Nije moguće pristupiti funkcijama Cisco Jabber-a

Nije moguće pristupiti funkcijama Cisco Jabber-a

Na primer, ako postoji problem sa funkcijom, ne možete da pristupite glasovne poruke, možda imate problem sa statusom veze.

Da biste rešili problem:

  1. U klijentu izaberite ikonu menija, a zatim stavku > Prikaži status veze.
  2. Za svaki navedeni server proverite da li je prikazani status Povezan.
  3. Ako neki server nije naveden sa statusom "Povezano", izaberite opciju "Opcije" da biste proverili postavke naloga. Otvoriće se kartica "Nalozi".
  4. Proverite da li je vaše korisničko ime ispravno i ponovo unesite sistemske akreditive, a zatim kliknite na dugme Primeni.
  5. Ako problem potraje, izaberite stavku Postavke servera >> biste videli adrese servera, a zatim prijavite problem informacijama o serveru administratoru sistema.

Da li je ovaj članak bio koristan?