Vi har organiserat problem med möten i Webex till sin egen artikel, kontrollera Kända problem med Webex Meetings för att se om ditt problem ärlistat där.

Om du inte hittar någon information som kan hjälpa dig med problemet kan du skicka feedback så att vi kan förbättra Webex-appen.

Den lägsta versionen av Windows-operativsystem är Windows 7.

Uppdaterar

För följande versioner av Webex-appen fungerar den automatiska uppdateringen inte för användare som använder en Administratörsinstallerad Windows-miljö:

 • 3.x till 3.0.9168.0

 • 3.0.8483.0

 • 3.0.8780.0

 • 3.0.8951.0

 • 3.0.9081.0

Vi rekommenderar användare att hämta den senaste versionen från https://www.webex.com/downloads.html och installera manuellt. Kontakta din IT-administratör om du vill ha mer information.

Logga in

Ringer

 • När du har lagt ett samtal i mobilappen visas ett fönster i skrivbordsappen.

 • Din status kan visas som att samtalet fortfarande pågår efter att samtalet har avslutats.

 • När du anger din status som Stör ej på skrivbordstelefon kommer inkommande samtal inte att kunna nå din röstbrevlåda (endast Webex Calling).

 • När appen är ansluten till ditt skrivbordstelefon och du försöker delta i din egen personligt mötesrum från mötesfliken ser det ut som att du är på väg att delta men telefonen ringer inte (endast Webex Calling).

 • När du deltar i ett konferenssamtal reflekterar inte listan Över mötesdeltagare alltid vem som deltar i samtalet. Du kan se motstridande uppgifter som dubblettposter eller personer som saknas.

 • När du är ansluten till skrivbordstelefon och du försöker delta i ditt personligt mötesrum får du ett felmeddelande om din skrivbordstelefon inte har stöd för möten.

  Lösning: Koppla från din skrivbordstelefon först och fortsätt sedan med att delta i personligt mötesrum.

 • När Webex integreras samtalstjänst användare som gör det möjligt att ringa samtal i appen använder Webex endast primär linje för samtal.

  Lösning: Om du har en sekundär linje kan du vidarebefordra samtal till primär linje.

 • När du delar ett program med andra kan det delade innehållet ibland inte synas om fönstren med andra program är placerade ovanpå det program som delas.

  Lösning: Minimera antingen samtalsfönstret eller flytta fönstret bort från den delade programvyn.

 • Om din administratör har angett Jabber som ditt samtalsprogram och du inte är inloggad på Jabber kan Jabber inte öppnas med ett meddelande om att du ska logga in när du klickar för att starta ett samtal.

  Lösning: Logga in på Jabber innan du ringer ett samtal.

 • Vissa inkommande samtal visas som okänd uppringare.

 • Om du inte kan ringa ett samtal via Wi-Fi kan det hända att ditt företag har fel brandväggsinställningar.

  Lösning:WiFi-anslutningsproblem med Webex-appen.

 • Om du stänger Webex under ett samtal stängs appen men samtalet avslutas inte.

  Lösning: Klicka innan du stänger appfönstret.

 • Du kan uppleva problem med ljudkvaliteten när du använder appen för att ringa samtal från vissa bärbara datorer.

  • Lenovo Carbon X1, generation 1 till 4.

   • Generation 1 till 3 kräver uppdateringar av ljuddrivrutinen.

   • Generation 4 har ingen lösning.

  • Lenovo W54, T430, T450 och S21e kräver uppdateringar av ljuddrivrutinen.

  Lösning: Uppdatera ljuddrivrutinerna till den senaste versionen.

 • Konferenssamtal med fyra personer eller fler fungerar inte.

 • Om du är i ett samtal och ett annat samtal kommer in ringer det andra samtalet bara en gång.

 • Om du är i ett samtal och svarar på ett andra samtal försvinner det andra samtalsfönstret bakom det första samtalsfönstret.

 • Du kan inte parkoppla en telefon som har skrivbordstelefon kontroll aktiverad.

