1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare.

2

Välj en användare och klicka på Tjänster > Redigera.

3

Om du har flera prenumerationer väljer du en prenumeration från listan.

4

Markera de tjänster som ska läggas till eller tas bort och klicka på Nästa.

5

Om du har tilldelat Webex Meetings licens väljer du en kontotyp som du vill tilldela användaren till för varje Webex Meetings-webbplats och klickar sedan på Spara.


 

Du måste ha funktionen deltagarkonto aktiverat på din Webex-webbplats för att tilldela användare som deltagare. Om du inte ser kolumnen Deltagarkonto i CSV-filen kontaktar du din Kundframgångschef (CSM), Partnerframgångschef (PSM) eller Ciscos tekniska supportcenter (TAC) för att aktivera den här funktionen för din Webex-webbplats.

Deltagarkontotypen är inte tillgänglig för användare som har webbplatsadministratörsrollen för Webex. Om du vill tilldela dessa användare ett deltagarkonto måste du ta bort deras administratörsbehörigheter för den Webex Meetings webbplatsen.