Instellingen voor de aankondiging voor een gesprekswachtrij bewerken

Aankondigingen voor gesprekswachtrijen zijn berichten en muziek die bellers horen tijdens het wachten in de wachtrij.U kunt uw instellingen voor de aankondiging voor een bestaande gesprekswachtrij beheren.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en klik op Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij en selecteer de gesprekswachtrij die u wilt bewerken in de lijst.

3

Klik in het deelvenster naast Aankondigingen op Beheren.

4

Bewerk een van de volgende aankondigingsservices:

Speel een bericht af wanneer bellers voor het eerst aan de wachtrij worden toegevoegd.

1

Schakel Welkomstboodschap in.


 
De welkomstboodschap wordt afgespeeld voor elke beller, tenzij een agent beschikbaar is om het gesprek te beantwoorden.
2

Schakel het selectievakje Welkomstboodschap is verplicht in.


 
Als u op Welkomstboodschap is verplicht klikt, wordt het bericht voor een beller afgespeeld voordat deze een agent spreekt, ook als er een agent beschikbaar is.
3

Kies een Berichttype met een van de volgende opties:

 • Standaardaankondiging afspelen.

 • Aangepaste aankondiging afspelen: u kunt een aangepast bericht of een aankondigingsbericht uploaden.

4

Klik op Opslaan.

Laat de beller weten wat zijn/haar geschatte wachttijd of positie in de wachtrij is.

1

Schakel Bericht geschatte wachttijd voor gesprekken in wachtrij in.


 
Als deze optie is ingeschakeld, wordt er een wachtbericht afgespeeld na de welkomstboodschap en vóór het bericht ter geruststelling.
2

Stel de Standaardverwerkingstijd in minuten in.

3

Kies hoe u de wachtrijpositie of wachttijd in de wachtrij wilt aankondigen.

 • Wachtrijpositie aankondigen: speelt een bericht af voor bellers in de wachtrijpositie.

  1. Voer het aantal bellers in die hun wachtrijpositie krijgen te horen.Als u dit bijvoorbeeld instelt op 25 bellers, horen bellers 1-25 bellers dit bericht.

 • Wachttijd aankondigen: speelt een bericht af waarin de klant wordt geïnformeerd over de geschatte wachttijd.

  1. Voer de tijd in minuten in om een bericht af te spelen voor bellers wiens wachttijd korter is dan de opgegeven duur.

4

Selecteer Bericht groot volume afspelen om een aankondiging af te spelen wanneer alle volumes hoger zijn dan de maximaal gedefinieerde wachtrijpositie.

5

Klik op Opslaan.

Speel een bericht af na de welkomstboodschap en vóór de wachrijtmuziek.Dit is meestal een aangepaste aankondiging waarin informatie wordt afgespeeld, zoals actuele acties of informatie over producten en services.

1

Schakel het Bericht ter geruststelling in.

2

Stel de tijd in seconden in dat een beller het bericht ter geruststelling hoort.

3

Kies uit een van de volgende berichttypen:

 • Standaardaankondiging afspelen.

 • Aangepaste aankondiging afspelen: u kunt een aangepast bericht of een aankondigingsbericht uploaden.


 
U kunt maximaal vier aankondigingsberichten instellen.
4

Klik op Opslaan.

Speel een korter bericht ter geruststelling af in plaats van de gebruikelijke aankondiging van het bericht ter geruststelling of muziek tijdens de wachtstand voor alle gesprekken die snel moeten worden beantwoord.Deze functie voorkomt dat een beller een kort gedeelte van het standaardbericht ter geruststelling hoort dat abrupt wordt beëindigd wanneer hij/zij met een agent verbonden is.

1

Schakel Bericht ter geruststelling omzeilen in.

2

Stel de tijd in seconden in dat een beller Bericht ter geruststelling omzeilen hoort.


 

Standaard is de tijd dat een beller Bericht ter geruststelling omzeilen hoort 30 seconden. Dit duurt 1 tot 120 seconden.

Bericht ter geruststelling omzeilen wordt aangekondigd wanneer een nieuw binnenkomend gesprek wordt toegevoegd aan de wachtrij en de langste wachttijd voor een gesprek in de wachtrij minder is dan of gelijk is aan deze drempel.

3

Kies uit een van de volgende berichttypen:

 • Standaardaankondiging afspelen.

 • Aangepaste aankondiging afspelen: u kunt een aankondigingsbericht of een aangepast bericht uploaden.


   
  U kunt maximaal vier aankondigingsberichten instellen.
4

Klik op Opslaan.

Speel herhalend muziek af na het bericht ter geruststelling.

1

Schakel Wachtrijmuziek in.


 
U kunt maximaal vier muziektypen toevoegen aan de instellingen na de setup.
2

Selecteer een alternatieve muziekbron voor interne gesprekken.

3

Kies uit een van de volgende berichttypen:

 • Standaardmuziek afspelen.

 • Aangepaste muziek afspelen:hiermee kunt u aangepaste muziek uploaden zodat de beller dit kan horen.

4

Klik op Opslaan.

Speel een bericht af voor de agent direct voordat het binnenkomende gesprek wordt verbonden.Normaal gesproken wordt in het bericht de identiteit aangekondigd van de gesprekswachtrij waarvan het gesprek afkomstig is.

1

Schakel Gesprek fluisteren in.


 
Het bericht wordt alleen afgespeeld voor de agenten en is nuttig als ze tot twee of meer wachtrijen behoren.
2

Kies een Berichttype met een van de volgende opties:

 • Standaardaankondiging afspelen.

 • Aangepaste aankondiging afspelen: u kunt een aangepast bericht of een aankondigingsbericht uploaden.


   
  U kunt maximaal vier aankondigingsberichten instellen.
3

Klik op Opslaan.

Instellingen voor aankondigingsbestanden van gesprekswachtrijen bewerken

Aankondigingen voor gesprekswachtrijen zijn berichten en muziek die bellers horen tijdens het wachten in de wachtrij.U kunt uw aankondigingsbestanden voor een bestaande gesprekswachtrij beheren.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en klik op Bellen > Functies.

2

Klik op Gesprekswachtrij en selecteer de gesprekswachtrij die u wilt bewerken in de lijst.

3

Klik in het deelvenster naast Aankondigingsbestanden op Beheren.

4

Upload een aankondigingsbestand of neem uw eigen aankondiging op.

 • Klik op Een bestand toevoegen om een audiobestand vanaf uw lokale computer te uploaden.
 • Klik op Opnemen om uw eigen aankondigingen op te nemen.
  1. Klik op de knop Opnemen om te beginnen met het opnemen van uw aankondiging.
  2. Klik op de knop Stoppen om de opname te stoppen.
  3. Klik op de knop Afspelen om het opgenomen bericht af te spelen en te verifiëren.
  4. Klik op de knop Opslaan om het opgenomen aankondigingsbestand op te slaan.
Er wordt een lijst met alle geüploade of opgenomen bestanden weergegeven.U kunt elk bestand verwijderen dat u niet wilt gebruiken.