 • När du hämtar ett samtal visar *11 utöver numret för det samtal du är på.

 • Fel visningsnamn visas för konferenssamtal.

 • Inringar-ID:erna är inkonsekventa i samtalshistorik.

 • Trevägssamtal till anknytningar fungerar inte.

 • Om din administratör har angett Webex Calling som ditt samtalsprogram ändras inte din närvaro i Webex för att indikera att du använder telefonen om du använder Webex Calling-appen för att ringa ett samtal.

 • När funktionen för samtals vidarebefordran alltid är aktiverad visas inte detta i inställningen på din mobila enhet. Om du ställer in samtals vidarebefordran alltid på en mobil enhet visas den inte på din Windows-dator.

 • Din status kan visas som att samtalet fortfarande pågår efter att samtalet har avslutats.

 • Vissa samtal kan vara dubblerade i samtalshistorik.

 • Deltagarlistan i ett konferenssamtal visar felaktiga mötesdeltagare.

 • När Stör ej är aktiverat på skrivbordstelefon telefonsvar avslutas inte inkommande samtal i röstbrevlådan.

 • När du är parkopplad med skrivbordstelefon rum kan du inte delta i ditt personliga rum.

Möten

 • Mötesalternativen i Webex-appen visas inte i möten från ett utrymme.

 • Om du deltar i ett fullf?rat Webex-möte från Webex och anger en SIP URI som uppringningsalternativ för ljud, kan ditt ljud inte ansluta när du deltar i mötet, och du har endast alternativet att avvisa det inkommande samtalet eller lämna mötet.

Meddelanden

 • När du lägger till fler än tre reaktioner på ett meddelande kommer du inte att se ett felmeddelande som visar att du har uppnått maximalt antal reaktioner på meddelandet.

 • Du kan inte ändra känsloikoner till emojier när ditt språk är kinesiska, japanska eller koreanska.

 • Om du har installerat Dell Backup och Recovery-programvara kan du inte använda Filutforskaren för att ändra ditt profilfoto eller välja filer att skicka till ett utrymme.

WhiteBoards

 • Om du ritar flera linjer på whiteboarden kan det hända att du blir försenad när du öppnar whiteboarden.

 • Om du inte kan skapa en ny whiteboard i Webex.

  Lösning: Uppdatera OpenGL till version 2.0 eller senare.

Rums- och skrivbordsenheter

Den lägsta macOS-versionen är 10.12.

Uppdaterar

På administratörer installerade Mac-miljöer med följande versioner av Webex-appen måste användare ange administratörsuppgifter för att tillåta automatisk uppdatering av Webex-appen till en nyare version:

 • 3.0.13354.0

 • 3.0.13401.0

Kontakta din IT-administratör om du vill ha mer information.

Ringer

 • Din status kan visa dig som i ett samtal när du inte är det.

 • När du har lagt ett samtal i mobilappen visas ett fönster i skrivbordsappen.

 • När du anger din status som Stör ej på skrivbordstelefon kommer inkommande samtal inte att kunna nå din röstbrevlåda (endast Webex Calling).

 • När appen är ansluten till ditt skrivbordstelefon och du försöker delta i din egen personligt mötesrum från mötesfliken ser det ut som att du är på väg att delta men telefonen ringer inte (endast Webex Calling).

 • När du deltar i ett konferenssamtal reflekterar inte listan Över mötesdeltagare alltid vem som deltar i samtalet. Du kan se motstridande uppgifter som dubblettposter eller personer som saknas.

 • När du är ansluten till skrivbordstelefon och du försöker delta i ditt personligt mötesrum får du ett felmeddelande om din skrivbordstelefon inte har stöd för möten.

  Lösning: Koppla från din skrivbordstelefon först och fortsätt sedan med att delta i personligt mötesrum.

 • När Webex integreras samtalstjänst användare som gör det möjligt att ringa samtal i appen använder Webex endast primär linje för samtal.

