Voicemail voor een gebruiker inschakelen

Als u doorschakelen van het gesprek hebt ingeschakeld, overschrijven deze instellingen voor doorschakelen de instellingen voor voicemail die u hebt geconfigureerd.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.com naar gebruikersen selecteer de gebruiker voor wie u voicemail wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Schakel de in-/uitschakelen voor voicemailservice in en kies een van de instellingen die u wilt inschakelen.

Gesprekken van een gebruiker doorsturen naar voicemail

Deze voicemailinstellingen kunnen worden geconfigureerd voor gebruikers om inkomende gesprekken door te sturen naar voicemail van gebruikers.
 • Alle gesprekken:deze optie doorsturen alle gesprekken naar voicemail.

 • In gesprek-Deze optie doorkeert gesprekken naar voicemail wanneer de gebruiker al in gesprek is.

 • Wanneer er geen antwoordis— Deze optie doorstroomt binnenkomende gesprekken naar voicemail na een opgegeven aantal belgesprekken.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.com naar gebruikersen selecteer de gebruiker voor wie u voicemail wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Schakel de voicemailservice in en selecteer de volgende opties:

 • Alle gesprekken: schakel het selectievakje in en selecteer de standaardbegroete of upload een begroeting door op Bestand uploaden te klikken eneenWAV-bestand te selecteren.
 • Indien bezet— Schakel het selectievakje in en selecteer de standaardbegroeering of upload een begroeting door te klikken op Bestand uploadenen selecteer een.wav-bestand.
 • Als u geen antwoord hebt— Schakel het selectievakje in, selecteert u in het vervolgkeuzemenu het aantal belbellen voordat u naar voicemail stuurt. Vervolgens selecteert u de standaardbegroeering of uploadt u een begroeting door op Bestand uploaden te klikken en eenWAV-bestand te selecteren.

 

Als u Alle gesprekkenselecteert, kunt u de andere twee opties niet selecteren. U kunt ervoor kiezen om direct naar voicemail te gaan met zowel Wanneer bezet als Wanneer geen antwoordopties bij elkaar.

4

Klik op Opslaan.

De instellingen van een gebruiker voicemailpincode

Als de standaard voicemail pincode is ingeschakeld voor uw organisatie, kunt u de voicemail pincode van een gebruiker opnieuw instellen. Voor meer informatie over het instellen van een standaard pincode voor voicemail voor uw organisatie, zie Een voicemailpincode voor alle nieuwe gebruikers configureren.

1

Ga vanuit de klant weergave in naar gebruikersen selecteer de gebruiker voor wie u de https://admin.webex.comvoicemail pincode wilt herstellen.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Klik op Herstellen voicemailpincode.

De gebruiker kan zich nu aanmelden bij de voicemailportal en de standaard pincode voor uw organisatie invoeren.


 

Gebruikers kunnen ook hun voicemail pincode herstellen in https://settings.webex.com. Zie Een voicemailpincode (Webex Calling) voor meerinformatie.

Voicemailmeldingen voor een gebruiker inschakelen

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.com naar gebruikersen selecteer de gebruiker voor wie u voicemailmeldingen wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Schakel de meldingsschakelaar Nieuwe voicemail in en selecteer een van de volgende opties:

 • Via e-mail—Schakel het selectievakje in en voer het e-mailadres in om de melding te verzenden.

 • Via tekst— Schakel het selectievakje in, voer het telefoonnummer in om de melding te verzenden en selecteer vervolgens de netwerkproviderin het vervolgkeuzemenu.

4

Klik op Opslaan.

De opslag van voicemailberichten van een gebruiker beheren

U kunt opgeven waar gebruikers toegang hebben tot hun voicemail via hun telefoon, in de portal Bellende gebruikers of naar een opgegeven e-mailadres als een .tiff-bestand.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar gebruikersen selecteer de gebruiker voor wie u de opslag van voicemailberichten wilt configureren.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Selecteer onderBerichtenopslag een van de volgende opties:

 • Intern postvakgebruiken: gebruikers hebben toegang tot hun berichten vanaf hun telefoon of via de gebruikersportal voor bellen. Selecteer Nieuwe berichtindicator op telefoon gebruiken om de indicator in te stellen.


