Webex-sites bevatten aanpasbare e-mailsjablonen in HTML-indeling en in indelingen met platte tekst. De pagina E-mailsjabloon geeft aan of een versie met HTML-indeling van een sjabloon beschikbaar is.

HTML-versies zijn niet beschikbaar voor aangepaste tekstgebaseerde e-mailsjablonen.


Zorg ervoor dat u de sjablonen wijzigt voor elke taal die de site ondersteunt. Gebruik bij het wijzigen van een sjabloon dezelfde taal als de sjabloon. Gebruik bijvoorbeeld Frans wanneer u een sjabloon in de Franse taal bewerkt.

E-mailsjablonen kunnen niet worden bewerkt op nieuwe Webex-sites.

Neem contact op met uw Webex-accountmanager voor meer informatie over het inschakelen van de e-mailsjablonen.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat SSO niet is ingeschakeld, omdat u hierdoor geen aangepaste e-mailsjablonen kunt maken.

1

Nadat u zich hebt aanmelden bij uw Webex-site, selecteert u de koppeling voor de standaardtaal.

2

Selecteer op de pagina Voorkeuren in de lijst Taal de taal van de te bewerken sjabloon.

3

Selecteer Opslaan.

4

Open Webex-sitebeheer door de koppeling Sitebeheer te selecteren en naar Configuratie > E>-mailsjablonen .

5

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Bestaande e-mailsjablonen voor de service waarvoor u sjablonen wilt aanpassen. Selecteer daarna de sjabloon die u wilt wijzigen.

6

Wijzig de tekst en verwijder of herschik indien nodig de variabelen.

De namen van variabelen worden weergegeven tussen procenttekens (%).


 

U kunt variabelen binnen een sjabloon verplaatsen, maar u kunt de namen niet wijzigen.

Elke e-mailsjabloon bevat een eigen set variabelen. Kopiëren van variabelen van de ene sjabloon naar de andere wordt niet ondersteund.

7

Nadat u een HTML-e-mailsjabloon hebt aangepast, selecteert u Voorbeeld weergeven van HTML om ervoor te zorgen dat uw sjabloon eruit ziet zoals verwacht. Selecteer daarna Bijwerken.

8

Herhaal deze procedure om dezelfde wijzigingen aan te brengen voor de sjabloon in elke ondersteunde taal.

Webex-sites bevatten aanpasbare e-mailsjablonen in HTML-indeling en in indelingen met platte tekst. De pagina E-mailsjabloon geeft aan of een versie met HTML-indeling van een sjabloon beschikbaar is.

HTML-versies zijn niet beschikbaar voor aangepaste tekstgebaseerde e-mailsjablonen.


Zorg ervoor dat u de sjablonen wijzigt voor elke taal die de site ondersteunt. Gebruik bij het wijzigen van een sjabloon dezelfde taal als de sjabloon. Gebruik bijvoorbeeld Frans wanneer u een sjabloon in de Franse taal bewerkt.

E-mailsjablonen kunnen niet worden bewerkt op nieuwe Webex-sites.

Neem contact op met uw Webex-accountmanager voor meer informatie over het inschakelen van de e-mailsjablonen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optieE-mailsjabloon.

4

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Bestaande e-mailsjablonen voor de service en kies de te wijzigen sjabloon.

5

Wijzig de tekst en verwijder of herschik waar nodig de variabelen.

De namen van variabelen worden weergegeven tussen procenttekens (%).


 

U kunt variabelen binnen een sjabloon verplaatsen, maar u kunt de namen niet wijzigen.

Elke e-mailsjabloon bevat een eigen set variabelen. Webex biedt geen ondersteuning voor het kopiëren en kopiëren van variabelen van de ene sjabloon naar de andere.

6

Nadat u een HTML-e-mailsjabloon hebt aangepast, selecteert u Voorbeeld weergeven van HTML om ervoor te zorgen dat de sjabloon eruit ziet zoals verwacht. Klik vervolgens op Bijwerken.

7

Herhaal deze procedure om dezelfde wijzigingen aan te brengen voor de sjabloon in elke ondersteunde taal.

