Det gick inte att öppna Cisco Jabber-funktioner

Det gick inte att öppna Cisco Jabber-funktioner

Om det finns ett funktionsproblem, om du t.ex. inte kan komma åt röstmeddelanden, kan du ha ett problem med din anslutningsstatus.

Så här löser du problemet:

  1. Klicka på menyikonen i klienten, välj sedan Hjälp > Visa anslutningsstatus.
  2. Kontrollera att samtliga servrar i listan har statusen Ansluten.
  3. Om någon server inte har statusen Ansluten väljer du Alternativ för att bekräfta kontoinställningarna. Fliken Konton öppnas.
  4. Kontrollera att ditt användarnamn är korrekt. Ange systemuppgifterna på nytt och välj Använd.
  5. Om problemet kvarstår, välj Serverinställningar >> för att visa serveradressen. Rapportera problemet tillsammans med din serverinformation till systemadministratören.

Var den här artikeln användbar?