Webex-nettsteder inkluderer tilpassbare e-postmaler i HTML- og ren tekst-formater. E-postmal-siden angir om en HTML-formatversjon av en mal er tilgjengelig.

Kontroller at du endrer malene for hvert språk som nettstedet støtter. Når du endrer en mal, må du bruke samme språk som malen. Når du for eksempel redigerer en franskspråklig mal, må du bruke fransk.

HTML-versjoner er ikke tilgjengelige for tilpassede tekstbaserte e-postmaler.


 

Du kan ikke redigere e-postmaler for nye Webex-nettsteder. Hvis du vil ha hjelp med å aktivere e-postmaler, kan du kontakte Webex kundestøtte.

Webex-hybridkalendertjenesten bruker en annen metode for å tilpasse e-postmaler. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tilpass e-postmaler for hybridkalendertjenesten .

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer alternativet for e-postmaler, kontakter du Webex-kontoadministratoren.

Før du starter

Forsikre deg om at SSO ikke er aktivert, da det vil hindre deg i å lage tilpassede e-postmaler.
1

Når du har logget deg på Webex-nettstedet, velger du koblingen for standardspråket.

2

Velg språket for malen som skal redigeres på Preferanser-siden, fra listen over Språk.

3

Velg Lagre .

4

Åpne Webex-nettstedsadministrasjon ved å velge Nettstedsadministrasjon-koblingen, og gå til Konfigurasjon > E-post > E-postmaler.

5

Fra Eksisterende e-postmaler for-rullegardinlisten velger du tjenesten du vil tilpasse maler for. Velg deretter malen du ønsker å endre.

6

Endre teksten og fjern eller omarranger variabler på nytt etter behov.

Variabler vises med et prosenttegn (%) før og etter navnet.


 

Du kan flytte variabler i en mal, men ikke endre navnene.

Hver e-postmal inneholder sitt eget sett med variabler. Kopiering og innliming av variabler fra én mal til en annen støttes ikke.

7

Når du har tilpasset en HTML-e-postmal, velger du Forhåndsvis HTML for å sikre at malen ser ut som forventet. Velg deretter Oppdater.

8

Gjenta denne fremgangsmåten for å utføre de samme endringene på malen for hvert språk som støttes.

Webex-nettsteder inkluderer tilpassbare e-postmaler i HTML- og ren tekst-formater. E-postmal-siden angir om en HTML-formatversjon av en mal er tilgjengelig.

Kontroller at du endrer malene for hvert språk som nettstedet støtter. Når du endrer en mal, må du bruke samme språk som malen. Når du for eksempel redigerer en franskspråklig mal, må du bruke fransk.

HTML-versjoner er ikke tilgjengelige for tilpassede tekstbaserte e-postmaler.


 

Du kan ikke redigere e-postmaler for nye Webex-nettsteder. Hvis du vil ha hjelp med å aktivere e-postmaler, kan du kontakte Webex kundestøtte.

Webex-hybridkalendertjenesten bruker en annen metode for å tilpasse e-postmaler. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tilpass e-postmaler for hybridkalendertjenesten .

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer alternativet for e-postmaler, kontakter du Webex-kontoadministratoren.

1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Tjenester > Møte og velg deretter et Webex-nettsted.

2

Nettsteder -fanen, velger du et Webex-nettsted, og klikker deretter Innstillinger .

3

Velg fra menyen Fellesinnstillinger > E-postmal .

4

Fra Eksisterende e-postmaler for velger du tjenesten og språket, og velger deretter malen som skal endres.

5

Endre teksten og fjern eller omarranger variablene på nytt etter behov.

Variabler vises med et prosenttegn (%) før og etter navnet.


 

Du kan flytte variabler i en mal, men ikke endre navnene.

Hver e-postmal inneholder sitt eget sett med variabler. Webex støtter ikke kopiering og innliming av variabler fra én mal til en annen.

6

Når du har tilpasset en HTML-e-postmal, velger du Forhåndsvis HTML for å sjekke at malen ser ut som forventet. Klikk deretter på Oppdater.

7

Gjenta denne fremgangsmåten for å utføre de samme endringene på malen for hvert språk som støttes.

