Błąd: "Niedozwolone znaki nie są dozwolone w polach formularza" podczas próby uaktualnienia spotkania Cisco Webex z kontem Webex Teams

Błąd: "Niedozwolone znaki nie są dozwolone w polach formularza" podczas próby uaktualnienia konta Cisco Webex Meetings with Webex Teams.

Błąd: "Niedozwolone znaki nie są dozwolone w polach formularza" podczas wprowadzania informacji rozliczeniowych w celu dodania nowej licencji.

Błąd: "Niedozwolone znaki nie są dozwolone w polach formularza" na ekranie Informacje rozliczeniowe.

Przyczyna:

Ten błąd pojawia się, gdy pole Nazwa firmy zawiera
znaki specjalne lub unikatowe , pojawia się na ekranie Informacje rozliczeniowe podczas uaktualniania konta Cisco Webex Meetings with Webex Teams.

Aby rozwiązać ten problem:

  1. Zaloguj się do Cisco Webex Control Hub pod adresem https://admin.webex.com.
  2. Kliknij nazwę firmy w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz kartę Informacje :
  3. Edytuj nazwę firmy, aby usunąć wszystkie znaki specjalne lub unikatowe, a następnie wybierz pozycję Zapisz:
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Kliknij kartę Subskrypcje , a następnie wybierz opcję Zmień plan, aby kontynuować uaktualnianie.

Czy ten artykuł był pomocny?