När du först landar på Control Hub är det första rekommenderade steget att synkronisera Control Hub-användare med Contact Center. När du har synkroniserat användarna kan du börja konfigurera dem i Contact Center.

Synkronisera användare

Se till att användarna läggs till med Contact Center-licensberättiganden efter att du har tillhandahållit Contact Center-tjänsterna. Se Sätt att lägga till användare i artikeln Webex Contact Center för mer information om hur du lägger till användarna.

När du har användare med Contact Center-behörigheter är det viktigt att synkronisera dem med Contact Center. Det här steget är nödvändigt för att tilldela Contact Center-privilegier till användarna. Mer information om de olika roller och privilegier som finns tillgängliga i Contact Center finns i administratörsroller och privilegier för Webex Contact Center.

För att synkronisera användarna:

1

Logga in på Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Contact Center .

3

I navigeringsfönstret i Contact Center väljer du Klientinställningar > Allmänt .

4

Klicka på Synkronisera användare.

Uppdatera tidszon

Som administratör kan du uppdatera tidszonen för klienten. Den här ändringen av tidszon från Control Hub påverkar dock endast dina röstkanaler och gäller inte för de digitala kanalerna.

Så här uppdaterar du tidszonen:

1

Logga in på Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Contact Center .

3

I navigeringsrutan Contact Center väljer du Klientinställningar > Allmänt > Tjänstinformation.

4

Klicka på Klient Timezone för att välja en tidszon för klienten.

Nästa steg

För att effektivt optimera kontaktcentret för klienten och för en anpassad upplevelse rekommenderar vi starkt att du konfigurerar säkerhet, röst, och skrivbordinställningar.