Błąd: "Niedozwolone znaki nie są dozwolone w polach formularza" podczas próby uaktualnienia spotkania Cisco Webex z kontem Webex Teams

Błąd: "Niedozwolone znaki nie są dozwolone w polach formularza" podczas próby uaktualnienia konta Cisco Webex Meetings with Webex Teams.

Błąd: "Niedozwolone znaki nie są dozwolone w polach formularza" podczas wprowadzania informacji rozliczeniowych w celu dodania nowej licencji.

Błąd: "Niedozwolone znaki nie są dozwolone w polach formularza" na ekranie Informacje rozliczeniowe.

Przyczyna:

Ten błąd pojawia się, gdy pole Nazwa firmy zawiera znaki specjalne lub
unikatowe, pojawia się na ekranie Informacje rozliczeniowe podczas uaktualniania konta Cisco Webex Meetings with Webex Teams.

Aby rozwiązać ten problem:

  1. Zaloguj się do Cisco Webex Control Hub pod adresem https://admin.webex.com.
  2. Kliknij nazwę firmy w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz kartę Informacje:
  3. Edytuj nazwę firmy, aby usunąć wszystkie znaki specjalne lub unikatowe, a następnie wybierz pozycję Zapisz:
Obraz dodany przez użytkownika
  1. Kliknij kartę Subskrypcje, a następnie wybierz opcję Zmień plan, aby kontynuować uaktualnianie.

Czy ten artykuł był pomocny?