Push-to-talk ansluter användare i olika delar av din organisation.Du kan till exempel skapa en lista över kundtjänstrepresentanter som kan chatta med Jim i det här exemplet genom att använda push-to-talk på sina telefoner.På det här sättet kan representanterna snabbt chatta med Jim om saker som inventerings- och leveransscheman.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer den användare du vill ändra.

2

Välj Samtal, gå till Mellan användarbehörigheteroch aktivera sedan Push för att samtala.

3

Välj anslutningstyp:

  • Envägs—de användare du lägger till i listan Tillåtna användare kan chatta med den här personen men endast i en riktning.Personen du aktiverar push-to-talk för kan inte svara på personerna i listan över tillåtna användare.
  • Tvåvägs—Användarna du lägger till i listan Tillåtna användare kan ha en tvåvägskonversation.Personen du aktiverar push-to-talk för kan svara på personerna i listan över tillåtna användare.
4

Skapa listan Tillåtna eller Blockerade användare och klicka på Spara.

Låt personer i listan över tillåtna användare veta att de kan använda sina skrivbordstelefon kommunicera med användare som har push-to-talk aktiverat.De kan trycka på *50 och sedan ange tillägget för personen som de vill använda push-to-talk med.