• Neprestano pregledamo minimalne zahteve za pokretanje aplikacije Webex, a ovde navedeni zahtevi se mogu promeniti.
 • Ne podržavamo korišćenje aplikacije Webex sa preliminarnim verzijama programa ili ranim izdanjima programa, kao što su Apple Beta softver, Windows Insider program ili neki drugi slični programi.
 • Na performanse aplikacije Webex mogu uticati faktori izvan operativnog sistema, na primer: mrežna povezanost ili druge aplikacije na uređajima.

Minimalni zahtevi za Windows radnu površinu

Minimalni zahtevi za Mac radnu površinu

 • MacOS 10.13 i noviji.

 • M1 čip ili procesor baziran na Intel procesoru

 • Minimalno 4 GB RAM memorije

Ako kao administrator želite da pristupite određenoj verziji aplikacije, upotrebite neku od sledećih veza:

Ovaj članak se odnosi na instaliranje aplikacije Webex za radne površine na Mac ili Windows računarima. Za Linux pogledajte članak Aplikacija Webex za Linux.

Webex aplikaciju instalira u istu fasciklu sistema svaki put kada se ažurira na novu verziju.


 

Da biste pronašli instaliranu verziju aplikacije Webex, pogledajte članak Pronalaženje verzije aplikacije.

Administratori mogu da provere kakvu verziju aplikacije imaju njihovi korisnici pokretanjem izveštaja razmena poruka verzije aplikacije, pogledajte izveštaje za vaš portfolio za saradnju u oblaku.

Ručna instalacija

Možete da instalirate Webex aplikaciju po računaru ili po korisniku. Korisnici IT administratora mogu da je instaliraju.

Aplikacija Webex se podrazumevano instalira u sledeću fasciklu: %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Korisnici mogu da preuzmu i zatim pokrenu instalacionu datoteku (msi). Nisu im potrebne privilegije pristupa administratora na svom računaru.

Pregledač automatski otkriva da li je verzija operativni sistem 32-bitna ili 64-bitna i preuzima tačnu verziju aplikacije Webex aplikacije.

Administratori mogu da pokrenute program za instalaciju sa dodatnim privilegijama i mogu da izaberu po instalaciji računara i instalacionom direktorijumu.

Koji MSI instalacioni paket treba da koristim?

To su razlike između paketa:

 • Lokalizovani ili ne-lokalizovani paket: Korisnici mogu da izaberu lokalizovani paket ako žele da Webex aplikaciju instaliraju na jeziku svog operativni sistem.

  Kao administrator obavlja grupnu instalaciju pomoću mehanizma distribucije nezavisnih proizvođača, morate da primenite paket koji nije lokalizovan. Korisnici i dalje mogu da Webex aplikaciju na željenom jeziku (Webex podržava taj jezik).


   

  Ako grupno instalirate aplikaciju Webex lokalizovanim paketom, možda ćete imati problema prilikom deinstaliranja aplikacije Webex aplikacije.

 • 32-bitni ili 64-bitni paket: Izaberite paket koji odgovara arhitekturi ciljnih Windows operativnih sistema.

 • Paket samo aplikacije: Ovu opciju možete odabrati u većini situacija. Paket instalira samo aplikaciju Webex aplikaciju. Webex aplikacija preuzima komponente aplikacije za sastanke na radnoj površini ako je to potrebno.

  Postoje neki izuzeci kada vam je umesto toga potreban paket.

 • Paket paketa: Ovaj paket instalira i Webex aplikaciju i aplikaciju za sastanke na radnoj površini. Koristite paket sa paketom samo u sledećim situacijama:

