Brak dostępu do funkcji aplikacji Cisco Jabber

Brak dostępu do funkcji aplikacji Cisco Jabber

W przypadku występowania problemu z funkcją, na przykład braku dostępu do wiadomości głosowych, problem może dotyczyć statusu połączenia.

Aby rozwiązać ten problem:

  1. Na kliencie wybierz ikonę Menu, a następnie pozycje Pomoc > Pokaż status połączenia.
  2. Sprawdź, czy status każdego serwera na liście to Połączono.
  3. Jeśli występują serwery bez statusu Połączono, wybierz Opcje, aby zweryfikować ustawienia konta. Zostanie otwarta karta Konta.
  4. Sprawdź, czy nazwa użytkownika jest poprawna, wprowadź ponownie poświadczenia systemu i wybierz opcję Zastosuj.
  5. Jeśli problem nadal występuje, wybierz opcję Ustawienia serwera >>, aby zobaczyć adresy serwerów, a następnie zgłoś problem z informacjami o serwerze do administratora systemu.

Czy ten artykuł był pomocny?