Odbiór połączeń grupowych umożliwia użytkownikowi odbieranie dowolnych linii dzwoniących w grupie odbioru. Grupa odbioru to zdefiniowany przez administratora zestaw użytkowników w Witrynie, do którego ma zastosowanie funkcja Odbiór połączeń. Funkcja odbierania połączeń grupowych wymaga dodawania, modyfikowania i usuwania grup odbierania połączeń, a także przypisywania określonych użytkowników do tej grupy odbioru.

Tworzenie odbioru połączenia

Odbiór połączeń musi spełniać następujące warunki:

  • Użytkownik może być przypisany tylko do jednego odbioru połączenia.

  • Odbiór połączenia może mieć tylko użytkowników z tej samej lokalizacji.

  • Lokalizacja może mieć wiele odbiorów połączeń.

  • Nazwy odbioru połączeń muszą być unikatowe.

1

Z widoku klienta w menu https://admin.webex.com, przejdź do pozycji Usługi > Funkcje > połączeń .

2

Kliknij pozycję Odbiór połączeń, a następnie kliknij pozycję Utwórz odbiór połączeń.


 
Może zostać wyświetlony monit o wybranie lokalizacji w wyskakującym oknie.
3

Wybierz lokalizację z menu rozwijanego.


 

Jeśli wcześniej wybrano lokalizację, upewnij się, że wybrano właściwą.

4

Wprowadź nazwę odbioru połączenia.

5

Wyszukaj i dodaj użytkowników do odbierania połączeń.

6

Kliknij przycisk Utwórz.

Edytowanie odbioru połączenia

1

Z widoku klienta w menu https://admin.webex.com, przejdź do pozycji Usługi > Funkcje > połączeń .

2

Kliknij pozycję Odbiórpołączeń i wybierz odbiór połączenia, który chcesz edytować.

3

Wprowadź zmiany w odbiorze połączenia, a następnie kliknij przycisk Zapisz.