  • Instalirate u bezbednom okruženju koje blokira računare korisnika prilikom preuzimanja softvera. Ako Webex aplikacija ne može da preuzme komponente sastanaka, osobe mogu imati problema sa korišćenjem prilikom pridruživanja sastancima pomoću aplikacije.
  • Još uvek se niste u potpunosti migrirali u aplikaciju Webex, a vašim korisnicima je i dalje potrebna zasebna aplikacija za sastanke radne površine.
Tabela 1. Webex pakete za instaliranje aplikacije za Windows
OpisJe li lokalizovan?OS arhitekturaVeza za preuzimanje paketa
Samo aplikacija WebexLokalizovano32-bitnihttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86.msi
Samo aplikacija WebexNelokalizovano (EN)32-bitnihttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_x86_en.msi
Samo aplikacija WebexLokalizovano64-bitnihttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex.msi
Samo aplikacija WebexNelokalizovano (EN)64-bitnihttps://binaries.webex.com/WebexTeamsDesktop-Windows-Gold/Webex_en.msi
Webex aplikacije i sastanci na radnoj površiniLokalizovano64-bitnihttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle.msi
Webex aplikacije i sastanci na radnoj površiniNelokalizovano (EN)64-bitnihttps://binaries.webex.com/Webex-Desktop-Windows-x64-Combined-Gold/WebexBundle_en.msi

Grupna instalacija

Ovde se koristi program msiexec iz Microsoft. Pogledajte https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/using-windows-installer da biste saznali više detalja.

Ovo su parametri komandne linije koje možete da koristite sa Webex MSI paketom za instalaciju aplikacije:

 • Kontekst instalacije

  Kada podesite ALLUSERS=1 da biste odredili instalaciju računara, morate imati privilegije pristupa administraciji. Pogledajte https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/allusers da biste saznali više detalja.

 • Tiha instalacija

  Možete da uključite /qn da biste instalirali bez interakcije korisnika. Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi /qn.

 • ACCEPT_EULA

  Podesite ovo svojstvo TRUE da biste prihvatili ugovor o licenci u ime korisnika. Program za instalaciju ne traži od korisnika da prihvate odobrenje krajnjih korisnika ugovor o licenci.

  Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


   

  Adresa krajnje korisnika ugovor o licenci se ne pojavljuje kada podesite bilo koji od sledećih unosa u registratoru na eula-disabled:

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOSTART_WITH_WINDOWS

  Određuje da li Webex aplikacija automatski pokreće kada se operativni sistem Windows pokrene.

  Adresa podrazumevana vrednost je TRUE. Potrebne su vam administrativne privilegije da biste je promenili.

  Primeri:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1

   Webex se automatski pokreće kada se operativni sistem Windows pokrene (podrazumevano). Ovo podešavanje omogućava i sive prozor "Pokreni" Webex kada moj računar započne kontrolu, tako da korisnik ne može da je promeni.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1

   Webex aplikacija se ne pokreće automatski pomoću operativnog sistema Windows. Korisnici mogu da promene "Pokreni Webex" kada se moj računar pokrene u Webex aplikacije.

 • DEFAULT_THEME

  Određuje temu koja se koristi za Webex aplikaciju.

  Adresa podrazumevana vrednost je Dark. Potrebne su vam administrativne privilegije da biste je promenili.

  Korisnici mogu da promene temu u Webex podešavanjima.

  Primeri:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

   Određuje svetlosnu temu za Webex aplikaciju.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

   Određuje tamnu temu za Webex aplikaciju.

 • DELETEUSERDATA

  Određuje da li želite da izbrišete ili zadržite korisničku bazu podataka i datoteke evidencije.

  Adresa podrazumevana vrednost je 0 koja zadržava bazu podataka i evidencije tokom instalacije.

  Primeri:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1

   Uklanja korisničku bazu podataka i evidencije tokom instalacije.

 • E-MAIL

  Ovaj parametar vam omogućava da unapredite Webex prijavu za korisnike putem aplikacije tako što ćete navesti njihov e-adresa ili obrazac koji označava kako se izvode e-adresa.

  Na primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com unapred acassidy@example.com se pridružiti Webex prijave.

  Sa parametrom E-pošte možete da koristite sledeće vrednosti:

  • Korisnički e-adresa (primer: acassidy@example.com)– Podešva stvarnu e-adresa da unapredi tok prijave. Nemojte da koristite sa ALLUSERS=1 parametar jer predstavlja samo jedan e-adresa. Ovo se ne preporučuje za uređaje koji imaju više korisnika.

