Pre nego što počneš

Pristupite recepcionaru sa portala korisnika poziva. Korake za prijavljivanje pogledajte u članku Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

1

U oknu "Pozivi u redu čekanja" izaberite redove koje želite da nadgledate.

2

Izaberite opcije > uređivanje dijaloga omiljenih lokacija reda.

3

Izaberite red koji želite da nadgledate.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

5

Da biste pokupili poziv koji vas čeka u redu čekanja, zadržite pokazivač iznad poziva u oknu "Pozivi u redu čekanja" i kliknite na dugme " Preuzmi".

6

Da biste prikazali i odredili prioritet poziva u redu čekanja, zadržite pokazivač iznad poziva u oknu " Pozivi u redu čekanja " i kliknite na dugme " Poruči".

Poziv je premešten na prednji deo reda.

Primer

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o tome kako da nadgledate pozive u redu u recepcionaru .