Maak het eenvoudiger voor gebruikers van Skype voor Bedrijven om deel te nemen aan Webex-vergaderingen. U kunt de variabele %LyncURI% gebruiken om een Skype voor Bedrijven-koppeling toe te voegen aan de volgende sjablonen voor Productiviteitstools:

 • MC MeetingInfo voor deelnemer (Productiviteitstools)

 • Uitnodiging voor een lopende vergadering_PR(Productiviteitstools)


De koppeling werkt mogelijk niet voor gebruikers van Mac, omdat SIP URI's niet worden herkend door het Mac-besturingssysteem. Mac-gebruikers kunnen de URI kopiëren en plakken in Skype om in te bellen.

U kunt de HTML-code aanpassen om de e-mailsjabloon het gewenste uiterlijk te geven. Het wordt aanbevolen om enige kennis te hebben van HTML-code.

1

Vink in Sitebeheer of Control Hub het selectievakje aan naast de HTML-sjabloon die u wilt bewerken.

2

Voeg de variabele %LyncURI% toe.

U kunt de iCalendar-sjabloonindeling voor e-mailsjablonen van Webex Meetings uitschakelen.

1

Meld u aan bij -sitebeheer of Control Hub en navigeer naar Siteopties.

Sitebeheer:configuratie > Algemene site-instellingen > opties en blader naar het gedeelte Site-opties.

Control Hub: algemeneinstellingen en > voor -site

2

Vink het selectievakje iCalendar-mail voor vergaderingsuitnodiging en -melding altijd verzenden uit.

3

Selecteer Bijwerken.


Deze instructies zijn voor het bewerken van de standaard e-mailsjablonen voor iCalendar.

1

Vink in Sitebeheer of Control Hub het selectievakje aan naast de HTML-sjabloon die u wilt bewerken.


 

U kunt HTML alleen gebruiken om sjablonen te bewerken als deze Ja hebben in de kolom Met HTML.

2

Als u een koptekstafbeelding wilt toevoegen, zoekt u in de sjabloon naar de HTML-code:

<td align="left" style="padding: 0 20px; margin: 0">

3

Voeg de volgende code toe in een nieuwe regel na het element dat u hebt gezocht:

<table>
	<tr>
	 <td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666">
		<img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-header.gif" />
	 </td>
	</tr>
	<tr style="height: 15px"><td> </td></tr>
	</table>
4

Bewerk custome-header.gif voor de naam en het bestandstype van uw afbeelding.

5

Als u een voettekstafbeelding wilt toevoegen, zoekt u in de sjabloon naar de HTML-code:

<tr style="height: 44px"><td> </td></tr>

6

Voeg de volgende code toe aan een nieuwe regel na het element dat u hebt gezocht:

<tr>
<td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666">
<img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-footer.gif" />
</td>
7

Bewerk custom-footer.gif aan de naam en het bestandstype van uw afbeelding.

8

Klik op Opslaan.

1

Vink in Sitebeheer of Control Hub het selectievakje aan naast de HTML-sjabloon die u wilt bewerken.


 

U kunt alleen HTML gebruiken om sjablonen te bewerken die Ja bevatten in de kolom met HTML.

2

Doorzoek de HTML-code in de sjabloon voor deze code opmerking:

<!—
 If your company's mail system doesn’t support a green “Join” button, you can replace the green “Join” button code below with the following “Join” link code: 
 -- “Join” link code start --
   <a href="%MeetingInfoURL%" style="font-size:20px;">Deelnemen 
 -- Linkcode voor deelnemen-- 
 --> 
3

Vervang de volgende knopcode 'Deelnemen' door de koppeling 'Deelnemen' die in stap 3 wordt weergegeven.

<!—“Join” button code start -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:auto;width:auto!important;background-color:#43A942; border:0px solid #43A942; border-radius:20px; min-width:160px!important;"> 
 <tr> 
        <td align="center" style="padding:10px 36px;">
                <a href="%MeetingInfoURL%" style="color:#FFFFFF; font-size:20px; text-decoration:none;">Deelnemen</a>
        </td> 
 </tr> 
</table> 
<!—“Join” button code end -->
4

Selecteer Opslaan.

U kunt uw aangepaste e-mailsjablonen herstellen naar de oorspronkelijke staat.

1

Vink in Sitebeheer of Control Hub het selectievakje aan naast de sjabloon die u wilt herstellen.

2

Selecteer Terugzetten naar standaard onder aan de pagina.

Er wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de standaardstatus van de sjabloon wilt herstellen.
3

Selecteer OK.