Fokusera på viktiga utrymmen

Med Webex-appen kan du ställa in aviseringar på två sätt – för alla utrymmen eller för vissa utrymmen . Dessa inställningar fungerar tillsammans så att du inte går miste om någonting och kan hålla dig uppdaterad om vad som händer.

Du vill antagligen veta om meddelanden som skickas direkt till dig eller till de utrymmen som är det viktigaste för dig. Därför rekommenderar vi att du ställer in dessa alternativ så att du kan fokusera på dem:


Webex-appen undertrycker aviseringar om inkommande meddelanden eller samtal när du delar skärmen eller programmet under samtal eller under ett möte.

Aviseringsinställningar – andra exempel

Vi har gjort några exempel för att förklara hur aviseringsinställningarna fungerar tillsammans, men du kan även kombinera dessa inställningar men du vill.


Webex-appen har stöd för smarta aviseringar så att du kan få popup-aviseringar och aviseringar utanför appen när du får nya meddelanden. Se Smarta aviseringar på flera enheter för mer information.

Typ av avisering

Inställning för alla utrymmen

Inställning för individuellt utrymme

När ska användas

Alla meddelanden i alla utrymmen

Alla meddelanden

Globalt

Detta är standardinställningen.

@Me, @All och direktmeddelanden

@Endast omnämnanden

Globalt

Om du endast bryr dig om meddelanden som skickas direkt till dig.

Alla utom vissa utrymmen

Alla meddelanden

Av

Om du inte behöver aviseringar från vissa utrymmen.

Endast för vissa utrymmen

Av

Alla meddelanden

Om du har några utrymmen med hög prioritet kan du inaktivera aviseringar för allting annat.

Du får fortfarande aviseringar från utrymmen mellan dig och en annan person (visas i ditt personfilter) om du inte stänger av ljudet för dem.

Inga aviseringar

Av

Globalt

Denna kombination stoppar alla aviseringar.

Utrymmeslista, filter och brickräknare

Ikonen till Webex-appen på din enhet visar även antalet olästa utrymmen som matchar aviseringsvillkoren som du har ställt in.

Du ser räknare bredvid Meddelanden och team när du har olästa meddelanden i dina utrymmen eller team. Antalet bredvid Meddelanden visar ditt totala antal olästa utrymmen.

Dina filter visar också antalet olästa utrymmen eller meddelanden där någon har @mentioned dig direkt eller @ nämnde alla i ett utrymme.

Gå till och välj aviseringsfiltret för att se utrymmen med ny aktivitet som matchar dina aviseringskriterier.

Ikonerna och texten i utrymmeslistan ger dig också information om de meddelanden du ser.

Den fetstilen visar endast att du har aviseringar avstängda och det finns ett oläst meddelande i det här utrymmet.

Symbolen @visar att du har aviseringar @mentions och att det finns ett oläst meddelande @me e@all meddelande i det här utrymmet.

Den blå pricken visar att du har aktiverat aviseringar och det finns ett oläst meddelande som matchar dina aviseringsinställningar i det här utrymmet.

Bell-ikonen visar att du har ställt in anpassade aviseringar för detta utrymme.

Bell-ikonen med avstängt ljud visar att du har inaktiverat aviseringar för detta utrymme.

Den här ikonen visar att någon har lagt till dig i det här utrymmet. Det visas bredvid utrymmet tills du öppnar det för första gången.