Her er noen eksempler på hvordan du kan legge til planlegging og endring av Webex-møter i arbeidsflyten:

  • Legg automatisk til nye Webex-møter i kalenderappen.

  • Oppdater Webex-møtet automatisk når det oppdateres fra kalenderappen.

  • Send et tilpasset notat i teamchat-appen når et nytt Webex-møte opprettes.

  • Opprett oppgaver i appen for gjøremål eller programvaren for oppgavebehandling hver gang et nytt Webex-møte opprettes.

  • Opprett dokumenter med maler fra notat- eller tekstbehandlingsappen for hvert nye Webex-møte.

Opprett en arbeidsflyt for å planlegge et Webex-møte

Microsoft Power Automate støtter handlingen Planlegge et møte i Cisco Webex Meetings i arbeidsflyter.

1

I Microsoft Power Automate går du til Opprett og velger Automatisert flyt for å opprette en arbeidsflyt for deg selv.

Opprett automatisert flyt
2

Søk etter hendelsen som vil utløse at et Webex-møte planlegges, og velg Opprett.

Det kan for eksempel være når du får en ny e-postmelding i Gmail eller når et nytt abonnement legges til i Inoreader.

Velg flytutløser
3

Velg Nytt trinn, angi Cisco Webex Meetings i søkeboksen, og velg Planlegge et møte fra Handlinger-listen.

Velg handlingen Planlegg et møte
4

Hvis du ikke allerede har koblet Webex Meetings-kontoen til Microsoft Power Automate, blir du bedt om å logge på:

  1. Velg Logg på, angi e-postadressen du bruker for Webex Meetings-kontoen din, og velg Neste.

  2. Velg hvilket Webex-nettsted du vil bruke til møter, skriv inn passordet for Webex Meetings, og velg Fortsett.

  3. Godta tillatelsene for å få tilgang til møtedataene for Webex Meetings.

5

Angi møtedetaljene under Planlegge et møte.


 

Du kan angi start- og sluttidspunktet ved hjelp av formatet ÅÅÅÅ-MM-DDTHH:MM eller formatet ÅÅÅÅ-MM-DDTHH:MM:ss:000z. Når du bruker formatet ÅÅÅÅ-MM-DDTHH:MM, fastslås tidssonen fra Webex-innstillingene dine.

Angi detaljer for møtet
6

Hvis du vil at en handling skal utføres etter Webex-møtet, velger du Nytt trinn > Legg til en handling.

Du kan legge til dynamisk innhold fra Webex-møtet. Søk etter dynamisk innhold, for eksempel møteemnet, koblingen for å bli med i møtet og møtepassord, under Legg til dynamisk innhold fra appene og kontaktene som brukes i denne flyten.

Legge til dynamisk innhold
7

Når du er ferdig med å opprette flyten, velger du Lagre.

Konfigurere Cisco Webex Meetings for Microsoft Power Automate

Før du starter

Før du kan bruke Cisco Webex Meetings-kontakten, må du ha en vertskonto for Webex Meetings. Hvis du ikke har en konto, kan du gå til https://www.webex.com for å registrere deg for en konto for deg eller bedriften din.

Webex-administratorer må gjøre det mulig for tredjepartsprogrammer å integrere med Webex Meetings ved hjelp av REST-API-er før brukere av Microsoft Power Automate-kontoer kan bruke Webex Meetings i Microsoft Power Automate. Kontakt Webex-administratoren hvis du trenger hjelp.

1

Webex-nettstedsadministratorer kan gjøre ett av følgende:

  • Hvis du administrerer Webex-nettstedet i Cisco Webex Control Hub, går du til Tjenester fra kundevisningen i https:/ / admin.webex.com. Velg Nettsteder under Møte, velg Nettsteder, og velg deretter Konfigurer nettsted. Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.
  • Hvis du administrerer Webex-nettstedet i Cisco Webex-administrasjon, logger du deg på Webex Site Administration og går til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.
2

Under Tredjepartsintegrering merker du av for Aktiver slik at tredjepartsapper og -utviklere kan integrere med Webex Meetings ved hjelp av REST-API-er.

3

Velg Oppdater.