  Lösning: Om du har en sekundär linje kan du vidarebefordra samtal till primär linje.

 • När du delar ett program med andra kan det delade innehållet ibland inte synas om fönstren med andra program är placerade ovanpå det program som delas.

  Lösning: Minimera antingen samtalsfönstret eller flytta fönstret bort från den delade programvyn.

 • Vissa inkommande samtal visas som okänd uppringare.

 • Om du inte kan ringa ett samtal via Wi-Fi kan det hända att ditt företag har fel brandväggsinställningar.

  Lösning:WiFi-anslutningsproblem med Webex-appen.

 • Om du stänger Webex under ett samtal stängs appen men samtalet avslutas inte.

  Lösning: Klicka innan du stänger appfönstret.

 • Du kan uppleva dålig ljudkvalitet om du tillåter Att Webex automatiskt upptäcker rum och skrivbordsenheter i närheten.

  Lösning:Stoppa automatisk anslutning till en Cisco Webex Room- eller skrivbordsenhet eller en Cisco Webex Board.

 • Konferenssamtal med fyra personer eller fler fungerar inte.

 • Om du är i ett samtal och ett annat samtal kommer in ringer det andra samtalet bara en gång.

 • Om du är i ett samtal och svarar på ett andra samtal försvinner det andra samtalsfönstret bakom det första samtalsfönstret.

 • Du kan inte parkoppla en telefon som har skrivbordstelefon kontroll aktiverad.

 • När du hämtar ett samtal visar *11 utöver numret för det samtal du är på.

 • Fel visningsnamn visas för konferenssamtal.

 • Inringar-ID:erna är inkonsekventa i samtalshistorik.

 • Trevägssamtal till anknytningar fungerar inte.

 • Om din administratör har angett Webex Calling som ditt samtalsprogram ändras inte din närvaro i Webex för att indikera att du använder telefonen om du använder Webex Calling-appen för att ringa ett samtal.

 • När funktionen för samtals vidarebefordran alltid är aktiverad visas inte detta i inställningen på din mobila enhet. Om du ställer in samtals vidarebefordran alltid på en mobil enhet visas den inte på din Mac.

 • Din status kan visas som att samtalet fortfarande pågår efter att samtalet har avslutats.

 • Vissa samtal kan vara dubblerade i samtalshistorik.

 • Deltagarlistan i ett konferenssamtal visar felaktiga mötesdeltagare.

 • När Stör ej är aktiverat på skrivbordstelefon telefonsvar avslutas inte inkommande samtal i röstbrevlådan.

 • När du är parkopplad med skrivbordstelefon rum kan du inte delta i ditt personliga rum.

Meddelanden

 • Du kan inte ändra känsloikoner till emojier när ditt språk är kinesiska, japanska eller koreanska.

 • När du har nått det maximala antalet försök att redigera ditt meddelande ser du ett meddelande som säger att "Ditt meddelande kan inte uppdateras just nu", vilket betyder att ytterligare ändringar inte kommer att fungera senare eller att dina ändringar kommer att sparas.

Möten

 • Mötesalternativen i Webex-appen visas inte i möten från ett utrymme.

 • Om du deltar i ett fullf?rat Webex-möte från Webex och anger en SIP URI som uppringningsalternativ för ljud, kan ditt ljud inte ansluta när du deltar i mötet, och du har endast alternativet att avvisa det inkommande samtalet eller lämna mötet.

Rums- och skrivbordsenheter

 • Du kan uppleva problem med att parkoppla till Webex-rum eller -skrivbordsenheter om du använder ett Bluetooth-headset.

  Lösning: Stäng av Bluetooth och försök att parkoppla igen.

Den lägsta versionen av iPhone- och iPad-operativsystem är 11.0

Logga in

 • När du loggar in på Webex kan du se aviseringar om tidigare möten.

  Lösning: Logga ut och logga sedan in igen.

Ringer

 • Det går inte att använda semireparativ överföring när SIP 180 inte tas emot i vissa miljöer.

