Fokus på viktige områder

Med Webex App kan du angi varsler på to måter – for Alle Spaces eller for Bestemte Spaces . Disse innstillingene fungerer sammen slik at du ikke går glipp av noe, og slik at du kan holde deg oppdatert med hva som skjer.

Du vil sannsynligvis vite om meldinger som sendes direkte til deg eller til områdene som er viktigst for deg. Så vi anbefaler at du angir disse alternativene for å hjelpe deg med å fokusere på dem:

  • Endre varslene for alle områder til kun @omtaler, slik at du ser færre visuelle varsler og blå prikker, slik at du kan fokusere på de viktigste områdene.

    Se Angi varsler for alle områder hvis du trenger hjelp til å angi dette.

  • Endre varslene for kritiske områder (der du ikke kan risikere å gå glipp av noen meldinger) til Alle meldinger.

    Se Angi varsler for enkelte områder hvis du trenger hjelp til å angi dette.


Webex App undertrykker varsler for innkommende meldinger eller anrop når du deler skjermen eller programmet mens du er i en samtale eller på et møte.

Varslingsinnstillinger – andre eksempler

Vi har laget noen eksempler for å forklare hvordan varslingsinnstillingene fungerer sammen, men du kan også kombinere disse innstillingene slik du ønsker.


Webex App støtter smartvarsler, slik at du kan få popup-varsler og varsler utenfor appen når du får nye meldinger. Se Smartvarsler på flere enheter hvis du vil ha mer informasjon.

Type varsling

Innstilling for alle områder

Innstilling for individuelt område

Når det skal brukes

Alle meldinger i alle områder

Alle meldinger

Globalt

Dette er standardinnstillingen.

Kun @meg, @alle og direktemeldinger

bare @omtaler

Globalt

Hvis du bare bryr deg om meldinger som sendes direkte til deg.

Alle unntatt enkelte områder

Alle meldinger

Av

Hvis du ikke trenger varsler fra bestemte områder.

Bare for enkelte områder

Av

Alle meldinger

Hvis du har noen få høyt prioriterte områder, deaktiverer du varsler for alt annet.

Du får fortsatt varsler fra områder mellom deg og en annen person (vises i Personer-filteret) med mindre du demper dem.

Ingen varsler

Av

Globalt

Denne kombinasjonen stopper alle varsler.

Områder-liste, filtre og merketellere

Webex App-appikonet på enheten din viser også antall uleste områder som samsvarer med varslingskriteriene du har angitt.

Du ser tellere ved siden av Meldinger og Teams når du har uleste meldinger på området ditt eller teamene dine. Tallet ved siden av Meldinger viser totalt antall uleste områder.

Filtrene viser også antall uleste områder eller meldinger der noen har @omtalt deg direkte eller @omtalt alle i et område.

Gå til og velg Varsler-filteret for å se områder med ny aktivitet som samsvarer med varslingskriteriene dine.

Ikonene og teksten i områder-listen gir deg også et raskt overblikk over detaljer om meldingene du ser.

Den fete teksten viser bare at du har slått av varsler, og at det er en ulest melding på dette området.

@-symbolet viser at du har aktivert varsler for @omtaler, og at det finnes en ulest @meg- eller @alle-melding i dette området.

Den blå prikken viser at du har slått på varsler, og at det finnes en ulest melding som samsvarer med varslingsinnstillingene dine i dette området.

Klokkeikonet viser at du har angitt egendefinerte varsler for dette området.

Det dempede klokkeikonet viser at du har deaktivert varsler for dette området.

Dette ikonet viser at noen har lagt deg til i dette området. Det vises ved siden av området til du åpner det for første gang.