Funkcja Push-to-talk łączy użytkowników w różnych częściach organizacji.Na przykład możesz utworzyć listę przedstawicieli obsługi klienta, którzy mogą rozmawiać z Jimem w magazynie za pomocą funkcji push-to-talk na swoich telefonach.W ten sposób przedstawiciele mogą szybko rozmawiać z Jimem o takich rzeczach, jak zapasy i harmonogramy dostaw.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Użytkownicy , a następnie wybierz użytkownika, którego chcesz zmodyfikować.

2

Wybierz pozycję Połączenia, przejdź do pozycji Uprawnienia między użytkownikami, a następnie włącz opcję Wypychaj do rozmowy.

3

Wybierz typ połączenia:

  • Jednokierunkowe— użytkownicy dodani do listy Dozwoloni użytkownicy mogą rozmawiać z tą osobą, ale tylko w jednym kierunku.Osoba, dla której włączysz funkcję push-to-talk, nie może odpowiadać osobom z listy Dozwolonych użytkowników .
  • Dwukierunkowa— użytkownicy dodani do listy Uprawnieni użytkownicy mogą prowadzić dwukierunkową konwersację.Osoba, dla której włączysz funkcję push-to-talk, może odpowiadać osobom z listy Dozwolonych użytkowników .
4

Utwórz listę Dozwolonych lub Zablokowanych użytkowników, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Poinformuj osoby z listy Dozwolonych użytkowników , że mogą używać telefonu stacjonarnego do komunikowania się z użytkownikami, którzy mają włączoną funkcję push-to-talk.Mogą nacisnąć *50, a następnie wprowadzić rozszerzenie osoby, z którą chcą korzystać z funkcji push-to-talk.