Cisco Webex och 3: e part verktyg

Cisco Webex och verktyg och drivrutiner från tredje part

Var kan jag Cisco Webex supportverktyg och drivrutiner?

Var kan jag hämta supportverktyg för Cisco Webex-tjänsterna?

Cisco Webex verktyg och drivrutiner:
 

 • Avinstallationsprogram för Webex-mötesprogram för Mac
  • Detta verktyg avinstallerar samtliga Cisco Webex-appar från din Mac-dator.
 • Borttagningsverktyg för mötestjänster
  • Denna körbara fil tar manuellt bort alla Webex-relaterade mappar och filer (inklusive AA/RA/NBR) från ditt (Windows 7 och senare) system.
 • Ta bort Webex TFS
  • Den här kommandofilen tar bort TFS-installationen för samtliga Webex-tjänster.
 • Network Trace Logger
  • Detta är ett spårningsverktyg som används vid falleskaleringar avseende DNS-/latens-/nätverksproblem.
 • WBX Tracer
   • Detta verktyg samlar in loggar under en direktsession och innehåller data om problem som uppstår under mötets gång. Det används för att diagnostisera diverse mötesproblem, exempelvis programkrascher, telefonkonferensproblem och problem avseende mötesanslutningen (chatt, omröstning, multimedia, NBR).
  • WBS Trace Grabber
   • Detta verktyg används för att samla in data när mötet inte längre pågår.
  • Mac-loggverktyget
   • Detta verktyg används för att samla in data när mötet inte längre pågår.
  • WDL installerings-/avinstalleringsverktyg
   • Denna fil används för att installera/avinstallera Webex Document Loader manuellt, vilket krävs för dokumentdelning och fjärrutskrifter.
  • WebEx Java Applet-borttagningsverktyget
   • Detta verktyg tar bort Webex Java-applets samt vissa certifikat som särskilt avser Webex.
  • WRF2WMV konverterare
   • Detta verktyg låter användare konvertera flera WRF-filer som skapats genom att Webex-möten har spelats in på en lokal dator. Filerna batchkonverteras till WMV-format.  När installationen är slutförd hittar du ytterligare användningsuppgifter i filen README i installationskatalogen.
  • Nedladdning av drivrutinspaket för Cisco Webex-ljud för Mac
   • Det här är ett speciellt ljuddrivrutinspaket som används för att göra det möjligt för administratörer att förinstallera drivrutinerna på slutanvändares datorer.

  Verktyg från tredje part:
    
   • Process Monitor
    • Detta är ett verktyg från tredje part som används för problem när data avseende fil-/register-/processaktivitet i realtid behöver samlas in.
   • Webcam Diagnostics
    • Detta är ett diagnostiseringsprogram för webbkameror som används för att felsöka problem med webbkameror under Webex-möten.
    
   Var den här artikeln användbar?