Webex-webbplatser inkluderar anpassningsbara e-postmallar i formaten HTML och oformaterad text. Sidan E-postmall anger om det finns en mall i HTML-format.

HTML-versioner är inte tillgängliga för anpassade textbaserade e-postmallar.


Se till att du ändrar mallarna för alla språk som webbplatsen har stöd för. När du ändrar en mall använder du samma språk som mallen. När du exempelvis redigerar en franskspråkig mall ska du använda franska.

E-postmallar kan inte redigeras på nya Webex-webbplatser.

Kontakta din Webex-kundkontakt för information om hur du aktiverar alternativet e-postmallar.

Innan du börjar

Se till att enkel inloggning inte är aktiverad eftersom det hindrar dig från att skapa anpassade e-postmallar.

1

När du har loggat in på din Webex-webbplats väljer du länken för standardspråket.

2

På sidan Inställningar i listan Språk väljer du språk på den mall som ska redigeras.

3

Välj Spara.

4

Öppna Webex webbplatsadministration genom att välja länken Webbplatsadministration och gå till Konfiguration > e-> e-postmallar.

5

Från den nedrullningsbara listan Existerande e-postmallar för väljer du tjänsten som du vill anpassa mallarna för. Välj mallen som du vill ändra.

6

Ändra texten och ta bort eller flytta om variabler efter behov.

Variabler visas med ett procenttecken (%) före och efter namnet.


 

Du kan flytta variabler inom en mall, men ändra inte deras namn.

Varje e-postmall innehåller sin egna uppsättning variabler. Det finns inget stöd för att kopiera och klistra in variabler från en mall till en annan.

7

Efter anpassning av en e-postmall i HTML, välj Förhandsgranska HTML för att säkerställa att mallen ser ut som du förväntade dig. Sedan väljer du Uppdatera.

8

Upprepa detta förfarande för alla språk som mallen har stöd för.

Webex-webbplatser inkluderar anpassningsbara e-postmallar i formaten HTML och oformaterad text. Sidan E-postmall anger om det finns en mall i HTML-format.

HTML-versioner är inte tillgängliga för anpassade textbaserade e-postmallar.


Se till att du ändrar mallarna för alla språk som webbplatsen har stöd för. När du ändrar en mall använder du samma språk som mallen. När du exempelvis redigerar en franskspråkig mall ska du använda franska.

E-postmallar kan inte redigeras på nya Webex-webbplatser.

Kontakta din Webex-kundkontakt för information om hur du aktiverar alternativet e-postmallar.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer duE-postmall.

4

Från rullgardingslistan Befintliga e-postmallar för väljer du tjänsten och sedan mallen du vill ändra.

5

Ändra texten och ta bort eller flytta om variablerna efter behov.

Variabler visas med ett procenttecken (%) före och efter namnet.


 

Du kan flytta variabler inom en mall, men ändra inte deras namn.

Varje e-postmall innehåller sin egna uppsättning variabler. Webex stödjer inte kopiering och klistra in variabler från en mall till en annan.

6

Efter anpassning av en e-postmall i HTML, välj Förhandsgranska HTML för att säkerställa att mallen ser ut som väntat. Klicka sedan på Uppdatera.

7

Upprepa detta förfarande för alla språk som mallen har stöd för.

Gör det lättare att ansluta till Webex-möten med Skype för företag. Du kan använda variabeln %LyncURI% för att lägga till en Skype för företag-länk i följande mallar i produktivitetsverktygen:

 • MC mötesinformation för mötesdeltagare (produktivitetsverktyg)

 • Inbjudan till ett pågående möte_PR(produktivitetsverktyg)


Länken fungerar kanske inte för Mac-användare eftersom Mac-datorers operativsystem inte känner igen SIP URI:er. Mac-användare kan kopiera och klistra in en URI i Skype och ringa istället.

Du kan anpassa HTML-koden så att e-postmallen får önskat utseende. Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskaper om HTML-kod.

1

Markera kryssrutan bredvid den HTML-mall som du vill redigera i Webbplatsadministration eller Control Hub.

2

Lägg till variabeln %LyncURI%.

Du kan inaktivera iCalendar-mallformatet för e-postmallar för Webex Meetings.

1

Logga in på Webbplatsadministration eller Control Hub och gå till Webbplatsalternativ.

Webbplatsadministration –> Allmänna webbplatsinställningar och > och bläddra till avsnittet Webbplatsalternativ.

Control Hub –allmänna inställningar > webbplatsalternativ

2

Avmarkera kryssrutan Skicka alltid iCalendar-e-post för mötesinbjudan och meddelanden.

3

Välj Uppdatera.


Dessa anvisningar är för redigering av standardmallar för iCalendar-e-post.

1

Markera kryssrutan bredvid den HTML-mall som du vill redigera i Webbplatsadministration eller Control Hub.


 

Du kan endast använda HTML för att redigera mallar om de har Ja i kolumnen Med HTML.

2

Om du vill lägga till en sidhuvudbild söker du efter HTML-koden i mallen för:

<td align="left" style="padding: 0 20px; margin: 0">

3

Lägg till följande kod ien ny rad efter elementet som du söker efter:

<table>
	<tr>
	 <td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666">
		<img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-header.gif" />
	 </td>
	</tr>
	<tr style="height: 15px"><td> </td></tr>
	</table>
4

Redigera anpassad textrubrik.gif efter namnet och filtypen på din bild.

5

Om du vill lägga till en sidfotsbild söker du i HTML-koden i mallen för:

<tr style="height: 44px"><td> </td></tr>

6

Lägg till följande kod i en ny rad efter elementet som du söker efter:

<tr>
<td style="font-size:9px; font-family:Arial; color:#666">
<img style="width: auto; max-width: auto" class="image" src="custom-footer.gif" />
</td>
7

Redigera anpassad sidfot.gif i namnet och filtypen på din bild.

8

Klicka på Spara.

1

Markera kryssrutan bredvid den HTML-mall som du vill redigera i Webbplatsadministration eller Control Hub.


 

Du kan endast använda HTML för att redigera mallar som har Ja i kolumnen med HTML.

2

Sök i HTML-koden i mallen för den här kodkommentaren:

<!—
 If your company's mail system doesn’t support a green “Join” button, you can replace the green “Join” button code below with the following “Join” link code: 
 -- “Join” link code start --
   <a href="%MeetingInfoURL%" style="font-size:20px;">Delta 
 -- "Delta" länk kod slut -- 
 --> 
3

Ersätt följande knappkod "Delta" med länken "Delta" som visas i steg 3.

<!—“Join” button code start -->
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:auto;width:auto!important;background-color:#43A942; border:0px solid #43A942; border-radius:20px; min-width:160px!important;"> 
 <tr> 
        <td align="center" style="padding:10px 36px;">
                <a href="%MeetingInfoURL%" style="color:#FFFFFF; font-size:20px; text-decoration:none;">Delta</a>
        </td> 
 </tr> 
</table> 
<!—“Join” button code end -->
4

Välj Spara.

Du kan återställa dina anpassade e-postmallar till ursprungstillståndet.

1

Markera kryssrutan bredvid mallen som du vill återställa i Webbplatsadministration eller Control Hub.

2

Välj Återställ till standard längs ner på sidan.

Ett meddelande visas som ber dig bekräfta att du vill återställa mallen till standardläget.
3

Välj OK.