Gdy po raz pierwszy lądujesz w Control Hub, pierwszym zalecanym krokiem jest synchronizacja użytkowników Control Hub z Contact Center. Po zsynchronizowaniu użytkowników można rozpocząć konfigurowanie ich w Contact Center.

Zsynchronizuj użytkowników

Upewnij się, że użytkownicy zostali dodani z uprawnieniami do licencji Contact Center po skonfigurowaniu usług Contact Center. Więcej informacji na temat dodawania użytkowników można znaleźć w artykule Ways to Add Users to Webex Contact Center (Sposoby dodawania użytkowników).

Gdy masz użytkowników z uprawnieniami Contact Center, ważne jest, aby zsynchronizować ich z Contact Center. Ten krok jest niezbędny do pomyślnego przypisania użytkownikom uprawnień Contact Center. Aby dowiedzieć się więcej o różnych rolach i uprawnieniach dostępnych w Contact Center, zobacz Role i uprawnienia administratora Webex Contact Center.

Aby zsynchronizować użytkowników:

1

Zaloguj się do Centrum sterowania .

2

Przejdź do Usługi > Contact Center .

3

W panelu nawigacyjnym Centrum kontaktowego wybierz Ustawienia najemcy > Ogólne .

4

Kliknij Synchronizuj użytkowników.

Aktualizacja strefy czasowej

Jako administrator możesz zaktualizować strefę czasową dzierżawy. Ta zmiana strefy czasowej z Control Hub wpłynie jednak tylko na kanały głosowe i nie dotyczy kanałów cyfrowych.

Aby zaktualizować strefę czasową:

1

Zaloguj się do Centrum sterowania .

2

Przejdź do Usługi > Contact Center .

3

W okienku nawigacyjnym Contact Center wybierz ustawienia dzierżawy > Ogólne > Szczegóły usługi.

4

Kliknij pole rozwijane Strefa czasowa dzierżawy , aby wybrać strefę czasową dzierżawy.

Co zrobić dalej

Aby skutecznie zoptymalizować Contact Center dla dzierżawy i dostosować doświadczenie, zalecamy konfigurowanie ustawień zabezpieczeń, głosu i pulpitu .