Omregistrering av en befintlig Expressway till din Cisco Webex Hybrid-tjänstorganisation misslyckades

Omregistrering av en befintlig Expressway till din Cisco WebEx hybrid-tjänsteorganisation misslyckades

Om du har befintliga registreringar av Expressway som har stoppats för kommunikation med molnet kan det hända att följande fel meddelande visas när du försöker registrera dig på nytt:

Bild tillagd av användare_xD83D__xDC4D_
 
Lösning

tidigare registreringar måste rensas och enheten registreras igen på Hybrid-tjänsternas sidor i Cisco WebEx Control Hub.

För att förbereda dina befintliga Expressway för en ny registrering:

1. Använd SSH för att logga in på Expressway kommando rads gränssnitt med "admin"-användaren.
2. Kör följande kommando:
    xcommand Café c_mgmt desäkring

av Expressway är nu klar för ett nytt registrerings försök.

Registrera Expressway som en ny resurs i Cisco Webex Control Hub och Fortsätt registreringen från Expressway webb gränssnitt som vanligt.

För hjälp med fel sökning, se:

Var den här artikeln användbar?