Om den är aktive rad har administratörer alternativet att försena ett användar anspråk. När det här alternativet är valt har användaren 14 dagar på dig att välja ett av följande alternativ:

  • Ändra e-postadressen som är associerad med det gamla kontot.

  • Överför Webex Teams samtal från det gamla kontot till det nya kontot.

  • Ta bort det gamla kontot och innehållet.

Om en administratör väljer att försena anspråket för en användare, och användaren inte agerar inom 14 dagar, migreras deras Webex Teams samtal från deras gamla konto till ett nytt konto.

Om den är inaktive rad kan administratörer endast välja att omedelbart anställa användare. När du har valt direkt anspråk blir användarna i din organisation direkt. Nästa gång användaren loggar in på sitt konto måste han eller hon välja ett av följande alternativ:

  • Ändra e-postadressen som är associerad med det gamla kontot.

  • Ta bort det gamla kontot och innehållet.


Alternativet ta bort gammalt konto och innehåll är inte tillgängligt för användare som har registrerat sig för betalade Webex tjänste konton.

1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till inställningaroch bläddrar sedan för att Migrera innehåll.

2

Avmarkera kryss rutan Tillåt användare att ta bort Webex Teams konversation med dem .