   Na primer: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$acassidy@example.com

  • $userPrincipalName – Upućuje Webex da preuzmete korisničko ime (UPN) iz operativnog sistema Windows u vreme prijavljivanja. Ovo možete da koristite za uređaje sa više korisnika.

   Na primer: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$userPrincipalName ALLUSERS=1

  • $mail – Webex uputstva za preuzimanje e-adresa korisnika, ako je dostupna, od LDAP/Active Directory u vreme prijave. Ovo možete da koristite za uređaje sa više korisnika.

   Na primer: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$mail ALLUSERS=1

  • $SAMAccountName – Webex uputstva za preuzimanje SAMAccountName korisnika iz operativnog sistema Windows u vreme prijavljivanja. Ovo se obično koristi za zastarela okruženja. Ovo možete da koristite za uređaje sa više korisnika.

   Na primer: msiexec /i Webex.msi EMAIL=$SAMAccountName ALLUSERS=1


   

  Kombinovanje parametra E-pošte sa metodom potvrde identiteta, kao što su Kerberos ili mTLS, omogućava korisnicima da se automatski prijave.

  Kada koristite parametar e-pošte, korisnici ne mogu da promene Webex identitet koji koriste za prijavljivanje.

 • ENABLEOUTLOKINTEGRATION

  Određuje da li Webex se aplikacija registruje Microsoft Outlook radi integracije prisutnosti. Potrebne su vam administrativne privilegije da biste je promenili.

  Adresa podrazumevana vrednost je 0.

  Primeri:

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1

   Webex aplikaciju registruje se pomoću aplikacije Microsoft Outlook radi integracije prisustva u operativnom sistemu Windows.

   Korisnici mogu da promene povezivanje Webex na Microsoft Outlook u Webex podešavanjima.

  • msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1

   Webex aplikaciju ne registruje se u aplikaciji za Microsoft Outlook za integraciju prisustva u operativnom sistemu Windows (podrazumevana vrednost).

   Ovo podešavanje je sive boje (onemogućava ) povezivanje Webex Microsoft Outlook za sve korisnike. Morate imati privilegije pristupa administraciji da biste promenili ovu opciju.

 • FORCELOCKDOWN

  Odnosi se samo na pakete za instalaciju paketa za pakete. Zaključava aplikaciju za radnu površinu za sastanke ako je u toku kompatibilna verzija sa lokacija sastanka. Potrebne su vam administrativne privilegije da biste je promenili.

  Primer: msiexec /i WebexBundle.msi FORCELOCKDOWN=LockWhenCompatible

 • INSTALL_ROOT

  Određuje fasciklu za instaliranje za Webex aplikaciju.

  Primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1

 • INSTALLWV2

  Instalira ugrađeni WebView2 pregledač iz Microsoft prilikom Webex aplikacije.

  Webex aplikaciju zahteva ovaj ugrađeni pregledač. Saznajte više o WebView2 i aplikaciji Webex.

  Primer: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALLWV2=1

  Pokretanje aplikacije

  Aplikacija Webex ima sopstveno rešenje za automatsko ažuriranje koje je nezavisno od Windows operativnog sistema. Aplikacija može automatski da se ažurira bez znanja operativnog sistema Windows, tako da instalirana verzija aplikacije može da se razlikuje od verzije koju korisnik vidi tokom korišćenja aplikacije.

  Instaliranje

  Da biste Webex aplikaciju, korisnici ne moraju da imaju privilegije za pristup administratora na svojim računarima.

  Korisnici dva puta kliknu na datoteku Webex.dmg kako bi je instalirali. Podrazumevano, instalirate aplikaciju Webex aplikaciju u fasciklu Aplikacije, međutim korisnici mogu da prevuku i Webex u bilo koji drugi direktorijum.


   

  Da biste proverili instaliranu verziju aplikacije Webex, pogledajte članak Pronalaženje verzije aplikacije.

  Administratori mogu da provere kakvu verziju aplikacije imaju njihovi korisnici pokretanjem izveštaja razmena poruka verzije aplikacije, pogledajte izveštaje za vaš portfolio za saradnju u oblaku.

