Змінення налаштувань оголошень для черги викликів

Оголошення черги викликів — це повідомлення і мелодія, які чують абоненти, що телефонують, чекаючи в черзі.Можна керувати налаштуваннями оголошень для наявної черги викликів.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й клацніть Calling > Функції.

2.

Клацніть Черга викликів, а потім виберіть зі списку чергу викликів для змінення.

3.

На бічній панелі поруч із параметром Оголошення клацніть Керувати.

4.

Змініть будь-яку з указаних нижче служб налаштування оголошень.

Відтворення повідомлення, коли абоненти, що телефонують, вперше потрапляють до черги.

1.

Увімкніть привітальне повідомлення.


 
Привітальне повідомлення відтворюється для кожного абонента, що телефонує, якщо оператор недоступний для обслуговування виклику.
2.

Установіть прапорець Привітальне повідомлення є обов’язковим.


 
Якщо клацнути параметр «Обов’язкове привітальне повідомлення», відповідне повідомлення відтворюватиметься абоненту, що телефонує, перш ніж абонента буде представлено операторові, навіть якщо оператор доступний.
3.

Виберіть тип повідомлення, використовуючи один із перелічених далі варіантів.

 • Відтворення оголошення за замовчуванням.

 • Відтворення користувацького оголошення. Можна передати користувацьке повідомлення або повідомлення оголошення після входу.

4.

Клацніть Зберегти.

Сповіщення абонента, що телефонує, про приблизний час очікування або позицію в черзі.

1.

Увімкніть параметр Повідомлення про приблизний час очікування для викликів у черзі.


 
Якщо цей параметр увімкнено, повідомлення про очікування відтворюється після привітального й перед інформаційним повідомленням.
2.

Задайте час обробки за замовчуванням у хвилинах.

3.

Виберіть, у який спосіб необхідно оголосити позицію в черзі або час очікування.

 • Оголошувати позицію в черзі. Відтворення повідомлення про позицію в черзі для абонентів, що телефонують.

  1. Введіть кількість абонентів, що телефонують, для яких буде відтворюватися їх позиція в черзі.Наприклад, якщо задати значення у 25 абонентів, що телефонують, це повідомлення чутимуть абоненти 1–25.

 • Оголошувати час очікування. Відтворення повідомлення, яке сповіщає клієнта про приблизний час очікування.

  1. Введіть час (у хвилинах) для відтворення повідомлення абонентам, що телефонують, час очікування яких менший за вказаний.

4.

Щоб оголошення відтворювалися, коли кількість викликів перевищує максимальну визначену позицію в черзі, виберіть Відтворювати повідомлення про тривалий час очікування.

5.

Клацніть Зберегти.

Відтворення повідомлення після привітального повідомлення і перед мелодією режиму утримання.Зазвичай це користувацьке оголошення. Наприклад, інформація про дійсні рекламні акції або продукти й послуги.

1.

Увімкніть інформаційне повідомлення.

2.

Задайте проміжок часу (в секундах), після якого абонент, що телефонує, чутиме інформаційне повідомлення.

3.

Виберіть один із наведених нижче типів повідомлень.

 • Відтворення оголошення за замовчуванням.

 • Відтворення користувацького оголошення. Можна передати користувацьке повідомлення або повідомлення оголошення.


 
Можна налаштувати до чотирьох повідомлень оголошень.
4.

Клацніть Зберегти.

Відтворення коротшого інформаційного повідомлення замість звичайного інформаційного оголошення або музики під час утримання для всіх викликів, на які слід швидко відповідати.Ця функція не дозволяє абоненту, що телефонує, чути вкорочене стандартне інформаційне повідомлення, яке переривається в разі підключення до оператора.

1.

Увімкніть обхід інформаційного повідомлення.

2.

Задайте проміжок часу (в секундах), після якого абонент, що телефонує, чутиме обхідне інформаційне повідомлення.


 

За замовчуванням проміжок часу, після якого абонент, що телефонує, чутиме обхідне інформаційне повідомлення, становить 30 секунд. Цей проміжок коливається від 1 до 120 секунд.

Обхідне інформаційне повідомлення оголошується, коли в черзі з’являється новий вхідний виклик і найдовший час очікування виклику в черзі менше цього порогового значення або дорівнює йому.

3.

Виберіть один із наведених нижче типів повідомлень.

 • Відтворення оголошення за замовчуванням.

 • Відтворення користувацького оголошення Можна вибрати повідомлення оголошення або передати користувацьке повідомлення.


   
  Можна налаштувати до чотирьох повідомлень оголошень.
4.

Клацніть Зберегти.

Відтворення мелодії після інформаційного повідомлення в повторюваному циклі.

1.

Увімкніть мелодію режиму утримання.


 
Можна додати до 4 типів музики в параметрах після налаштування.
2.

Виберіть альтернативне джерело мелодії для внутрішніх викликів.

3.

Виберіть один із наведених нижче типів повідомлень.

 • Відтворення мелодії за замовчуванням.

 • Відтворення користувацької мелодії.Можна передати користувацьку мелодію, яку чутиме абонент, що телефонує.

4.

Клацніть Зберегти.

Відтворення повідомлення оператору безпосередньо перед підключенням вхідного виклику.Повідомлення зазвичай ідентифікує чергу викликів, з якої надходить виклик.

1.

Увімкніть сповіщення пошепки під час виклику.


 
Повідомлення відтворюється тільки операторам. Це зручно, якщо оператори належать до двох або більшої кількості черг.
2.

Виберіть тип повідомлення, використовуючи один із перелічених далі варіантів.

 • Відтворення оголошення за замовчуванням.

 • Відтворення користувацького оголошення. Можна передати користувацьке повідомлення або повідомлення оголошення після входу.


   
  Можна налаштувати до чотирьох повідомлень оголошень.
3.

Клацніть Зберегти.

Змінення налаштувань файлів оголошень для черги викликів

Оголошення черги викликів — це повідомлення і мелодія, які чують абоненти, що телефонують, чекаючи в черзі.Можна керувати файлами оголошень для наявної черги викликів.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com, перейдіть до розділу Служби й клацніть Calling > Функції.

2.

Клацніть Черга викликів, а потім виберіть зі списку чергу викликів для змінення.

3.

На бічній панелі поруч із параметром Файли оголошень клацніть Керувати.

4.

Передайте файл оголошення або запишіть власне оголошення.

 • Щоб передати аудіофайл із локального комп’ютера, клацніть Вкласти файл.
 • Щоб записати власні оголошення, клацніть Запис.
  1. Щоб почати записувати оголошення, клацніть кнопку Запис.
  2. Щоб зупинити запис, клацніть кнопку Зупинити.
  3. Щоб відтворити й перевірити записане повідомлення, клацніть кнопку Відтворити.
  4. Щоб зберегти записаний файл оголошення, клацніть кнопку Зберегти.
Буде відображено список усіх переданих або записаних файлів.Можна видалити будь-який непотрібний вам файл.