Při prvním přistání v centru Control Hub je výchozím doporučeným krokem synchronizace uživatelů centra Control Hub s kontaktním centrem. Jakmile synchronizujete uživatele, můžete je začít konfigurovat v kontaktním centru.

Synchronizovat uživatele

Po zřízení služeb kontaktního centra se ujistěte, že máte přidány uživatele s licenčními oprávněními pro kontaktní centrum. Další informace o přidávání uživatelů naleznete v článku Způsoby přidávání uživatelů do článku Webex Contact Center.

Jakmile máte uživatele s pověřeními Contact Center, je důležité je synchronizovat s Contact Center. Tento krok je nezbytný k úspěšnému přiřazení oprávnění kontaktního centra uživatelům. Informace o různých rolích a oprávněních dostupných v řešení Contact Center naleznete v části Role a oprávnění správce řešení Webex Contact Center.

Synchronizace uživatelů:

1

Přihlaste se k Centrum Control Hub .

2

Přejít na Služby > Kontaktní centrum .

3

V navigačním podokně Kontaktního centra vyberte možnost Nastavení klienta > Obecné .

4

Klikněte na možnost Synchronizovat uživatele.

Aktualizovat časové pásmo

Jako správce můžete aktualizovat časové pásmo klienta. Tato změna časového pásma z centra Control Hub však ovlivní pouze vaše hlasové kanály a nevztahuje se na digitální kanály.

Aktualizace časového pásma:

1

Přihlaste se k Centrum Control Hub .

2

Přejít na Služby > Kontaktní centrum .

3

V navigačním podokně Kontaktní centrum vyberte možnost Nastavení klienta > Obecné > Podrobnosti služby.

4

V rozbalovacím poli Časové pásmo klienta vyberte časové pásmo pro klienta.

Co dělat dál

Pro efektivní optimalizaci řešení Contact Center pro klienta a pro přizpůsobené prostředí důrazně doporučujeme konfiguraci nastavení zabezpečení, hlasu a plochy.