  Grupna instalacija

  Kao administrator, možete da koristite Mac defaults komandom pomoću LoginHint argument da biste unapred Webex aplikaciju pomoću e-pošte korisnika:

  defaults write Cisco-Systems.Spark LoginHint -string "<user-email@example.com>"

  U ovoj komandi, e-adresa korisnika služi kao savet za automatsko napredovanje ka ekranu za unos lozinke, instalaciji i pokretanju aplikacije. Da biste ograničili prijavljivanje određenim domenima ili e-porukama, korisnička e-adresa treba da bude deo registratora.

  Lokacija: HKEY_CURRENT_USER/Software/Cisco Spark Native/Params

  Ključ parametra: email

  Da biste onemogućili popunjavanje, koristite sledeću komandu:

  defaults delete Cisco-Systems.Spark LoginHint

  Pokretanje aplikacije

  Aplikacija ima sopstveno rešenje za automatskoupiranje, nezavisno od operativni sistem mehanizma instalacije aplikacije. Aplikaciju instalirate samo jednom pomoću operativni sistem mehanizma. Nakon toga, aplikacija se automatski ažurira bez znanja operativnog sistema. Stoga, instalirana verzija aplikacije može biti drugačija od one koju vidite dok koristite aplikaciju.

  Za novo izdanje potrebno je 11 dana da se svima predstavi. Tokom tih 11 dana korisnici mogu proaktivno da provere da li postoje ažuriranja. Korisnici mogu da pročitaju članak Ažurirajte aplikaciju na najnovije izdanje.

  Ažuriranje automatski primenjujemo nakon objavljivanja od 11 dana.

  Ako imate Pro Pack for Control Hub, možete da proverite koju verziju aplikacije imaju vaši korisnici. Pogledajte Izveštaj o verziji aplikacije za razmenu poruka u Analitici za svoj portfolio saradnje u oblaku.

  Kada se aplikacija Webex pokrene, ona periodično proverava da li je dostupna novija verzija aplikacije. Kada novija verzija postane dostupna, aplikacija automatski preuzima novu verziju i skladišti je na lokalnom računaru:

  • Na OS Windows:

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

   C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

   C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

   C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

  • Na MacOS:

   ~/Library/Application Support/Cisco Spark

  U ovim fasciklama čuvamo trenutnu i novu verziju aplikacije, tako da aplikacija može da se vrati nazad ako nadogradnja ne uspe.

  Ako objavimo zakrpe za izdanje, ažuriramo sve organizacije u roku od 3 dana od objavljivanja.

  Učestalost ažuriranja aplikacije Webex možete podesiti pomoću kontrola za ažuriranje proizvoda.

  Da biste deinstalirali aplikaciju, koristite msiexec /x Webex.msi.


   

  Putanja datoteke .msi zavisi od toga gde je korišćena tokom instalacije. Da bi ova komanda funkcionisala, datoteka .msi mora biti prisutna na navedenoj lokaciji.

  Da biste deinstalirali aplikaciju Webex, idite u fasciklu „Aplikacije“ i prevucite aplikaciju Webex u kantu.

  Aplikacija Webex za virtuelnu radnu površinu optimizuje zvuk i video za okruženje virtuelne radne površine. Koristeći laki klijent, korisnici pristupaju aplikaciji Webex preko udaljenog okruženja virtuelne radne površine.

  Aplikaciju Webex za Windows VDI softver možete pronaći na adresi https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

  Za više informacija o podržanim funkcijama, kako da pripremite svoje okruženje i primenite Webex VDI rešenje, pogledajte "Vodič za primenu" za Webex za virtuelnu infrastrukturu radne površine (VDI).

  Kao administrator možete da obezbedite aplikaciju Webex na mobilnim uređajima korisnika. Rešenja koja podržavamo uključuju MDM/MAM uz Microsoft Intune, MDM/MAM uz AppConfig, preklapanje aplikacija koristeći iOS IPA datoteke i Android AAB datoteke, kao i administratorske kontrole za upravljanje mobilnim uređajima

  Više informacija potražite u članku Bezbedni mobilni uređaji.