Çağrı sırası duyuru ayarlarının düzenlenmesi

Çağrı sırası duyuruları, arayanların sırada beklerken duydukları mesajlar ve müziktir.Mevcut bir çağrı sırası için duyuru ayarlarınızı yönetebilirsiniz.

1

https://admin.webex.com bölümündeki müşteri görünümünden, Hizmetler bölümüne gidin ve Çağrı > Özellikler öğesine tıklayın.

2

Çağrı Sırası öğesine tıklayın ve listeden düzenlenecek çağrı sırasını seçin.

3

Yan panelde, Duyurular öğesinin yanında Yönet seçeneğine tıklayın.

4

Aşağıdaki duyuru ayar hizmetlerden herhangi birini düzenleyin:

Arayanlar sıraya ilk kez ulaştığında bir mesaj oynatın.

1

Karşılama Mesajını etkinleştirin.


 
Karşılama mesajı, çağrıya cevap verecek müsait bir temsilci olmadığında her arayan için oynatılır.
2

Karşılama mesajı zorunlu onay kutusunu seçin.


 
Karşılama mesajı zorunlu seçeneğine tıklandığında mesaj, bir temsilci müsait olsa bile temsilciye bağlanmadan önce arayana oynatılır.
3

Aşağıdakilerden biriyle bir Mesaj Türü seçin:

 • Varsayılan duyuruyu çal.

 • Özel duyuru çal - Özel bir mesaj veya bir giriş duyuru mesajı yükleyebilirsiniz.

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Arayana tahmini bekleme sürelerini veya sıradaki yerlerini bildirir.

1

Sıraya Alınmış Çağrılar için tahmini bekleme mesajını etkinleştir.


 
Bu seçenek etkinleştirilirse karşılama mesajından sonra ve rahatlatma mesajından önce bekleme mesajı oynatılır.
2

Varsayılan İşleme Süresini dakika olarak ayarlayın.

3

Sıra konumunu veya bekleme süresini nasıl duyurmak istediğinizi seçin.

 • Sıradaki Yeri Duyur - arayanlar için sıradaki yerlerini belirten bir mesaj oynatır.

  1. Sıradaki yerlerinin dinletileceği arayanların sayısını girin.Örneğin 25 arayan olarak ayarlasanız, 1’den 25’e kadar olan arayanlar bu mesajı duyar.

 • Bekleme Süresini Duyur - Müşteriye tahmini bekleme süresi bildiren bir mesaj oynatılır.

  1. Bekleme süresi belirtilenden az olan arayanlara mesaj oynatmak için zamanı dakika olarak girin.

4

Tüm hacimler tanımlanan maksimum sıra yerinden fazla olduğunda duyuru oynatmak için Yüksek hacimli mesaj oynat seçeneğini seçin.

5

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Karşılama mesajından sonra ve bekletme müziğinden önce bir mesaj oynatın.Genellikle mevcut promosyonlar veya ürünler ile hizmetler hakkındaki bilgiler gibi bilgilerin verildiği özel bir duyuru şeklindedir.

1

Rahatlatma Mesajını etkinleştirin.

2

Rahatlatma mesajını arayana dinletmek için süreyi saniye olarak ayarlayın.

3

Aşağıdaki Mesaj türlerinden birini seçin:

 • Varsayılan duyuruyu çal.

 • Özel duyuru çal - Özel bir mesaj veya bir duyuru mesajı yükleyebilirsiniz.


 
En fazla dört duyuru mesajı ayarlayabilirsiniz.
4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Hızla yanıtlanması gereken tüm çağrılarda normal Rahatlatma Mesajı Bekletme Müziği yerine daha kısa bir rahatlatma mesajı çalın.Bu özellik, çağrı yapanın temsilciye bağlandıktan sonra standart rahatlatma mesajının kısa bir kısmını dinlemesini sağlar.

1

Rahatlatma Mesajını Atlamayı etkinleştirin.

2

Rahatlatma mesajını arayana dinletmeyi atlamak için süreyi saniye olarak ayarlayın.


 

Varsayılan olarak, arayanın rahatlatma mesajı dinlemesi için gereken süre 30 saniyedir ve 1 ile 120 saniye arasında değişmektedir.

Sırada yeni bir gelen çağrı alındığında ve sıradaki bir çağrı için en uzun bekleme süresi bu eşik değerinden az veya buna eşit olduğunda rahatlatma mesajı duyurulur.

3

Aşağıdaki Mesaj türlerinden birini seçin:

 • Varsayılan duyuruyu çal.

 • Özel duyuru çal - Bir duyuru mesajı seçebilir veya özel bir mesaj yükleyebilirsiniz.


   
  En fazla dört duyuru mesajı ayarlayabilirsiniz.
4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Tekrar eden bir döngüde rahatlatma mesajının ardından müzik çalar.

1

Bekletme Müziğini etkinleştir.


 
Kurulumdan sonra ayarlarda 4’e kadar müzik türü ekleyebilirsiniz.
2

Dahili çağrılar için alternatif bir müzik kaynağı seçin.

3

Aşağıdaki mesaj türlerinden birini seçin:

 • Varsayılan müziği çal.

 • Özel müzik çal:arayanın dinlemesi için özel müzik yükleyebilirsiniz.

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Gelen çağrı bağlanmadan hemen önce temsilciye bir mesaj oynatın.Mesaj, genellikle çağrının kendisinden geldiği çağrı sırasının kimliğini belirtir.

1

Çağrı Fısıldamayı etkinleştir.


 
Mesaj yalnızca temsilcilere oynatılır ve iki veya daha fazla sıraya aitse kullanışlı olur.
2

Aşağıdakilerden biriyle bir Mesaj Türü seçin:

 • Varsayılan duyuruyu çal.

 • Özel duyuru çal - Özel bir mesaj veya bir giriş duyuru mesajı yükleyebilirsiniz.


   
  En fazla dört duyuru mesajı ayarlayabilirsiniz.
3

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Çağrı Sırası Duyuru Dosyaları Ayarlarının Düzenlenmesi

Çağrı sırası duyuruları, arayanların sırada beklerken duydukları mesajlar ve müziktir.Mevcut bir çağrı sırası için duyuru dosyalarınızı yönetebilirsiniz.

1

https://admin.webex.com bölümündeki müşteri görünümünden, Hizmetler bölümüne gidin ve Çağrı > Özellikler öğesine tıklayın.

2

Çağrı Sırası öğesine tıklayın ve listeden düzenlenecek çağrı sırasını seçin.

3

Yan panelde, Duyuru Dosyaları öğesinin yanında Yönet seçeneğine tıklayın.

4

Bir duyuru dosyası yükleyin veya kendi duyurunuzu kaydedin.

 • Yerel makinenizden bir ses duyurusu yüklemek için Dosya Ekle seçeneğine tıklayın.
 • Kendi duyurularınızı kaydetmek için Kaydet öğesine tıklayın.
  1. Duyurunuzu kaydetmeye başlamak için Kaydet düğmesine tıklayın.
  2. Kaydı durdurmak için Durdur düğmesine tıklayın.
  3. Kaydedilen mesajı oynatmak ve doğrulamak için Oynat düğmesine tıklayın.
  4. Kayıtlı duyuru dosyasını kaydetmek için Kaydet düğmesine tıklayın.
Yüklenen veya kaydedilen tüm dosyaların listesi görüntülenir.Kullanmak istemediğiniz dosyaları silmeyi seçebilirsiniz.