Gjør det enklere for Skype for Business-brukere å bli med i Webex-møter. Du kan bruke%LyncURI% variabel for å legge til en Skype for Business-kobling i følgende maler for Produktivitetsverktøy :

 • Informasjon om MC-møte for deltaker (produktivitetsverktøy)

 • Invitasjon til et møte i progress_PR (Produktivitetsverktøy)


 

Koblingen fungerer kanskje ikke for Mac-brukere fordi Mac-operativsystemet ikke gjenkjenner SIP-URI. Mac-brukere kan in stedet kopiere og lime inn URI-en i Skype for å ringe.

Du kan tilpasse HTML-koden for å oppnå ønsket utseende for e-postmalen. Vi anbefaler at du har en grunnleggende forståelse av HTML-kode.

1

Kryss av i avkrysningsboksen ved siden av HTML-malen du ønsker å redigere, i Nettstedsadministrasjon eller Control Hub.

2

Legg til%LyncURI% variabel.

Du kan deaktivere iCalendar-malformatet for e-postmaler for Webex Meetings.
1

Logg på Nettstedsadministrasjon eller Control Hub , og gå til Alternativer for nettsted.

Nettstedsadministrasjon

Konfigurasjon > Felles nettstedsinnstillinger > Alternativer og bla til Nettstedsalternativer delen.

Control Hub

 1. Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Tjenester > Møte .
 2. Nettsteder -fanen, velger du et Webex-nettsted, og klikker deretter Innstillinger .
 3. Velg fra menyen Fellesinnstillinger > Nettstedsalternativer .
2

Fjern merket i avkrysningsboksen for Send alltid iCalendar-e-post for møteinvitasjon og varsel.

3

Velg Oppdater.


 

Disse instruksjonene gjelder for redigering av standard iCalendar-e-postmaler.

1

Kryss av i avkrysningsboksen ved siden av HTML-malen du ønsker å redigere, i Nettstedsadministrasjon eller Control Hub.


 

Du kan kun bruke HTML til å redigere maler hvis de har Ja i Med HTML-kolonnen.

2

Hvis du vil legge til et topptekstbilde, søker du etter følgende i HTML-koden i malen:

<td align="left" style="padding: 0 20px; margin: 0">

3

Legg til følgende kode i en ny linje etter elementet du søkte etter:

<table>
	<tr>
	 <td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666">
		<img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-header.gif">
	 </td>
	</tr>
	<tr style="height: 15px"><td>&nbsp;</td></tr>
	</table>
4

Rediger custome-header.gif til navnet og filtypen for bildet.

5

Hvis du vil legge til et bunntekstbilde, søker du etter følgende i HTML-koden i malen:

<tr style="height: 44px"><td>&nbsp;</td></tr>

6

Legg til følgende kode i en ny linje etter elementet du søkte etter:

<tr>
<td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666">
<img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-footer.gif">
</td>
7

Rediger custom-footer.gif til navnet og filtypen for bildet.

8

Klikk på Lagre.

1

Kryss av i avkrysningsboksen ved siden av HTML-malen du ønsker å redigere, i Nettstedsadministrasjon eller Control Hub.


 

Du kan kun bruke HTML til å redigere maler som har Ja i Med HTML-kolonnen.

2

Søk i HTML-koden i malen etter denne kodekommentaren:

<!—
 If your company's mail system doesn’t support a green “Join” button, you can replace the green “Join” button code below with the following “Join” link code: 
 -- “Join” link code start --
   <a href="%MeetingInfoURL%" style="font-size:20px;">Join</a>
 -- “Join” link code end --
--> 
3

Erstatt følgende «Bli med»-knappkode med «Bli med»-koblingskoden som vises i trinn 3.

<!—“Join” button code start -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:auto;width:auto!important;background-color:#43A942; border:0px solid #43A942; border-radius:20px; min-width:160px!important;"> 
 <tr> 
        <td align="center" style="padding:10px 36px;">
                <a href="%MeetingInfoURL%" style="color:#FFFFFF; font-size:20px; text-decoration:none;">Join</a>
        </td> 
 </tr> 
</table> 
<!—“Join” button code end -->
4

Velg Lagre .

Du kan gjenopprette de tilpassede e-postmalene til den opprinnelige tilstanden.

1

Kryss av i avkrysningsboksen ved siden av malen du ønsker å gjenopprette, i Nettstedsadministrasjon eller Control Hub.

2

Velg Gjenopprett til standard nederst på siden.

Det vises en melding der du blir bedt om å bekrefte at du vil tilbakestille malen til standardtilstanden.
3

Velg OK .