Skapa ett utrymme

Skapa ett utrymme där ditt team kan samarbeta. När du har skapat utrymmet kan du bjuda in andra till det. När du skapar ett utrymme blir du själv moderator. Du kan även läggas till som moderator i utrymmen som du inte har skapat. Du kan skapa ett utrymme för teamet, ett ytterligare för hela webbplatsen, ett utrymme med de personer som du arbetar med i ett mindre projekt, ett aktuellt händelseutrymme och allt annat som du behöver.

Om du behöver ett utrymme som ska användas för att endast dela information kan du aktivera meddelandeläget. Endast moderatorer kan lägga upp meddelanden eller filer när meddelandeläget är aktiverat, vilket är ett effektivt sätt att hålla dem uppdaterade med viktig information.

Skicka meddelanden till ditt team eller en person

Vid aktiverat teammeddelandeläge kan du skicka meddelanden till en grupp eller till en person. Dina teamutrymmen utgör en perfekt plats för att prata om ert arbete, planera strategier, diskutera hålltider och annat som behövs när du arbetar med teamet.

Meddelandena du skickar är permanenta, vilket innebär att du kan logga ut från Cisco Jabber och när du loggar in igen visas alla dina utrymmen och meddelanden. Det bästa sättet att börja din arbetsdag på är att kontrollera de utrymmen där du har nya meddelanden!

Du kan flagga alla meddelanden som du vill återkomma till och ta bort meddelanden som du har skickat. Du kan även formatera texten efter önskat utseende genom att använda fetstil, understrykning, kursiv stil, punktlistor, numrerade listor och rubriknivåer.

Du kan även filtrera dina meddelanden så att du får exakt vad du behöver, t.ex. direktsända meddelanden från någon, din lista över utrymmen, olästa meddelanden, favoriter, meddelanden som du har flaggat och utrymmen där du har omnämnts.

Om du behöver hitta något, men inte kommer ihåg i vilket utrymme det var, kan du söka efter en persons namn, ett meddelande eller en fil. Skriv bara vad du behöver i sökfältet och välj önskat filter: Utrymmen, Meddelandeneller Filer.

Kontakter och närvaro

Du kan skapa en lista med kontakter så att de personer som du behöver arbeta med direkt finns i Cisco Jabber, så att du kan kontakta dem när du behöver något. Du kan också söka efter nya kontakter som du vill lägga till.

Det finns även en närvarofunktion, så dina medarbetare kan se när du är tillgänglig, senast aktiv, upptagen i samtal, på möte, inte på kontoret eller inte vill bli störd.

Filer

Skicka filer till dina kollegor i dina grupper eller direktmeddelanden. När någon delar en fil i ett utrymme kan alla andra förhandsgranska filen utan att behöva hämta den. Du behöver inte använda disken på datorn för att spara filerna, eftersom de lagras i dina utrymmen. Öppna fliken Öppna arkiv om du vill se en lista över de filer som har delats i utrymmet.