Gebruik de informatie in de volgende artikelen bij het oplossen van problemen met uw apparaat.

Start het apparaat opnieuw op om een nieuwe configuratie of instelling toe te passen. Als u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen wilt herstellen, reset u het apparaat.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen in de lijst met menuopties.

3

Schuif door de menuopties op het scherm en tik op Opnieuw starten.

4

Tik op Opnieuw starten om uw voornemen te bevestigen.

U kunt uw apparaat opnieuw opstarten als u een technisch probleem hebt. Als u een apparaat vanaf Control Hub opnieuw opstart, blijven uw instellingen behouden en de logbestanden bewaard.


 

Als u het apparaat uit- en weer inschakelt, gaat de recente versie van de logbestanden verloren. Hierdoor is het moeilijk om problemen op te lossen, dus download de logbestanden voordat u het apparaat uitschakelt.

1

In de klantweergave in https://admin.webex.com/, gaat u naar Apparaten.

2

Selecteer uw apparaat in de lijst en open Geavanceerde configuraties.

3

Klik op de zoekbalk en selecteer Onderhoud > Opnieuw opstarten.

4

Selecteer Opnieuw opstarten in de vervolgkeuzelijst.

5

Klik op Toepassen.

U kunt uw telefoonlogboeken genereren en uploaden naar een server. Cisco Technical Services (TAC) gebruiken de logboeken wanneer ze uw probleem oplossen.

Uw telefoon moet worden geregistreerd voordat u de logbestanden kunt genereren.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen in de lijst met menuopties.

3

Selecteer Problemen en diagnostiek > Logboeken verzenden.

De telefoonlogboeken zijn gegenereerd en geüpload naar een server. Als dat lukt, wordt er een bericht op de telefoon weergegeven met de tijd en de logboek-id.

U kunt de telefoon terugzetten op de fabrieksinstellingen. De telefoon stelt de gebruikers- en netwerkinstellingen terug naar de standaardwaarden en wordt vervolgens opnieuw opgestart.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen in de lijst met menuopties.

3

Schuif door de menuopties op het scherm en tik op Resetten.

4

Tik op Resetten of Annuleren.

Als u geen fabrieksreset kunt uitvoeren in het menu Instellingen, kunt u de fabrieksreset uitvoeren op de telefoon zelf.

1

Koppel de telefoon los van de voeding op een van de volgende manieren:

 • Koppel de LAN-kabel los.
 • Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
2

Wacht 5 seconden en sluit de voeding weer aan.

3

Wacht totdat de led voor stand-by oplicht.

4

Houd de knop Volume omhoog gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt.

De ledbalk wordt rood.
5

Druk op Dempen. Als u niet binnen 10 seconden nadat de ledbalk rood oplicht op Dempen drukt, wordt het apparaat normaal opgestart.

De ledbalk knippert drie keer als bevestiging dat de fabrieksreset wordt uitgevoerd.

Een probleemrapport bevat de apparaatlogboeken die door de technische ondersteuning van Cisco worden gebruikt bij het oplossen van problemen. Dien een rapport in als u een firmware- of hardwareprobleem hebt dat u wilt melden.

1

In de klantweergave in https://admin.webex.com/, gaat u naar Apparaten.

2

Selecteer uw apparaat in de lijst.

3

Klik op Problemen melden.

Er wordt een venster van Webex-helpcenter geopend in uw browser.

4

Voer een beschrijving van het probleem in het beschrijvingsveld van het helpvenster in. U kunt maximaal 249 tekens gebruiken.

5

Klik op Verzenden.

De netwerkstatus wordt bovenaan het venster Netwerkverbinding weergegeven op de telefoon en geeft aan of uw apparaat verbinding kan maken met het netwerk. Gebruik de volgende tabel om problemen met de netwerkverbinding op te lossen.

Tabel 1. Netwerkstatus

Status

Betekenis

Opmerkingen

Netwerk verbonden.

De telefoon heeft een IP-adres.

Uw telefoon is verbonden met het netwerk.

Netwerkverbinding is verbroken.

De telefoon heeft geen IP-adres.

Problemen met het netwerk of de verbinding worden niet weergegeven in het logboek met statusberichten.

Netwerk wordt opnieuw verbonden.

De telefoon haalt het IP-adres op.

DNS niet geconfigureerd.

Er ontbreekt een DNS-adres (Domain Name System) op de telefoon. Indien beschikbaar, gebruikt de telefoon de eerste beschikbare DNS- en domeinnaam.

Als er een DNS fout optreedt, ziet u een rode stip Te selecteren in het startscherm.

DNS-fouten worden niet weergegeven in het logboek met statusberichten.

802.1x-verificatie is mislukt.

De 802.1x-verificatie mislukt op de telefoon.

In het logboek met statusberichten wordt 802.1x weergegeven als ingeschakeld of uitgeschakeld.

Dubbel IPv4-adres.

Het geconfigureerde IPv4-adres is niet uniek of het IPv4-adres van de DHCP-server is niet uniek.

U kunt informatie weergeven over de volgende Webex-verbindingsitems. Gebruik deze informatie wanneer u een probleem wilt oplossen:

 • Agenda

 • Configuratie

 • Aanmeldingsgegevens

 • Codering

 • Geografische locatie

 • Meetcriteria

 • Meldingen

 • Telefoonboek

 • Registratie

 • Software-upgrade

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen in de lijst met menuopties.

3

Ga naar Problemen en diagnose > Webex-verbindingsinformatie.

Als uw apparaat het IP-adres verliest of als het geen verbinding met het netwerk kan maken, schakelt het over naar de modus voor gehost toeganspunt. In deze modus kunt u de logboeken van het apparaat downloaden vanaf de webpagina van het apparaat. Gebruik de logboeken om het netwerkprobleem op te lossen.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen in de lijst met menuopties.

3

Ga naar Problemen en diagnostiek. Noteer de URL en aanmeldingsgegevens.

4

Open een webbrowser en voer uw URL en aanmeldingsgegevens in.