Tänk på dessa begränsningar när du konfigurerar och använder din Webex Desk Camera.

  • Placera enheten på en torr och väl ventilerad plats. Kameran arbetar vid 32° till 104°F (0° till 40°C).

  • Utsätt inte enheten för vatten eller vätskor eftersom de kan skada kameran.

  • Se till att datorns USB-drivrutiner är aktuella.

  • Kontrollera att USB-porten du ansluter kameran till hanterar både ström och dataöverföring.

  • Använd kameran i lämplig belysning. Stark bakgrundsbelysning eller framlykta kan orsaka underexponering eller överexponering på videobilden. Om du inte kan ändra belysningen justerar du ljusstyrkan manuellt med Webex Desk Camera-appen.

  • Den fysiska slutaren på kameran aktiverar och inaktiverar videoströmmen. Skjut slutaren åt höger eller vänster för att aktivera eller inaktivera videoströmmen snarare än att koppla från och ansluta kameran igen.

  • När du använder kameran med ett program i datorn ska du stänga övriga program som kan använda kameran samtidigt. Kameran stöder ett program i Windows och mer än ett program på macOS åt gången.

  • Du får bästa möjliga resultat för funktionen Best Overview om du är centrerad i bildrutan innan du aktiverar funktionen.

  • Kameran har en IR-sensor för Windows Hello. Blockera inte sensorn. För att hitta IR-sensorn, se Din Webex Desk Camera.

  • Torka försiktigt av kameran med en torr och mjuk trasa på ytan och frontpanelen. Grova material kan repa frontpanelen och försämra bildskärpan.