Komponentversioner

Följande tabell listar komponenten och versionen som används för att testa stöd för videokompatibilitet.


 

Om en enhet eller en version saknas betyder det inte att den inte är kompatibel.

Vi tog bort stödet för Skype för företag att delta i Webex-möten i januari 2023.

Tabell 1. Lösningskomponenter

Komponent

Version

Cisco Unified Communications Manager (Cisco UCM)

11.5.1

Cisco Video Communication Server (Cisco VCS)

8.10

Polycom Converged Management Application (CMA)/Video Border Proxy (VBP)

6.2.5/11.2.16

Polycom Distributed Media Application (DMA)/RealPresence Access Director (RPAD)

6.0.4_ Build_ 1 / 3.1.0_build_ 13773

Kompatibilitet med videosystem och program

Webex-video har stöd för de mest relevanta standardbaserade systemen, programvarorna och infrastrukturerna. Följande tabell listar versionerna av de programvaror och system som har testats för kompatibilitet med den senaste versionen av Webex-video. Detta dokument uppdateras allt eftersom ytterligare system och program testas.

Resultat av kompatibilitetstester

Kompatibilitetsstatus

Fungerar

Delvis

Fungerar inte


 

Om en enhet eller en version saknas betyder det inte att den inte är kompatibel.

Tabell 2. Stöd för videosystem och program

Videosystem och -program

Modell

Registrerad på

Version

Kompatibilitetsstatus

Cisco TelePresence-rumssystem

Cisco 1300/3000/3200

Cisco UCM

1.10.13

Fungerar

För CTS1xxx system som kör version 1.10.x fungerar inte innehållsdelning som förväntat på grund av att innehållskanalen saknar stöd för H.264.

Cisco TX9000/9200

Cisco UCM

6.1.10

Fungerar

Cisco IX5000/IX5200

Cisco UCM

8.1

Delvis

IX är utformat för lokala konferenser och är mycket känsligt för paketförlust över Internet. Användare kan uppleva videoförlust även med 1 % paketförlust.

Cisco MX200/300/700/800

Cisco UCM/Cisco VCS

9.2

Fungerar

Cisco C20/40/60/90

Cisco UCM/Cisco VCS

7.3

Fungerar

Cisco SX10/20/80

Cisco UCM

9.2

Fungerar

Cisco TelePresence-skrivbordssystem

Cisco EX60/EX90

Cisco UCM/Cisco VCS

TC7.3

Fungerar

Cisco DX650

Cisco UCM

10.2.5

Fungerar

Cisco DX70

Cisco UCM

9.2

Fungerar

Cisco DX80

Cisco UCM

9.2

Fungerar

Cisco IP Phone

Cisco 8845

Cisco UCM

11.0.1

Fungerar

Cisco 8941

Cisco UCM

9.2.3

Fungerar

Cisco 9951

Cisco UCM

9.4.2

Fungerar

Cisco 9971

Cisco UCM

9.4.2

Fungerar

Cisco Jabber

Windows 7

Cisco UCM/Cisco Unified Personal Communicator (UPC)

11.5

Fungerar

Mac

Cisco UCM/Cisco UPC

11.5

Fungerar

iPad

Cisco UCM/Cisco UPC

11.5

Fungerar

iPhone

Cisco UCM/Cisco UPC

11.5

Fungerar

Android (endast mobiltelefon)

Cisco UCM/Cisco UPC

11.5

Fungerar

Cisco Jabber Guest

Windows 7

Cisco VCS

4.8.6

Fungerar

Mac

Cisco VCS

4.8.6

Fungerar

iPhone

Cisco VCS

9.3.6

Fungerar

iPad

Cisco UCM/Cisco UPC

9.3.6

Fungerar

Webex-appen

Windows 7

Webex-appen

Fungerar

Mac

Webex-appen

Fungerar

iPad

Webex-appen

Fungerar

iPhone

Webex-appen

Fungerar

Android

Webex-appen

Fungerar

Firefox (Windows)

Webex-appen

Delvis

Firefox (Mac)

Webex-appen

Delvis

Andra videosystem från tredje part

Polycom HDX-serien (SIP)

Polycom CMA

3.1.6

Fungerar

Polycom HDX (SIP och H.323)

Polycom DMA

3.1.6

Fungerar

Polycom HDX (SIP och H.323)

Cisco VCS

3.1.9

Fungerar

LifeSize (SIP)

Cisco VCS

5.0.9

Fungerar

H.323 Annex-O DNS SRV-baserat URI-samtal (oregistrerat)

Polycom HDX-serien

Oregistrerad

3.1.9

Fungerar

Polycom RealPresence Group Series

Oregistrerad

4.1.5

Fungerar

LifeSize

Oregistrerad

5.0.9

Fungerar

Avaya XT5000

Oregistrerad

Fungerar inte

H.323 fristående IP-uppringning

Polycom HDX-serien (på en allmän IP-adress)

Oregistrerad

3.1.11

Delvis

Användarna ser ingen video när de ansluter sig till ett möte.

Lösning:

Värden kan starta och stoppa skrivbordsdelningen. Detta återställer den huvudsakliga videoströmmen.

Polycom HDX-serien (bakom en NAT)

Oregistrerad

3.1.11

Fungerar inte

Polycom RealPresence Group Series

Oregistrerad

6.1.2

Delvis

Användarna ser ingen video när de ansluter sig till ett möte.

Lösning:

Användarna kan parkera och återuppta samtalet. Detta återställer den huvudsakliga videoströmmen.

LifeSize ICON

Oregistrerad

2.6.1

Delvis

De första sekunderna av IVR-ljuduppmaningen har klippts bort.

Lösning:

Fortsätt att mata in mötesnumret åtföljt av #-knappen; samtalet kommer att anslutas.

Mer information om LifeSize-specifika problem finns i den här artikeln: https://help.webex.com/WBX000020461/Lifesize-Endpoints-won-t-Connect-Using-H-323

Mer information om Polycom-specifika problem finns i den här artikeln: https://help.webex.com/WBX86490/I-Get-Audio-Only-or-360p-video-quality-in-Cisco-Webex-Video-Platform-Joined-from-a-Polycom-Endpoint

För alla andra kända problem, se Kända problem och begränsningar i Webex-video .