Greška: 'Nedozvoljeni znakovi nisu dozvoljeni u poljima obrasca.' prilikom pokušaja nadogradnje Cisco Webex sastanaka pomoću Webex Teams naloga


Greška: 'Nedozvoljeni znakovi nisu dozvoljeni u poljima obrasca.' prilikom pokušaja nadogradnje Cisco Webex sastanaka pomoću Webex Teams naloga.

Greška: 'Nedozvoljeni znakovi nisu dozvoljeni u poljima obrasca.' prilikom unosa informacija o naplati radi dodavanja nove licence.

Greška: 'Nedozvoljeni znakovi nisu dozvoljeni u poljima obrasca.' na ekranu Informacije o naplati.

Izazvati:

Do ove greške se pojavljuje kada polje "Ime kompanije" sadrži
posebne ili jedinstvene znakove, a pojavljuje se na ekranu Informacije o naplati dok nadograđuje Cisco Webex sastanke pomoću naloga Webex Teams.

Da biste rešili ovaj problem:

  1. Prijavite se u Cisco Webex kontrolno čvorište na https://admin.webex.com.
  2. Kliknite na ime preduzeća u donjem levom uglu, a zatim izaberite karticu Informacije:
  3. Uredite ime preduzeća da biste uklonili neke posebne ili jedinstvene znakove, a zatim izaberite Sačuvaj:
Slika koju je dodao korisnik
  1. Kliknite na karticu Pretplate, a zatim izaberite stavku Promeni plan da biste nastavili sa nadogradnjom.

Da li je ovaj članak bio koristan?