Prije početka

Pristupite recepcioneru s korisničkog portala za pozivanje. Za korake kako se prijaviti se pogledajte Prijavite se na nadzornu ploču .

1

Od Pozivi u redu čekanja okno odaberite redove koje želite nadzirati.

2

Odaberite Mogućnosti > Dijalog za uređivanje favorita u redu čekanja .

3

Odaberite red čekanja koji želite nadzirati.

4

Kliknite Spremi.

5

Da biste preuzeli poziv na čekanju u redu čekanja, zadržite pokazivač iznad poziv u sastanak Pozivi u redu čekanja okno i kliknite na okno i kliknite Dohvati .

6

Da biste pregledali i odredili prioritet poziva u redu čekanja, zadržite pokazivač iznad poziv u sastanak Pozivi u redu čekanja okno i kliknite Ponovno naručite .

Poziv se premješta na početak reda čekanja.

Želite li vidjeti kako se to radi? Pazi ovo video demonstracija o tome kako pratiti pozive u redu u Recepcionar.