Alle disse metodene sender en automatisk e-postinvitasjon til brukerne dine. Du kan velge å stoppe automatiserte e-postmeldinger.

Før du legger til brukere, kan du konfigurere malen for automatisk tilordning av lisens. Lisensene i malen tilordnes automatisk til nye brukere når du legger til brukere med en av de tilgjengelige metodene.

Metode for brukeradministrasjon

Beskrivelse

Hvis bedriften bruker Active Directory, kan du legge til brukere og synkronisere dem fra Active Directory med Webex-registerkobling. Registerkoblingen er et viktig verktøy for synkronisering av Active Directory med den underliggende Cisco-skykatalogen og lar brukerne bruke skytjenester som Webex Meetings og Webex-tjenester. Når du har lagt til brukere ved hjelp av denne metoden, bruker du ett av følgende alternativer til å tilordne tjenester til brukerne:

  • Etter at skjermen for synkroniseringsstatusen vises, kan du velge tjenester og legge dem til alle brukerne samtidig. Du kan gjøre individuelle endringer senere.

  • Etter at du har synkronisert brukerne med Webex, kan du når som helst gi rettigheter til bestemte brukere via en eksportert CSV-mal, som beskrevet i Endre brukere i Control Hub med CSV-malen.

Hvis du bruker Okta eller Azure AD til brukeradministrasjon, kan du legge til Webex som et program og deretter synkronisere brukere fra katalogene til organisasjonen som administreres i Control Hub. Det er ikke nødvendig med lokal infrastruktur eller kontakter. Denne integreringen synkroniserer brukerlisten hver gang en bruker opprettes, oppdateres eller fjernes fra programmet i Okta eller Azure AD.

Det enkleste er å legge til individuelle brukere via e-post eller oppdatere tjenester for brukere én om gangen.

Hvis du bruker Webex som et forsøksprosjekt, anbefaler vi at du legger til noen brukere med denne metoden, slik at de kan prøve ut og bli kjent med tjenestene.

En CSV-opplasting er den beste måten å legge til opptil 20 000 brukere på samtidig. Du laster ned en regnearkmal som en CSV-fil (kommadelt fil), skriver inn e-postadressene til alle brukerne du vil legge til, tilordner tjenestelisenser til disse brukerne og laster deretter opp filen til organisasjonen.

Du kan bruke People API til å automatisk legge til brukere i en organisasjon. Du kan også bruke denne API-en til å tilordne lisenser og administratorroller til brukere.

Hvis du er kundeadministrator med alle rettigheter, kan du tilordne roller med forskjellige rettigheter til enhver bruker i organisasjonen.

Som kundeadministrator kan du konvertere kontoene til brukerne som registrerte seg for Webex på egen hånd. Når du har gjort dette, kan de bruke funksjonene som er en del av organisasjonens abonnement. Du kan også kontrollere og oppdatere lisenstilordningene for disse brukerne når du går gjennom lisenskonverteringen.

Egenregistrering av brukere (brukere registrerer seg selv) og sideinnfasing (brukere som er invitert av andre brukere). Dette alternativet er tilgjengelig for brukere som standard.

Les hvordan du kan forhindre at brukere registrerer seg selv med domenet ditt.

«Egenregistrering» er når brukere registrerer seg selv for Webex. Alle kan gjøre dette med hvilken som helst Webex-klient, og alt de må gjøre er å oppgi en e-postadresse som en identifikator.

Vi bruker også begrepet «sideinnfasing» hvis en bruker inviterer en annen bruker til å bli med i Webex, og den inviterte brukeren registrerer seg uavhengig av organisasjonen sin.

Når personer registrerer seg på denne måten, oppretter Webex dem som standard i en generell organisasjon som inneholder alle «gratis» brukere – de som ikke er en del av en organisasjon som kjøper Webex-tjenester.

Dette kan føre til noe ekstra administrasjon for deg hvis du administrerer en «betalt» organisasjon. Lat som om bedriftens e-postadresser er som user1@example.com, user2@example.com.

Uavhengig av andre brukeropprettingsprosesser, laster Bruker 3 ned Webex og logger på for første gang med user3@example.com, og deretter oppretter Webex bruker 3 i den generelle organisasjonen som standard.

Nå må du gjøre krav på brukeren i organisasjonen før du kan administrere bruker 3 sine tjenester slik du gjør for bruker 1 og bruker 2.

Du kan unngå dette scenarioet ved å gjøre krav på domenetexample.com før brukere registrerer seg. Hvis organisasjonen også har SSO og malen for automatisk tildeling på plass, skjer følgende for bruker 3:

Bruker 3 laster ned klienten og oppgir e-postadressen user3@example.com. Dette domenet er gjort krav på, slik at bruker 3 ikke kan bli medlem av den generelle organisasjonen. Webex oppretter brukeren via sideinnfasing og omdirigerer deretter brukeren til identitetsleverandøren din. Bruker 3 godkjenner IDP-en og Webex lar brukeren få tilgang til kontoen sin. Lisenstjenesten i Control Hub gir bruker 3 de tjenestene den automatiske lisensmalen inneholder (som du tilordnet malen), og bruker 3 begynner å bruke Webex.

Bruk disse oppgavene til følgende:

  • Send en e-postinvitasjon for Webex på nytt, enten som en påminnelse eller hvis en bruker aldri fikk en.

  • Slett brukere fra organisasjonen hvis de ikke lenger arbeider der, eller hvis kontoinformasjonen er feil.