Korisnici Webex-a imaju mogućnost da pristupe kontrolama ažuriranja proizvoda koje će vam omogućiti da odaberete koliko često se Webex ažurira za korisnike, pružajućivam opciju ažuriranja aplikacije mesečno ili kvartalno. To će omogućiti da se broj ispravki koje su predstavljene korisnicima smanji ako želite. Takođe vam omogućavamo da odložite primenu ovih ispravki do 4 nedelje za mesečno ažuriranje ili do 2 nedelje za kvartalnu ispravku kako bismo omogućili vašem poslovanju da dovrši potrebnu proveru valjanosti softverske ispravke.


Ove funkcije vam daju kontrolu nad redovnim mesečnim webex softverskim ispravkama. Napominjemo da povremeno moramo da primenimo kritične zakrpe na sve korisnike sa trenutnim dejstvom. Smatramo da su takve zakrpe izvan opsega normalnih nadogradnji i one se ne mogu kontrolisati vašim rasporedom nadogradnje ili željenim opcijama odlaganja.

Kontinuirana isporuka unapređenja proizvoda

Svedoci smo brzog rasta i usvajanja Softvera kao servisnih (SaaS) aplikacija u preduzećima u svim sektorima. Sa sve većim prebacivanje našeg obima posla na oblak, već danas skoro 100% svih preduzeća koristi neki vid cloud servisa. https://hostingtribunal.com/blog/cloud-adoption-statistics/

Naša mesečna isporuka Webex-a usvaja ovaj SaaS model. On omogućava korisnicima da dobiju pristup mesečnom skupu novih funkcija i sadržaja i to omogućava raspoređivanju organizacije i IT timovima da se koncentrišu na podsticaje za dodavanje visoke vrednosti široj organizaciji tako što troše vreme na upravljanje uslugama umesto na upravljanje primenom aplikacija. Uz mesečno ažuriranje Webex aplikacija za radnu površinu, organizacija može lako da bude u toku sa najnovijim funkcijama i ispravkama koje isporučuje naš tim proizvoda, a mi bismo uvek ohrabrivali kupce i partnere da ostanu na našem mesečnom apdejt kadencama.

Zapravo, veći deo ovih poboljšanja isporučuje se na našoj Webex platformi koja se neprekidno ažurira kako bi se isporučila nova iskustva krajnjih korisnika. Praćenje najnovijih ispravki aplikacija osiguraće da korisnici mogu da iskoriste prednosti i uživaju u ovim novim ispravkama.

Poslovne potrebe za sastankom

Prepoznajemo da naši klijenti žele da steknu prednosti kontinuirane isporuke, ali balansiramo da sa potrebama organizacije kontrolišemo koji softver je raspoređen na njihovim radnim površinama i kakva su korisnička iskustva obezbeđena.

Ovaj izbalansirani pristup osnažuje administratore da zadovoljavaju potrebe zainteresovanih strana kao što je njihov Bezbednosni tim, ali istovremeno realizuju prednosti kontrolisane kontinuirane isporuke.

Šta je u ponudi

Ovim novim promenama omogućavamo administratoru da da saglasnost i smanji kadenciju ažuriranja aplikacija, istovremeno obezbeđujući period pregleda pre nego što izađe iz ažuriranja proizvoda. Ovaj novi program za ažuriranje proizvoda stavlja kontrolu u ruke administratora jer oni mogu da odaberu preko kontrolnog čvorišta da primene Webex na kadenci koja najviše odgovara njihovoj organizaciji. Naše opcije kadencije se kreću od svakog meseca do svaka 3 meseca (Kvartalno).

Period pregleda, definisan opcijom odlaganja u kontrolnom čvorištu, dopunjuje program za kadence koji omogućava organizaciji da pregleda ispravke proizvoda pre prozivke širom organizacije. Ovaj odloženi prozor će omogućiti administratoru da prođe sve potrebne interne provere valjanosti i takođe omogućiti kreiranje bilo kog zaloga za podršku širokom ažuriranju preduzeća ili prozivci iz Webexa. Ovaj odloženi period može da se kreće od 1 do 4 nedelje.

U kontrolnom čvorištu administratori mogu da pregledaju kada je planirano da se ispravke prevrnu na njihovu organizaciju, u skladu sa opcijama kadeta i odlaganja koje su odabrane. Kao i obično, krajnji korisnici će dobiti ikonu standardnog ažuriranja u Webexu i aplikacija će nastaviti da se automatski ažurira pri ponovnom pokretanju.

Mobilni

Naše Webex mobilne aplikacije se mogu kontrolisati pomoću rešenja za upravljanje mobilnim uređajima / Mobile Application Management. Više informacija možete pronaći ovde: Program za upravljanje mobilnim aplikacijama

Pre nego što počneš

 • Raspored ažuriranja proizvoda je za svakog korisnika u vašoj organizaciji.

 • Ispravke proizvoda su podržane do 3 meseca i 2 nedelje.

 • Ne postoji opcija da se korisnici vrate na ranije ispravke proizvoda.

1

Iz prikaza klijenta u programu https:/ / admin.webex.com, idite na Usluge i na kartici Poruka izaberite stavku Postavke.

2

Pomerite se do upravljanja softverom aplikacije Webex i odaberite neki od sledećih načina:

 • Automatske softverske ispravke (koje kontroliše Cisco)– Vaši korisnici se automatski ažuriraju svakog meseca kada ažuriranje proizvoda postane dostupno.
 • Prilagođeni rasporedažuriranja – Možete da odlučite kada će korisnici biti ažurirani pomoću sledećih opcija:
  • Učestalost –Odaberite jednu od dostupnih opcija, korisnici se ažuriraju pomoću ove frekvencije.

   • 1 mesec

   • 3 mjeseca

  • Period odlaganja– Opcionalno možete izabrati odloženi period. Kada je ažuriranje proizvoda dostupno, vaš prozor odlaganja počinje i korisnici se automatski nadograđuju kada se prozor odlaganja završi.

Sledeća planirana nadogradnja se izračunava i prikazuje u kontrolnom čvorištu.
3

Kliknite na dugme "Verzije" dostupne za preuzimanje da biste videli dostupne ispravke proizvoda.