 • När du konfigurerar dina inställningar för att automatiskt inaktivera video när du besvarar samtal, delas din video fortfarande.

 • När du för ett samtal är kvar i mobilappen visas ett popup-fönster i Windows-appen som visar samtalskontroller som Stäng av ljud, Återuppta o.s.s.n. Popup-rutan borde inte visas eftersom du inte kan styra ett mobilsamtal från din dator om du inte har ringt samtalet.

 • När du försöker ringa ett samtal från din iOS-telefonapp genom att gå till listan Senaste, välja en person från din lista, trycka länge på samtalsikonen och sedan välja Team – samtalet misslyckas.

 • När du ringer någon på sin mobila enhet och lägger till en annan person i samtalet ser det ut som om du är i ett 1:1-samtal med varje person i stället för ett konferenssamtal.

 • När Webex integreras samtalstjänst användare som gör det möjligt att ringa samtal i appen använder Webex endast primär linje för samtal.

  Lösning: Om du har en sekundär linje kan du vidarebefordra samtal till primär linje.

 • När du öppnar samtalslistan kan du uppleva en fördröjning när du visar profilbilder och nummer.

 • När du är ansluten till en Webex-enhet med hjälp av ultraljud kan du uppleva problem med ljudkvaliteten.

  Lösning: Inaktivera ultraljud och anslut till enheten manuellt.

 • Samtalsprestanda har inte optimerats för iPad än.

 • Om du inte kan ringa ett samtal via Wi-Fi kan det hända att ditt företag har fel brandväggsinställningar.

  Lösning:WiFi-anslutningsproblem med Webex-appen

 • När du deltar i ett möte på din telefon med alternativet Ring mig listas inte ditt standardkontaktnummer.

  Lösning: Du måste ange dina kontaktuppgifter på annat sätt.

 • Om du använder Webex Calling i Webex (Unified CM) och enkel inloggning (SSO) kan du eventuellt inte logga in på appen på grund av ett problem SSO-certifikat.

  Lösning: På din iPhone eller iPad går du till Inställningar > Allmänna > Om > inställningar för betrodda certifikat och under Aktivera fullständigt förtroende för rotcertifikat aktiverar duSSO certifikat.

 • Ibland försvinner knappen Slutför överföring när du överför ett samtal.

 • Samtalet avslutas oväntat vid växling från ljud till video och sedan tillbaka till ljudet.

 • Om du är i ett samtal och får ett andra samtal visar nummerpresentationen för det andra samtalet Okänd uppringare.

 • Om din administratör har angett Webex Calling som ditt samtalsprogram ändras inte din närvaro i Webex för att indikera att du använder telefonen om du använder Webex Calling-appen för att ringa ett samtal.

 • När funktionen för samtals vidarebefordran alltid är aktiverad visas inte detta i inställningen på ditt skrivbord. Om du ställer in samtals vidarebefordran alltid på skrivbordet så visas den inte på din iPhone eller iPad.

Meddelanden

 • När du @all meddelande i ett meddelande kan du se ??? istället för @-symbolen.

  Lösning: Försök att skicka meddelandet igen.

 • Om du har många utrymmen kan du få ett meddelande om att avkryptera innehåll medan utrymmena laddas.

  Lösning: Lämna Webex öppet så visas utrymmena.

 • Du kanske inte ser profilbilderna på alla som har läst ditt meddelande.

  Lösning: Lämna utrymmet och återgå till det.

 • Om fler än sex personer har läst ditt meddelande visas ett nummer bredvid profilbilderna. När du knackar på numret ska du få en lista över de andra personer som har sett meddelandet. Men en triangel dyker bara upp samtidigt som ingenting dyker upp.

 • Ibland kan du se en ikon som konstant snurrar när du försöker förhandsgranska Microsoft OneDrive- och SharePoint Online-dokument.

  Lösning: Knacka på dokumentikonen för att visa förhandsgranskningen.

Rums- och skrivbordsenheter

Feedback

Den lägsta Android OS-versionen är 7.0.

