1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers.

2

Selecteer een gebruiker en klik op Services > Bewerken.

3

Als u meerdere abonnementen hebt, kiest u een abonnement in de lijst.

4

Selecteer de services die u wilt toevoegen of verwijderen en klik op Volgende.

5

Als u een licentie voor Webex Meetings hebt toegewezen, kiest u een accounttype om de gebruiker aan toe te wijzen Webex Meetings site en klikt u op Opslaan.


 

U moet de functie Deelnemeraccount hebben ingeschakeld voor uw Webex-site om gebruikers toe te wijzen als deelnemers. Als u de kolom Deelnemeraccount niet in het CSV-bestand ziet, neemt u contact op met uw CSM (Customer Success Manager) (CSM) , PSM (Partner Success Manager) (PSM) of het Cisco Technical Assistance Center (TAC) om deze functie voor uw Webex-site in teschakelen.

Het accounttype deelnemer is niet beschikbaar voor gebruikers met de rol Webex-sitebeheerder. Als u deze gebruikers aan een deelnemeraccount wilt toewijzen, moet u hun beheerdersrechten voor die site Webex Meetings verwijderen.