אין אפשרות לגשת לתכונות Cisco Jabber

אין אפשרות לגשת לתכונות Cisco Jabber

אם יש בעיה עם תכונה, לדוגמה, אין באפשרותך לקבל גישה להודעות הקוליות שלך, ייתכן שתהיה לך בעיה עם מצב החיבור.

כדי לפתור את הבעיה:

  1. בלקוח, בחר את סמל התפריט ולאחר מכן עזור > הציג מצב חיבור.
  2. עבור כל שרת המופיע ברשימה, ודא שהמצב המוצג מחובר.
  3. אם שרתים כלשהם אינם רשומים עם מצב מחובר , בחר אפשרויות כדי לאמת את הגדרות החשבון. הכרטיסיה ' תיקי לקוחות ' נפתחת.
  4. ודא כי שם המשתמש שלך נכון והזן מחדש את אישורי המערכת, ולאחר מכן בחר באפשרות החל.
  5. אם הבעיה נמשכת, בחר באפשרות הגדרות שרת > > כדי להציג את כתובות השרת שלך ולאחר מכן דווח על הבעיה עם פרטי השרת למנהל המערכת.

האם המאמר הזה הועיל לך?