   
  Het interne postvak heeft de volgende opslagbeperkingen:
  • Limiet van 1 bericht van 10 minuten

  • Limiet postvak van 100 minuten

 • Extern postvakgebruiken: gebruikers laten al hun voicemailberichten naar een opgegeven e-mailadres verzenden. Hiermee kunt u geen toegang krijgen tot voicemailberichten vanuit de telefoon, de bureaublad-app of de gebruikersportal voor bellen.

4

Klik op Opslaan.


 

Gebruikers kunnen ervoor kiezen deze instellingen te wijzigen in de gebruikersportal voor bellen. Wijzigingen die van de gebruiker in deze instellingen zijn aangebracht, worden weergegeven in zowel de Calling User Portal als de Control Hub.

Aanvullende voicemailinstellingen configureren voor een gebruiker

Deze aanvullende instellingen kunnen worden geconfigureerd met andere voicemailinstellingen voor gebruikers in Control Hub.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.com naar gebruikersen selecteer de gebruiker voor wie u aanvullende voicemail instellingen wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Kies bij Aanvullende instellingen een of beide van de volgendeopties:

 • Schakel het selectievakje Doors teren naar telefoonnummer door naar het telefoonnummer en voer het telefoonnummer in waarmee de beroepen worden doorgezet.

   

  Als u deze optie selecteert, zorgt u ervoor dat uw voicemail begroeting oproepers informeert die op '0' drukken.

 • Schakel het selectievakje Een kopie van bericht e-mail in en voer het e-mailadres in waar de opname van alle voicemails naar wordt verzonden.
4

Klik op Opslaan.

Instellingen voor faxberichten configureren voor een gebruiker

Met Faxberichten kan een gebruiker directe inkomende faxen ontvangen vanuit hun voicemailservice.

Voordat u begint

Voordat u deze functie configureert, moet u rekening gehouden met het volgende:
 • Een analoge telefoonadapter (ATA) is vereist om de faxsignalen van standaard telefoonsignalen om te zetten in VoIP. Voor meer informatie over Cisco ATA-apparaten en installatie, zie Aan de slag met uw Cisco ATA 191 en 192 en Faxtransmissie met uw ATAverbeteren.

 • Faxes en voicemailberichten bevinden zich in een gedeeld opslagruimte met een capaciteit van 35 MB, of ongeveer 1000 pagina's met faxberichten. Zorg ervoor dat gebruikers op de hoogte zijn van de beschikbare ruimte en dat ze ruimte moeten hebben voor nieuwe faxberichten en op een andere manier moeten archiveren.

 • Faxberichten worden voor een onbeperkte hoeveelheid tijd opgeslagen.

 • SuperG3-faxmachines (fax met hoge snelheid of 33,6 kbps fax) moeten zijn geconfigureerd om te verzenden en ontvangen met 14,4 kbps. Wanneer een SuperG3-faxapparaat communiceert met een niet-SuperG3-apparaat, worden faxgesprekken mogelijk volledig voltooid omdat de SuperG3-computer met een lagere snelheid vastvalt. Als de machinesnelheid niet kan worden geconfigureerd, werkt deze mogelijk niet goed op de Webex Calling.

1

Ga vanuit de klantweergave in naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie https://admin.webex.comu faxberichten wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen en kies Voicemail.

3

Schakel Faxberichten in om de functie in teschakelen.

4

Selecteer in de vervolgkeuzekeuze een telefoonnummer dat is toegewezen voor het versturen van faxberichten.

5

Voer indien nodig een extensiein.

6

Klik op Opslaan.


 

Gebruikers kunnen ervoor kiezen deze instellingen te wijzigen in de gebruikersportal voor bellen. Wijzigingen die van de gebruiker in deze instellingen zijn aangebracht, worden weergegeven in zowel de Calling User Portal als de Control Hub.