Expressway: met deze functie voor komt u meldingen via e-mail waarschuwing tijdens de onderhouds activiteit. Tijdens de onderhouds modus voor knoop punten die op Expressway-gebaseerde hybride services worden gehost, worden gebruikers automatisch toegewezen aan andere knoop punten.

Videomesh: wanneer u een knoop punt voor videomesh in de onderhouds modus plaatst, wordt de gespreks Services op een correcte manier afgesloten (het accepteert geen nieuwe gesp rekken en wacht u tot 2 uur om bestaande gesp rekken te volt ooien). Het doel van het correct afsluiten van de gespreks Services is om het knoop punt opnieuw in te schaen of af te sluiten zonder dat gesp rekken worden verbroken.

Voordat u begint


De maintence-modus is alleen bedoeld om een knoop punt voor het afsluiten of opnieuw opstarten te voorbereiden, zodat u bepaalde netwerk instellingen wijzigt (DNS, IP, FQDN) of voor bereidingen hebt voor het onderhoud van hardware, zoals het vervangen van het RAM-geheugen, de harde schijf, enzovoort.

1

Ga vanuit de klant weergave in naar https://admin.webex.com Services , blader naar hybride Servicesen klik vervolgens op weer geven in de bron kaart op locatie .

Al uw geregistreerde resources op locatie worden weer gegeven als kaarten met informatie en instellingen die u kunt beheren. U kunt ook klikken op resource toevoegen om een nieuwe toe te voegen.

2

(optioneel) Filter de resources die op deze pagina worden weer gegeven (Klik bijvoorbeeld op Expressway of videomeshof zoek naar een specifieke resource naam.

3

Klik op de kaart voor de resource die u in de onderhouds modus wilt plaatsen op instellingen en klik vervolgens op knoop punten .

4

Voor het knoop punt waarvoor u onderhoud wilt uitvoeren, gaat u naar actiesen kiest u onderhouds modus inschakelen.

5

Nadat u de prompt hebt gelezen en begrepen, klikt u op inschakelen.

Het knoop punt gaat in op de onderhouds status in behandeling . Voor een implementatie met hoge Beschik baarheid met meerdere knoop punten zorgt deze status ervoor dat het knoop punt tijdelijk op een veilige manier kan worden afgesloten met weinig of geen service onderbreking.

  • Webex-videomesh-knoop punten worden in de onderhouds modus gezet nadat de actieve gesp rekken op het knoop punt zijn voltooid. De knoop punten kunnen tot 2 uur in de onderhouds status in behandeling blijven terwijl ze wachten op de voltooiing van gesp rekken. Terwijl de onderhouds modus in behandeling is, accepteert het knoop punt geen nieuwe gesp rekken.

  • Expressway-knoop punten worden binnen 30 seconden in de onderhouds modus gezet en gebruikers kunnen deze service kort afnemen totdat ze worden gemigreerd naar een ander knoop punt. Zodra de host de cloud in de onderhouds modus aanmeldt (afgesloten voor onderhoud in de status van het knoop punt), onderdrukt de beheer connector alarm meldingen en worden gebruikers opnieuw toegewezen voordat het knoop punt tijdelijk wordt afgesloten.

Nadat een knoop punt de overgang in de onderhouds modus heeft voltooid, worden de gewijzigde instellingen van de Cloud niet geüpgraded of geïmplementeerd.

6

Nadat u de status pagina van het knoop punt hebt gecontroleerd en hebt bevestigd dat het knoop punt is verplaatst naar de status afgesloten voor onderhoud , kunt u onderhouds activiteiten uitvoeren op het knoop punt.

Volgende stappen

  • Een knoop punt moet binnen enkele uren worden afgesloten nadat het in de onderhouds modus is geplaatst.


    Voor videomesh, als een knoop punt langer dan 50 dagen in de onderhouds modus wordt gezet, verloopt de geldigheid van de referenties en kan het knoop punt niet worden geverifieerd bij de Cloud. Als dit probleem zich voordoet, kan het knoop punt niet terugkeren naar de normale status en wordt het weer gegeven als ' offline ' in Control hub. Om dit probleem op te lossen, moet het knoop punt worden hersteld naar de fabrieks instellingen en opnieuw worden geregistreerd in Control hub.

  • U moet terugkeren naar het menu acties en op onderhouds modus uitschakelen klikken Als u klaar bent met onderhouds activiteiten op het knoop punt.