Logga in

 • När du loggar in på Webex kan du se aviseringar om tidigare möten.

  Lösning: Logga ut och logga sedan in igen.

 • Det kan hända att du upplever en fördröjning när du visar utrymmesnamn efter att du har loggat in.

  Lösning: Lämna Webex öppet så visas utrymmesnamnen.

 • Enkel inloggning kan misslyckas även om du har angett korrekt användarnamn och lösenord.

  Lösning: Om ditt lösenord innehåller specialtecken kan det i vissa Android-telefoner infogas ett mellanslag i lösenordet under enkel inloggning (SSO). Skriv ditt lösenord i en annan app, t.ex. i ett e-postutkast, och kopiera och klistra in det i Webex enkel inloggning (SSO)formulär.

Ringer

 • Teams-appen på får inte push-aviseringar om inkommande samtal på grund av aktiverad batterioptimering.

 • Det går inte att använda semireparativ överföring när SIP 180 inte tas emot i vissa miljöer.

 • När du konfigurerar dina inställningar för att automatiskt inaktivera video när du besvarar samtal, delas din video fortfarande.

 • När du för ett samtal är kvar i mobilappen visas ett popup-fönster i Windows-appen som visar samtalskontroller som Stäng av ljud, Återuppta o.s.s.n. Popup-rutan borde inte visas eftersom du inte kan styra ett mobilsamtal från din dator om du inte har ringt samtalet.

 • När du avslutar ett samtal och sedan slår på data igen hör du ett ljud och ser en etikett, men om du stänger av dina data och sedan slår på den igen kommer du inte att få något ljud eller en etikett.

 • När du ringer någon på sin mobila enhet och lägger till en annan person i samtalet ser det ut som om du är i ett 1:1-samtal med varje person i stället för ett konferenssamtal.

 • När Webex integreras samtalstjänst användare som gör det möjligt att ringa samtal i appen använder Webex endast primär linje för samtal.

  Lösning: Om du har en sekundär linje kan du vidarebefordra samtal till primär linje.

 • Uppringning i Webex (Webex Calling) – om du är i ett pågående samtal och får ett annat inkommande samtal, bör det aktiva samtalet avslutas om du svarar på det nya samtalet. Det ursprungliga samtalet verkar dock vara anropet anropet i stället.

 • När du är ansluten till en Webex-enhet med hjälp av ultraljud kan du uppleva problem med ljudkvaliteten.

  Lösning: Inaktivera ultraljud och anslut till enheten manuellt.

 • Om du inte kan ringa ett samtal via Wi-Fi kan det hända att ditt företag har fel brandväggsinställningar.

  Lösning:WiFi-anslutningsproblem med Webex-appen

 • Vissa inkommande samtal visas som okänd uppringare.

 • När du öppnar samtalslistan kan du uppleva en fördröjning när du visar profilbilder och nummer.

 • När du deltar i ett möte på din telefon med alternativet Ring mig listas inte ditt standardkontaktnummer.

  Lösning: Du måste ange dina kontaktuppgifter på annat sätt.

 • Ibland försvinner knappen Slutför överföring när du överför ett samtal.

 • Om du är i ett samtal och får ett andra samtal visar nummerpresentationen för det andra samtalet Okänd uppringare.

 • Om din administratör har angett Webex Calling som ditt samtalsprogram ändras inte din närvaro i Webex för att indikera att du använder telefonen om du använder Webex Calling-appen för att ringa ett samtal.

 • När funktionen för samtals vidarebefordran alltid är aktiverad visas inte detta i inställningen på ditt skrivbord. Om du ställer in samtals vidarebefordran alltid på skrivbordet visas det inte på din Android-enhet.

Meddelanden

 • Aktivitetsmenyn visas inte under ett möte eller samtal så du kan inte skicka ett meddelande.

  Lösning: Skapa ett nytt utrymme för att skicka ett meddelande eller skicka ett meddelande efter mötet eller samtalet.

