Met Groep gespreksoproep kan een gebruiker elke bellijn binnen de telefoon groep voor aangenomen gesprekken. Een groep voor aangenomen gesprekken is een door groepsbeheerder gedefinieerde set gebruikers binnen een site waarvoor de functie Gesprek ophalen van toepassing is. Voor de functie Groepsoproepoproep moeten Call Pickup-groepen worden toegevoegd, gewijzigd en verwijderd. Ook moeten specifieke gebruikers aan die groep groep voor aangenomen gesprekken.

Een ruimte gesprek aannemen

Gespreksoproepen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een gebruiker kan slechts aan één gebruiker gesprek aannemen.

  • Een gesprek aannemen kan alleen gebruikers van dezelfde locatie hebben.

  • Een locatie heeft mogelijk meerdere gespreksoproepen.

  • Namen van gespreksoproepen moeten uniek zijn.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services > Calling > Functies.

2

Klik op Gesprek ophalen en klik vervolgens op Gesprekaanroepen maken.


 
U wordt mogelijk gevraagd een locatie in een pop-upvenster te selecteren.
3

Selecteer de Locatie in het vervolgkeuzemenu.


 

Als u eerder een locatie hebt geselecteerd, moet u ervoor zorgen dat de juiste locatie is geselecteerd.

4

Voer een naam voor het gesprek aannemen.

5

Zoek naar gebruikers en voeg gebruikers toe aan de gesprek aannemen.

6

Klik op Maken.

Een bestand gesprek aannemen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services > Calling > Functies.

2

Klik op Gesprek ophalen en selecteer gesprek aannemen gesprek dat u wiltbewerken.

3

Wijzig het gesprek aannemen de naam en klik vervolgens opOpslaan.