לפני שתתחיל

גש לפקידת הקבלה מפורטלהמשתמשים המתקשרים . לקבלת שלבים לאופן הכניסה, ראה כניסה ללוח המחוונים.

1

בחלונית השיחות שבתור, בחר את התורים שברצונך לנטר.

2

בחר אפשרויות > תיבת הדו-שיח 'עריכת מועדפים של תור'.

3

בחר את התור שברצונך לנטר.

4

לחץ על שמור.

5

כדי לענות לשיחה ממתינה בתור, רחף מעל השיחה בחלונית השיחות שבתור ולחץ על החלונית ולחץ על אחזור.

6

כדי להציג ולתעדף שיחות בתור, רחף מעל השיחה בחלונית השיחות שנמצאות בתור ולחץ על סדר מחדש.

השיחה מועברת לקדמת התור.

רוצה לראות איך הדבר מתבצע? צפה בהדגמת הווידאו הזו על איך לנטר שיחות בתור פקיד קבלה.