighed, så sørg for, at din indtalde hilsen informerer opkaldere om, at tryk på '0' vil overføre dem.

 • Vælg afkrydsningsfeltet E-mail en kopi af meddelelse, og indtast e-mailadressen, hvor optagelsen af alle indtalde beskeder skal sendes.
4

Klik på Gem.

Konfigurer indstillinger for faxmeddelelser for en bruger

Faxmeddelelser tillader en bruger at modtage direkte indgående fax fra deres telefonsvarertjeneste.

Før du begynder

Følgende skal tages i betragtning, før du konfigurerer denne funktion:
 • En analog telefonadapter (ATA) er nødvendig for at konvertere faxsignalerne fra standard telefonsignaler til VoIP. For yderligere oplysninger om Cisco ATA-enheder og installation, se Kom godt i gang med din Cisco ATA 191 og 192 og forbedre faxtransmission med din ATA.

 • Fax- og telefonsvarermeddelelser befinder sig i et delt hukommelsesområde med en kapacitet på 35 MB eller ca. 1000 siders faxmeddelelser. Sørg for, at brugerne er opmærksomme på den tilgængelige plads, og at der er behov for plads til nye faxmeddelelser og arkivering.

 • Faxmeddelelser gemmes i et ubegrænset tidsrum.

 • SuperG3 fax maskiner (højhastigheds fax eller 33,6 kbps fax) skal konfigureres til at sende og modtage ved 14,4 kbps. I tilfælde, hvor en SuperG3-faxmaskine kommunikerer med en ikke-SuperG3-maskine, kan faxopkald gennemføres korrekt, fordi faxmaskinen med lavere hastighed får SuperG3 til at sænke hastigheden. Hvis maskinhastigheden ikke kan konfigureres, fungerer den muligvis ikke korrekt på Webex-opkald.

1

Fra kunde visningen i skal https://admin.webex.comdu gå til brugere og vælge den bruger, du vil aktivere faxmeddelelser for.

2

Vælg Opkald, og vælg Indtalt besked.

3

Aktiver Faxmeddelelser for at aktivere funktionen.

4

Vælg det telefonnummer, der er tildelt til faxmeddelelser, i rullemenuen.

5

Indtast en forlængelse , hvis det ernødvendigt.

6

Klik på Gem.


 

Brugere kan vælge at ændre disse indstillinger i opkaldsbrugerportalen. Alle ændringer, der foretages af disse indstillinger fra brugeren, vil blive afspejlet i både opkaldsbrugerportalen og Control Hub.