Fel: "Ogiltiga tecken är inte tillåtna i formulärfält". När jag försöker uppgradera ett Cisco Webex Meetings ett Webex Teams konto

Fel: "Ogiltiga tecken är inte tillåtna i formulärfält". När jag försöker uppgradera ett Cisco Webex Meetings ett Webex Teams konto.

Fel: "Ogiltiga tecken är inte tillåtna i formulärfält". När du anger faktureringsinformationen för att lägga till en ny licens.

Fel: "Ogiltiga tecken är inte tillåtna i formulärfält" på skärmen Faktureringsinformation.

Orsak:

Felet visas när fältet företagsnamn innehåller specialtecken
eller unika tecken visas det på skärmen Faktureringsinformation när du uppgraderar en Cisco Webex Meetings med Webex Teams konto.

För att lösa detta problem:

  1. Logga in på Cisco Webex Control Hub . https://admin.webex.com
  2. Klicka på företagsnamn visas i det nedre vänstra hörnet och välj sedan fliken Info:
  3. Redigera företagsnamnet för att ta bort några speciella eller unika tecken, och välj sedan Spara:
Bild tillagd av användare
  1. Klicka på fliken Prenumerationer och välj sedan Ändra plan för att fortsätta med uppgraderingen.

Var den här artikeln användbar?