Redigera meddelandeinställningar för samtalskö

Samtalskömeddelanden är meddelanden och musik som uppringare hör när de väntar i kö.Du kan hantera meddelandeinställningarna för en befintlig samtalskö.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och klickar på Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö och välj sedan den samtalskö du vill redigera i listan.

3

Klicka på Hantera i sidopanelen, bredvid Meddelanden.

4

Redigera någon av följande tjänster för meddelandeinställningar:

Spela upp ett meddelande när uppringare placeras i kön.

1

Aktivera välkomstmeddelande.


 
Välkomstmeddelandet spelas upp för alla som ringer, såvida inte en agent är tillgänglig för att besvara samtalet.
2

Markera kryssrutan Välkomstmeddelande är obligatoriskt.


 
När du klickar på Välkomstmeddelande är obligatoriskt spelas meddelandet upp för en uppringare innan de skickas till en agent, även om en agent är tillgänglig.
3

Välj en meddelandetyp med något av följande:

 • Spela upp standardmeddelande.

 • Spela upp anpassat meddelande – Du kan överföra ett anpassat meddelande eller ett meddelande som spelas upp vid inträde.

4

Klicka på Spara.

Meddela uppringaren om beräknad väntetid eller plats i kön.

1

Aktivera Beräknat väntemeddelande för köade samtal.


 
Om detta alternativ är aktiverat spelas väntemeddelandet upp efter välkomstmeddelandet och före det lugnande meddelandet.
2

Ställ in standardhanteringstid i minuter.

3

Välj hur du vill meddela plats i kö eller väntetid.

 • Meddela plats i kön – Spelar upp ett meddelande för uppringare med deras plats i kön.

  1. Ange antal uppringare där uppringarna hör sin plats i kön.Om du t.ex. ställer in detta på 25 uppringare hör uppringare 1–25 det här meddelandet.

 • Meddela väntetid – Spelar upp ett meddelande som talar om den beräknade väntetiden för kunden.

  1. Ange tiden, i minuter, som ett meddelande ska spelas upp för uppringarna vars väntetid är lägre än den angivna tiden.

4

Välj Spela upp meddelande om hög volym för att spela upp ett meddelande när alla volymer är högre än maxvärdet som har angetts för kön.

5

Klicka på Spara.

Spela upp ett meddelande efter välkomstmeddelandet och före parkeringsmusiken.Detta är vanligtvis ett anpassat meddelande som spelar upp information, som aktuella erbjudanden eller information om produkter och tjänster.

1

Aktivera lugnande meddelande.

2

Ställ in tiden i sekunder när en uppringare ska höra det lugnande meddelandet.

3

Välj mellan någon av följande meddelandetyper:

 • Spela upp standardmeddelande.

 • Spela upp anpassat meddelande – Du kan överföra ett anpassat meddelande eller ett aviseringsmeddelande.


 
Du kan konfigurera upp till fyra aviseringsmeddelanden.
4

Klicka på Spara.

Spela upp ett kortare lugnande meddelande istället för det vanliga lugnande meddelandet eller den vanliga parkeringsmusiken för alla samtal som kan besvaras snabbt.Den här funktionen förhindrar att en uppringare hör en kort del av det lugnande standardmeddelandet som abrupt avslutas när de skickas till en agent.

1

Aktivera förbikoppling av lugnande meddelande.

2

Ställ in tiden i sekunder när en uppringare ska höra det förbikopplade lugnande meddelandet.


 

Som standard är tiden för att det förbikopplade lugnande meddelandet ska spelas upp för en uppringare 30 sekunder. Den sträcker sig mellan 1 och 120 sekunder.

Ett förbikopplat lugnande meddelande spelas upp när ett nytt inkommande samtal tas emot i kön och den längsta väntetiden för ett samtal i kön är mindre än eller lika med detta tröskelvärde.

3

Välj mellan någon av följande meddelandetyper:

 • Spela upp standardmeddelande.

 • Spela upp anpassat meddelande – Du kan välja ett aviseringsmeddelande eller överföra ett anpassat meddelande.


   
  Du kan konfigurera upp till fyra aviseringsmeddelanden.
4

Klicka på Spara.

Spela upp musik efter det lugnande meddelandet i en upprepande slinga.

1

Aktivera parkeringsmusik.


 
Du kan lägga till upp till fyra musiktyper i inställningarna efter konfigurationen.
2

Välj en alternativ musikkälla för interna samtal.

3

Välj mellan någon av följande meddelandetyper:

 • Spela upp standardmusik.

 • Spela upp anpassad musik:du kan överföra anpassad musik som uppringaren hör.

4

Klicka på Spara.

Spela upp ett meddelande för agenten precis innan det inkommande samtalet kopplas fram.Meddelandet innehåller normalt information om identiteten på samtalskön som samtalet kommer från.

1

Aktivera samtalsviskning.


 
Meddelandet spelas endast upp för agenterna och är praktiskt om de tillhör två eller flera köer.
2

Välj en meddelandetyp med något av följande:

 • Spela upp standardmeddelande.

 • Spela upp anpassat meddelande – du kan överföra ett anpassat meddelande eller ett meddelande som spelas upp vid inträde.


   
  Du kan konfigurera upp till fyra aviseringsmeddelanden.
3

Klicka på Spara.

Redigera filinställningar för meddelande om samtalskö

Samtalskömeddelanden är meddelanden och musik som uppringare hör när de väntar i kö.Du kan hantera meddelandefilerna för en befintlig samtalskö.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och klickar på Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Samtalskö och välj sedan den samtalskö du vill redigera i listan.

3

Klicka på Hantera i sidopanelen, bredvid Meddelandefiler.

4

Överför en meddelandefil eller spela in ett eget meddelande.

 • Klicka på Bifoga en fil för att överföra en ljudfil från din lokala dator.
 • Klicka på Spela in om du vill spela in egna meddelanden.
  1. Klicka på Spela in för att börja spela in meddelandet.
  2. Klicka på Stopp för att stoppa inspelningen.
  3. Klicka på Spela upp för att spela upp och verifiera det inspelade meddelandet.
  4. Klicka på Spara för att spara den inspelade meddelandefilen.
En lista med alla filer som har överförts eller spelats in visas.Du kan välja att ta bort eventuella filer som du inte vill använda.