 • Du kanske inte ser profilbilderna på alla som har läst ditt meddelande.

  Lösning: Lämna utrymmet och återgå till det.

 • Ibland kan du se en ikon som konstant snurrar när du försöker förhandsgranska Microsoft OneDrive- och SharePoint Online-dokument.

  Lösning: Knacka på dokumentikonen för att visa förhandsgranskningen.

Feedback

 • Om du skickar feedback kanske e-postadressfälten inte fylls i automatiskt.

  Lösning: Fyll i uppgifterna manuellt och välj sedan mailto:support@ciscospark.com.

 • Ljud- och videoprestandan varierar beroende på din Android-enhet. Om du upplever problem med en viss modell kan du skicka feedback via Webex-appen.

Använd en av de två senaste större versionerna av Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari eller Microsoft Edge. Om du vill använda samtals- eller mötesfunktioner måste du använda Chrome, Firefox eller Safari. Uppdatera din webbläsare för att uppdatera Webex till den senaste versionen.

Ringer

 • Samtal som görs via Webex för web connect via en växlingsserver och som inte har stöd för omförekoppling under ett samtal. Detta kan resultera i att samtalskvaliteten sänks eller till och med misslyckas när nätverksförhållandena ändras.

 • Om du inte kan ringa ett samtal via Wi-Fi kan det hända att ditt företag har fel brandväggsinställningar.

  Lösning:WiFi-anslutningsproblem

 • Om du är ansluten till en VPN-anslutning kan det hända att du inte kan ringa ett samtal.

  Lösning: Koppla från anslutningen till VPN och ring samtalet.

 • Om du är ansluten till ett samtal med någon med en app som har stöd för omförhandssamtal, begränsar Webex för webben de andra apparna genom dess övre bandbreddsgräns. Dessa begränsningar är särskilt märkbara för funktioner som skärmdelning.

 • Vissa inkommande samtal visas som okänd uppringare.

 • Du kan bara ringa samtal från Mozilla Firefox, Google Chrome och Safari. Om du använder Webex för webben i andra webbläsare kan du se samtalsikonen, men om du klickar på den omdirigeras du för att hämta Webex-appen eller Firefox, Chrome eller Safari.

 • Du kan uppleva envägsvideo när du ansluter till andra program med Webex för webben.

  Lösning: Aktivera alltid ljud.

 • Om du har AdBlockPlus kan du behöva inaktivera det för att öppna inloggningsskärmen.

Meddelanden

 • Vi har tillfälligt stängt av statusindikatorn som visas i din profilbild när du @mentions.

 • Om någon lägger ut ett meddelande från Webex för iPhone och iPad och använder returtangenten för att ange en ny linje kommer du inte att se den nya raden när du visar meddelandet i Webex för webben.

 • Om du har ett gratis Webex-konto kan du inte se resultat när du söker efter ett meddelande.

 • Om du förlorar anslutningen till Webexkan det hända att meddelandet "Återansluter" inte försvinner trots att du har återanslutt.

  Lösning: Uppdatera webbläsaren.

 • Om du använder Firefox 39.0 på en Windows 7-dator kan filen avslutas plötsligt när du hämtar utrymmen.

  Lösning: Använd Google Chrome.

 • Förhandsgranskning av Excel-dokument och textfiler stöds för närvarande inte.

 • Du kan inte klistra in bilder i utrymmen med Mozilla Firefox.

  Lösning: Använd Google Chrome.

Webbläsare

 • Webex förwebbappen använder kommunikation i realtid (WebRTC) för att skicka media mellan Webex-aktiverade appar. WebRTC har inte en slutgiltig standard och ändras ofta, så alla webbläsare tolkar den på olika sätt. Beroende på hur din webbläsare tolkar den senaste versionen av WebRTC kan den introducera buggar som orsakar problem för Webex för webben.

 • Webex för webben stöds inte i mobila webbläsare, inklusive: Safari, Microsoft Edge, SeaMonkey, Opera eller på Microsoft Surface-surfplattan.